Důchody a sociální podpora

Ilustrační fotografie

O důchod můžete nově požádat i online, bez návštěvy úřadu

Důchody a sociální podpora

Od prosince 2023 mohou naši klienti podat svou žádost o důchod (starobní, invalidní i pozůstalostní) prostřednictvím internetové služby ePortálu ČSSZ „Žádost o důchod online“, a to s využitím své elektronické identifikace. Součástí služby je informativní odhad výše starobního důchodu podle zvoleného data pro odchod do důchodu a také možnost doložit chybějící dokumenty. Po vyplnění a odeslání žádosti klienti obratem obdrží potvrzení o přijetí žádosti. Jedná se o další významný krok v digitalizaci celého úřadu.

Marián Jurečka (KDU-ČSL)

Jak je to s možností úřadů nahlížet na účty žadatelů o dávky?

Důchody a sociální podpora

V médiích se objevila řada zpráv, které se týkají údajného prolomení bankovního tajemství v souvislosti s vyřizováním sociálních dávek v návaznosti na novou legislativu. Fakta jsou taková, že navržená úprava pouze umožní operativně ověřit žadatelem tvrzené skutečnosti o jeho majetkových poměrech. To vše na základě zákona a vždy se souhlasem klienta. Dojde tak ke zrychlení vyřizování dávek. Úprava by se navíc týkala pouze pomoci v hmotné nouzi a humanitární dávky.

Marián Jurečka (KDU-ČSL)

Jurečka zajistil Soukupovi vyšší důchod. Prošetřeny budou i žádosti dalších disidentů

Důchody a sociální podpora

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka dnes rozhodl o přiznání průměrného starobního důchodu panu Karlu Soukupovi, bývalému disidentovi, signatáři a mluvčímu Charty 77. Ministerstvo volí postup, jaký je stanoven pro účastníky třetího odboje podle zákona č. 262/2011 Sb. Česká správa sociálního zabezpečení zároveň prošetří žádosti o zmírnění tvrdosti zákona také u dalších disidentů.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Jurečka nařídil přešetřit žádosti o důchod u signatářů Charty 77

Důchody a sociální podpora

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka nařídil nové přešetření případu Karla Soukupa, který jako bývalý disident, signatář a mluvčí Charty 77 žádal o odstranění tvrdosti zákona č. 262/2011 Sb. Případem se bude hned v pondělí ráno zabývat Česká správa sociálního zabezpečení a dojde k novému přešetření všech příslušných dokladů.

Ilustrační fotografie

Důchody a sociální podpora

Důchodový věk se bude zvyšovat dle dožití. Každý se konkrétní věk dozví až při dosažení 50 let

Změnu systému musíme provést co nejdříve, jinak se naše děti férového důchodu nedočkají a ve stáří se budou muset postarat samy o sebe. Takový cíl má důchodová reforma, s níž přišlo MPSV. Konkrétní opatření jsme představili už na jaře. Nyní se posouváme do další fáze zavedení klíčových změn, které jsou součástí širší legislativy. Zítra bude předloha odeslána do meziresortního připomínkového řízení. Její součástí je například navázání hranice odchodu do důchodu na věk dožití, ale i celá řada dalších významných kroků, které podpoří rodiny.

Ilustrační fotografie

Do předčasného důchodu loni zamířil rekordní počet osob

Důchody a sociální podpora

Počet příjemců starobního důchodu v Česku se v roce 2022 meziročně snížil o 11 tisíc na 2,37 milionu osob. Ze 104 tisíc nově přiznaných starobních důchodů jich 45 tisíc bylo přiznáno lidem před dosažením řádného věku odchodu do důchodu. Průměrná výše starobního důchodu v prosinci 2022 činila 18 098 Kč, tedy meziročně o 2 645 Kč více.

Petr Pavel

Pavel podepsal zákon o prodloužení náhradního výživného o dva roky

Důchody a sociální podpora

Prezident republiky podepsal zákon o prodloužení náhradního výživného o dva roky. Novela z dílny MPSV tak začala platit v listopadu. To pomůže především samoživitelkám a samoživitelům, kteří čelí obtížím při soudním vymáhání stanoveného výživného. Náhradní výživné bude vypláceno i zpětně, aby navázalo na předchozí právní úpravu. Je ale nutné doložit do konce listopadu potřebné dokumenty příslušnému Úřadu práce, který bude klienty písemně informovat.

Ilustrační foto

Pozůstalostní důchod: Kdo na něj má nárok

Důchody a sociální podpora

Pokud vám zemřel manžel/manželka, pak máte při splnění zákonných podmínek nárok na pozůstalostní důchod. Jeho účelem je zmírnění výpadku příjmů po takovém úmrtí. Aby vám začal být vyplácen, musíte splnit nejen zákonné podmínky, ale zároveň svůj nárok musíte uplatnit. Ne vždy však dostanete pozůstalostní důchod v plné výši, protože v případě souběhu důchodů je tento důchod krácen. Za jak dlouho vám vlastně začne být pozůstalostní důchod vyplácen? Může to být i několik měsíců.

Ilustrační fotografie

Důchody a sociální podpora

Kdy půjdeme do důchodu? Jaká jsou pravidla od roku 2023?

Několik let jsme si mysleli, že ohledně důchodového věku už máme jasno: 65 let. Jeden z nejvyšších na světě. S postupným přizpůsobováním se od předrevolučních 53 let (žena se dvěma dětmi), po novodobých 65 let. Ale nedávno vláda informovala, že posun na 65 let nebyl poslední. Dle prohlášení našich vrcholných představitelů je nutné věk odchodu do důchodu znovu navýšit. Tentokrát pružně, podle vývoje ukazatele střední délky života vypočítané vždy pro aktuální padesátníky. Jak vypadá změna věku odchodu do důchodu dle výpočtů ministerstva?

Ilustrační fotografie

Předčasný důchod se už nevyplatí

Důchody a sociální podpora

Zákonné důchodové změny značně znevýhodnily předčasné důchody přiznané od října. Rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem se ještě více prohloubil. Jaký dopad bude toto opatření mít na pracovní trh a spoření na důchod?

Ilustrační fotografie

Nejlepší důchodový systém na světě má Nizozemsko

Důchody a sociální podpora

Komentář Lukáše Kovandy: Nejlepší důchodový systém na světě má Nizozemsko. Vyplývá to z dnes zveřejněného, letošního hodnocení poradenské společnosti Mercer, která od roku 2009 každoročně sestavuje ukazatel kvality penzijních systémů ve vybraných zemích světa. V letošním hodnocení jich posuzuje dosud nejvíce, a to 47. Druhý nejlepší důchodový systém má v tomto žebříčku Island, jenž loni obsadil první místo, třetí je pak Dánsko. Uvedené tři země ještě společně s Izraelem jsou jedinými, které v hodnocení získávají nejlepší hodnocení, „A“.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Dojde k navýšení příspěvku pro pěstouny. Novelu schválila vláda

Důchody a sociální podpora

Vláda dnes schválila novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která přinese zvýšení státního příspěvku na pěstounskou péči na 66 000 Kč a 72 000 Kč u pěstounů na přechodnou dobu. Novela také zjednoduší procesy spojené s náhradní péčí o děti, což urychlí a zefektivní celý systém.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Důchody a sociální podpora

Poslanecká sněmovna dala zelenou on-line žádosti o důchod, novela sjednotí i výplatní termíny důchodů

Poslankyně a poslanci schválili novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která přináší změny ve zpracování a výplatě důchodů. Zásadním bodem novely je možnost elektronického podání žádosti o důchod, a to od 1. prosince tohoto roku. Další významnou změnou bude postupné zúžení okruhu výplatních termínů a od července 2025 přechod na výplaty v rámci kalendářního měsíce pro pojištěnce, kteří dostávají důchod od ČSSZ. Novela bude nyní předána k projednání Senátu.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Konec dlouhého stání ve frontě na úřadě. O důchody bude možné žádat online

Důchody a sociální podpora

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která přináší několik změn ve zpracování a výplatě důchodů. Od 1. prosince letošního roku tak bude možné podat žádost o důchod online. Zároveň se zpřehlední výplatní termíny díky přechodu na výplatní období kalendářního měsíce. Žádat online půjde nejen o starobní důchody, ale také o důchody invalidní nebo pozůstalostní.

Ilustrační fotografie

Důchody v lednu znovu porostou. Navýší se o 360 korun, průměrný starobní důchod tak dosáhne 20 700 korun

Důchody a sociální podpora

V lednu 2024 se opět zvýší všechny důchody, kromě starobních tedy i invalidní a pozůstalostní. Na základě dat ČSÚ půjde měsíčně celkem o 360 korun. Průměrný starobní důchod tak v lednu dosáhne 20 694 korun. Mírně navíc meziročně vzroste reálná hodnota důchodu. Platí, že penze budou pravidelně valorizovány i nadále. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale v otázce penzí přichází s některými úpravami, které jsou součástí důchodové reformy.

Ilustrační fotografie

Budou mít živnostníci a OSVČ vůbec nějaký důchod?

Důchody a sociální podpora

Komentář Lukáše Kovandy: Nějaký důchod budou mít živnostnici či osoby samostatně výdělečně činné vždy. Jako všichni ostatní. Záleží ale hodně na tom, jak moc živnostníci během svého ekonomicky aktivního života systém obcházeli. Pokud daný živnostník inklinuje k laissez-faire systému, fajn. Pak zřejmě třeba i podstatnou část svých příjmů zastírá a nepřiznává. S tím odkazem, že přece nebude cpát státu do chřtánu více, než bezpodmínečně musí. Fajn. Pak je ale férové zůstávat mimo stát co možná nejvíce i ve stáří a v penzi.

Ilustrační fotografie

Důchody a sociální podpora

Reakce MPSV na písemné vyjádření prezidenta doprovázející jeho podpis novely zákona o důchodovém pojištění

Prezident Petr Pavel podepsal 1. 9. 2023 novelu zákona o důchodovém pojištění, z jeho vyjádření je však patrné, že k některým bodům novely má výhrady. Například v otázce mimořádné valorizace by postupoval ještě přísněji, než navrhují zákonodárci. Novele současně vytýká, že pro zkrácení délky odchodu do předčasného důchodu neponechala veřejnosti dostatečný čas na to, aby se s touto změnou mohla seznámit.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Žadatelům o dávky odpadne povinnost dokládat potvrzení o příjmu. Úřad práce zapojí zaměstnavatele

Důchody a sociální podpora

Klienti Úřadu práce ČR nově nebudou muset u žádostí o dávky povinně dokládat své příjmy. Stačí, aby úřadu dali souhlas a ten si jejich příjmy opatří sám tím, že k jejich doložení vyzve zaměstnavatele. Tento krok je součástí modernizace a zlepšování služeb Úřadu práce ČR. Cílem je zjednodušit přístup k dávkám nebo příspěvkům klientům, kteří se ocitli v těžké životní situaci a potřebují pomoc.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Náhradní výživné zřejmě bude stát vyplácet po čtyři roky, schválila Sněmovna

Důchody a sociální podpora

Náhradní výživné za neplatiče alimentů bude stát zřejmě vyplácet až čtyři roky místo nynějších dvou let. Podle vládních odhadů budou náklady více než 200 milionů korun ročně. Prodloužení doby výplaty vláda navrhla v reakci na problémy s vymáháním výživného po dlužnících u soudů nebo v exekucích. Sněmovna dnes změnu schválila i hlasy opozičních poslanců ANO a SPD už v prvním kole projednávání. Novelu tak nyní dostane k projednání Senát.

Ilustrační fotografie

Rodičovský příspěvek má od ledna vzrůst o 50 tisíc na 350 tisíc, schválila Sněmovna

Důchody a sociální podpora

Rodičovský příspěvek se patrně zvýší od ledna o 50.000 Kč na 350.000 korun. Růst se bude týkat podle vládní novely, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna, dětí narozených od začátku příštího roku. Opoziční hnutí ANO a SPD prosazují vzhledem k míře inflace razantnější růst dávky až na 400.000 korun. Předlohu, jež má také zjednodušit komunikaci s úřady práce, nyní posoudí sociální výbor. Bude na to mít poloviční, měsíční lhůtu.

Ilustrační fotografie

V doplňkovém penzijním spoření letos přibylo 94.000 lidí na 1,73 milionu

Důchody a sociální podpora

Počet účastníků doplňkového penzijního spoření, které nahradilo od roku 2013 penzijní připojištění, v letošním prvním pololetí vzrostl o 94.000 na 1,732 milionu. V transformovaných fondech původního penzijního připojištění, do kterých už nelze vstupovat, zůstávalo na konci června 2,592 milionu účastníků. Bylo to o 159.000 méně než na konci minulého roku. ČTK o tom dnes informovala Asociace penzijních společností ČR.

Ilustrační fotografie

Penze by od ledna měly vzrůst o zhruba 400 korun, plánuje Jurečka

Důchody a sociální podpora

Průměrný starobní důchod by se mohl v lednu příštího roku dostat na 20.700 korun. Proti konci letošního roku by se mohl zvednout zhruba o 400 korun. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Vzrůst by podle něj měla jen základní část penze, která je pro všechny stejná. Přesné údaje budou po 4. září. Ministr upřesnil, že lednové navýšení si příští rok vyžádá asi 13 miliard korun.

Aktuálně se děje

17. července 2024 15:29

15. července 2024 10:41

Český Green Deal je tu. Fialova vláda ho chce schválit nyní v čase dovolených. Jen pohonné hmoty kvůli němu mají zdražit o 10 Kč/l

V příštím týdnu má Fialova vláda na programu projednání opravdové „bomby“, totiž české verze Green Dealu. Ne náhodou během dovolených. Veřejnost má přes léto na starosti jiné, příjemnější věci. Ostatně balíček EU s názvem „Fit for 55“, klíčová složka celounijního Green Dealu, se před třemi lety schvaloval raději také během prázdnin.

Zdroj: Lukáš Kovanda

Další zprávy

Ilustrační fotografie

Komentář

Pilulka v krizi: Akcie na historickém minimu, chybějící finanční prostředky a boj o přežití

Online lékárna Pilulka, kdysi vycházející hvězda českého trhu, se v současnosti nachází v kritické situaci. Akcie společnosti na pražské burze klesly na historické minimum, což je odrazem turbulentního období poznamenaného neúspěšnou expanzí a širším zpomalením elektronického obchodu. Navzdory snahám o zlepšení finanční situace společnost stále nemá dostatek kapitálu a její budoucnost zůstává nejistá. Vedení společnosti však věří v lepší zítřky.