Inspekce práce rozdala obrovské pokuty. Vrací se vykořisťování?

V průběhu 2. čtvrtletí letošního roku provedl Státní úřad inspekce práce více než 17 tisíc kontrol a rozdal pokuty za 114,5 milionu korun. Velmi často objevili kontroloři naprosto bizarní výmluvy zaměstnavatelů, uvádí zpráva inspekce.

660

Často se také podle inspekce narazilo na problém, že zaměstnanci neměli splněnou odbornou způsobilost k výkonu činnosti ostrahy majetku a osob. „Argumentace zaměstnavatelů byla naprosto paradoxní. Tvrdili, že jejich zaměstnanci jsou 'hrozně tajní', a pokud by je odhalili, museli by je vyhodit," říká inspekce.

Inspektoři se setkali se situací, kdy zaměstnanec pracuje na základě pracovní smlouvy, například jako strážný, a zároveň má se stejným zaměstnavatelem uzavřenou dohodu o provedení práce, v níž je sjednán jiný druh práce - třeba úklid. Uvedený druh práce však často slouží jen jako zástěrka. Příkladem je třeba případ, kdy zaměstnanec vykazoval 8 hodin denně několikrát v týdnu na úklidové práce, které zahrnovaly úklid jeho vlastní kanceláře o výměře devět metrů čtverečních.

Zaměstnanci si nejvíce inspekci stěžovali, že jsou stále v práci, nemají čas na soukromý život a ani pořádně neví, pro koho pracují. Inspektoři zjistili, že jejich pracovní přetěžování je důsledkem stavu, kdy tito zaměstnanci mají kromě plnohodnotného pracovně-právního vztahu uzavřené ještě i tři až čtyři dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. „Je ale nutné dodat, že k podpisu takových dohod však zaměstnanci přistoupili zcela dobrovolně, nezřídka motivováni důvody finančními," uvádí zpráva inspekce.

Statistika pracovní úrazovosti za 2. čtvrtletí letošního roku obsahuje celkem 10 031 pracovních úrazů, z toho 220 evidovaných pracovních úrazů se týká cizích státních příslušníků. Jedenadvacet zraněných zaměstnanců, z toho dva cizinci, svým zraněním podlehlo a 325 zraněných zaměstnanců (z toho 21 cizinců) bylo hospitalizováno déle než pět dnů.

Kraj a počet pracovních úrazů:
Středočeský 1 103
Jihomoravský 1 044
Hlavní město Praha 925
Moravskoslezský 894
Plzeňský 857
Jihočeský 806
Ústecký 704
Vysočina 631
Zlínský 594
Královéhradecký 572
Olomoucký 557
Pardubický 544
Liberecký 419
Karlovarský 272
Zahraničí 109

(Zdroj: Státní úřad inspekce práce)

Příčinou pracovních úrazů bývají materiály, předměty, výrobky, součásti strojů a vozidel, úlomky a prach, poté následují kluzké povrchy, podlahy, zemědělská půda, sportoviště. A jako třetí nejčastější zdroj pracovních úrazů uzavírá tento žebříček kategorie zranění na budovách a dočasných nebo trvalých stavebních konstrukcí.

Témata: zaměstnanci | inspekce

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky