Jak ovlivní nový občanský zákoník vaše pojištění?

Nový občanský zákoník (NOZ) sice není pro laika o nic srozumitelnější, než jiné právní úpravy platné v  českém prostředí, ovšem objektivně přináší viditelné zlepšení pozice pojištěnce ve vztahu k pojišťovacím institucím. Podívejte se s námi, co nového vás při sjednávání pojistky čeká.

Ilustrační fotografie
reklama

Přehlednější smlouvy bez mikroskopických poznámek pod čarou

Dobrou zprávou pro mnoho pojištěnců, kteří už začínají být z pojistných podmínek téměř paranoidní, je zákaz tzv. odkazujících doložek v textu pojistné smlouvy. Veškeré dokumenty také musí být k dispozici vyvedené v dostatečné velkém a čitelném písmu. Méně konkrétní novinkou je, že text smlouvy musí být pochopitelný pro průměrnou osobu. Pokud se domluvíte na uzavření pojistky, pojišťovna pak musí provést tzv. akceptaci, což platí i při uzavření pojištění online.

Pojistný zájem a zánik z důvodu změny vlastnictví

Do světa pojistných smluv nově pronikl termín „pojistný zájem“, který musí existovat na počátku každého pojištění, aby smlouva mohla platit. Pokud pojistný zájem zanikne, zaniká i smlouva. Demonstrovat význam pojistného zájmu můžeme např. na životním pojištění, která zahrnuje výplatu plnění rodinným příslušníkům – např. rodičům. Pokud rodiče zemřou dříve než vy, zaniká pojistný zájem i smlouva a je potřeba uzavřít novou s novými podmínkami a novým pojistným zájmem.

Pojistná smlouva zaniká i z důvodu změny vlastnictví věci, změnu ovšem musíte oznámit. Hodí se tak učinit co nejdříve, abyste neplatili za pojištění věci, kterou už má na starost dávno někdo jiný, déle než je nutné.

Zvíře přestává být věcí

Milovníci zvířat se konečně dočkali a zvíře má nově statut smysly nadaného živého tvora se zvláštním významem a hodnotou. Majitelé se tak mohou dočkat náhrady škody nejen za „cenu“ zvířete, ale např. i za náklady na jeho léčení.

Změny v pojištění odpovědnosti

Za újmu budou nově z pojištění odpovědnosti vypláceny vyšší částky než doposud. Opustí se výpočet podle vyhláškových tabulek a pravděpodobně se začne používat mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, včetně přihlížení k již vyneseným judikátům v podobných případech. Na konkrétním postupu se zatím pojišťovny domlouvají.

Nově se lze domáhat i odškodnění za duševní útrapy pro osoby blízké poškozenému nebo proplacení ceny zvláštní obliby věci.

NOZ mimo těchto novinek zavádí i podmínky pro odvolání „neodvolatelného obmyšleného“, tedy příjemce pojistného plnění.

Samozřejmě jsme zde nemohli v celé šíři zmínit a okomentovat všechny změny, které přináší NOZ do pojišťovnictví, a proto vám doporučujeme pro více informací o praktických dopadech nového zákoníku konzultovat svoji pojišťovnu, která vám doporučí případnou úpravy stávajících pojistných smluv.

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky