Ženy berou mnohem méně než muži. Ministerstvo chystá změny

Mezi přetrvávající problémy v oblasti trhu práce patří nerovnost mezi pohlavími. Míra nezaměstnanosti žen je mnohem vyšší než mužů a neodůvodněné rozdíly panují také v jejich odměňování. MPSV bojuje proti tomuto jevu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Zodpovědné firmy, obce, kraje, jimi zřizované organizace nebo školy, které chtějí tento problém aktivně řešit, mohou dosáhnout na finanční podporu, žádosti lze předkládat až do konce letošního roku.

Ilustrační fotografie
reklama

Počet zaměstnavatelů, kteří se věnují otázce rovnosti podmínek mezi ženami a muži v rámci firmy či instituce, roste. Zmapovat situaci na pracovišti pomohou tzv. genderové audity, kdy nezávislí experti a expertky zkoumají fungování firmy uvnitř i navenek a radí, jak současný stav zlepšit. Nejde jen o obsazování vedoucích pozic, ale třeba také o nábor nových zaměstnanců, flexibilní formy práce, postoj k sexuálnímu obtěžování nebo kontakt s rodiči na rodičovské dovolené. Audit vychází z analýzy firemních dokumentů, rozhovorů s personalisty, vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi nebo ze skupinových diskusí.

„Řada firem už pochopila, že mít spokojené a loajální zaměstnance se jim vyplatí. Image firmy, která dbá na rovné příležitosti, je navíc dobrou značkou, ať už pro potenciální nové zaměstnance, nebo pro obchodní partnery či zákazníky,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

O finanční podporu se mohou ucházet firmy, OSVČ, neziskové organizace, veřejná správa, školy a další zaměstnavatelé. Je nezbytné, aby auditovaný subjekt měl minimálně deset zaměstnanců a aby forma auditu odpovídala standardu vytvořenému pod záštitou Úřadu vlády.

Genderové audity, stejně jako podpora dětských skupin a mikrojeslí nebo projekt „22 procent k rovnosti“, spadají pod investiční prioritu OPZ 1.2 Rovnost žen a mužů. Na tyto aktivity, jejichž cílem je odstraňovat genderové stereotypy a napomáhat sladění pracovního a soukromého života, je v rámci OPZ vyčleněno – tak jak to požadovala Evropská komise - zhruba 9 miliard korun.

MPSV v rámci OPZ vyčlenilo na podporu genderových auditů celkem 35 milionů korun. Výzva č. 050 s alokací 30 milionů korun je určena pro subjekty z celé ČR mimo hlavní město Prahu, pro pražské žadatele je ve výzvě č. 051 připraveno 5 milionů korun. Podrobnosti k jednotlivým výzvám najdete na stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz pod záložkou Výzvy.

Žádosti je možné podávat elektronicky prostřednictvím aplikace MS2014+, a to až do 30. 12. 2016. 

Témata: zaměstnanci | ženy
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky