Kdo je pojistník a kdo pojistitel, když sjednáváte povinné ručení?

Potřebujete si sjednat pojištění, hledáte to nejvýhodnější a nejlepší, přitom všude narážíte na nejrůznější pojmy, ve kterých se nedá na první dobrou vyznat. Pojistník, pojistitel, zúčastněný, pojištěný, někdy navíc ještě oprávněný. Kdo se v tom má zorientovat?

Ilustrační fotografie
reklama

U povinného ručení to je o něco jednodušší

Jedním z běžně uzavíraných pojištění je povinné ručení, které musí mít ze zákona sjednané každé vozidlo, které vyráží na pozemní komunikace. Chrání vás před dopady škod, které můžete provozem svého vozidla způsobit třetím stranám. Je jedno, zda jde o škody na zdraví, životě, majetku nebo o ušlý zisk.

I v případě sjednání povinného ručení se setkáte s mnoha pojmy, ve kterých nemusíte mít jasno, většinou to ale máte o něco jednodušší a řešíte jen rozdíl mezi pojistníkem a pojistitelem. Tak kdo je kdo?

Pojistník nemusí být shodný s pojištěným

Fyzická nebo právnická osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu a zavázala se mu platit pojistné, se označuje jako pojistník. Pojistník a pojištěný většinou bývají tatáž osoba, není to ale pravidlem, stejně tak to není podmínkou pojistné smlouvy.

V praxi to pak vypadá tak, že pojistníkem je jiná osoba, která pojišťovně platí smluvené pojistné za ochranu před sjednanými riziky. Dřív to byla poměrně běžná věc, mladí řidiči, kteří by museli platit vysoké pojistné, si nechali převést možné bonusy za bezeškodní průběh.

Problém nastal ve chvíli, kdy mladý řidič způsobil nehodu, bonusy se ale sebraly pojistníkovi. Dneska jsou už pojišťovny obezřetnější a dobře si spočítají riziko, jaké s sebou klient přináší.

Víte, že pojistníkem může být i osoba, která sice k pojištěné věci nemá žádný vztah, s autem nejezdí, neužívá ho, ale s pojišťovnou uzavřel smlouvu?

Pojistitel = pojišťovna

Nejen při sjednání pojištění, ale třeba i když dojde na dopravní nehodu, můžete se setkat s pojmem pojistitel. Většinou se vás druhá strana zeptá spíš na to, kde jste pojištěni, není to ale pravidlem. Když jste navíc v šoku ze situace, která nastala, může se vám zdát, že na vás okolí mluví cizím jazykem.

V každém případě není na pojistiteli nic záhadného ani složitého, jednoduše řečeno jde o pojišťovnu, u které máte sjednané povinné ručení.

Jaká jsou práva a povinnosti pojistitele?

Pojistník uzavírá s pojistitelem smlouvu o povinném ručení, pojištěným se pak stává ten, na koho se pojištění vztahuje.

Poškozený může u pojistitele nárokovat plnění ve formě náhrady škody, pojistitel pak při vzniku pojistné události podle sjednané smlouvy a jejích podmínek, poskytne finanční náhradu ve výši uplatněných nároků, maximálně ale do výše sjednaných pojistných limitů.

Na druhou stranu má pojistitel nárok na náhradu plnění, když se prokáže, že poškozený škodu způsobil úmyslně, neoprávněně užil vozidlo, dopravní nehodu neohlásil nebo došlo na některou z dalších výluk pojištění jako třeba řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky