SVJ: výbory se obávají nových povinností

Spolu s novým občanským zákoníkem se změnily také odpovědnosti výborů sdružení majitelů bytových jednotek (SVJ). Zásadním tématem je zákonná odpovědnost spojená s péčí řádného hospodáře. Velký zájem zaznamenávají firmy poskytující dohledové nástroje, informuje KatastrSVJ.cz.

Ilustrační fotografie
reklama

Nový občanský zákoník zavedl i pro členy výboru SVJ povinnost jednat při výkonu jejich funkce s péčí řádného hospodáře. Tím se dostávají na úroveň statutárních orgánů obchodních společností. S novou pozicí je pochopitelně spojena také odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu jejich funkce. A není se čemu divit, výbory mnohdy spravují majetek za stovky miliónů korun, což odpovídá velikosti majetku velké firmy. Současně jsou odpovědní za výběr poskytovatele úvěrů, vypisují výběrová řízení a řeší smlouvy s dodavateli, které právně zatěžují všechny vlastníky a jejich bytové jednotky. Je proto žádoucí, aby členové volených orgánů měli dostatek vědomostí a byli znalí a pečliví.

Zájem o dohled s novou legislativou výrazně roste

O tom, že svou roli ve výboru v posledních měsících jejich představitelé přehodnocují, svědčí také neustále se zvyšující zájem o podpůrné služby, které jim fungování usnadňují. „V posledních několika měsících evidujeme třicetiprocentní nárůst zájmu o automatické sledování změn v katastru ze strany SVJ,“ vysvětluje Michal Klusák, hlavní právní analytik portálu KatastrSVJ.cz. Podle něj je nárůst patrný především ze strany SVJ, které evidují alespoň desítku bytů a sledování změn v katastru by pro ně znamenalo každodenní několikahodinovou pracovní zátěž.

S péčí řádného hospodáře

Situací, při kterých může sdružení vzniknout přímá škoda je celá řada. Velmi časté jsou například nedoplatky do společného fondu nebo na úhradě poplatků. „Pokud se výbor nedozví, doslova bez zbytečného odkladu, o nařízené exekuci nebo insolvenci na jednotce dlužníka a nepřihlásí pohledávky SVJ k probíhajícímu řízení včas, poškozuje svou neznalostí nebo laxností všechny vlastníky, kteří musí v důsledku nedoplatky za dlužníka uhradit. Odpovědnost navíc platí až 3 roky zpětně. To znamená, že výbor je odpovědný za své chyby i vůči vlastníkům, kteří se do domu teprve za několik let přistěhují, “ doplňuje Klusák.

Exekuci se dozvěděli až z katastru

To potvrzují zkušenosti z jednotlivých SVJ. Například Karel Med, předseda SVJ z Prahy 9 řešil podobný případ v nedávné době: “Řešili jsme případ nařízené exekuce na prodej bytové jednotky vlastníka, který měl závazky i vůči SVJ. O exekuci jsme dozvěděli až z katastru nemovitostí. Obratem jsme připravili kroky k přihlášení se do exekučního řízení. Nakonec to dopadlo dobře,  pohledávky byly zaplaceny z prodeje bytu. Pokud bychom propásli exekuční řízení a nepřihlásili jsme se včas, nevím jak bychom dlužníka dohledávali a především, z čeho bychom se uspokojili." Pokud by výbor nereagoval včas, mohli by ostatní majitelé bytů žádat, aby pohledávku zaplatil právě výbor. V tomto konkrétním případě by se jednalo o několik desítek tisíc korun.  

Podobnou zkušenost má i Lukáš Kozák, který vede SVJ v Duchcově. „I když by se měli lidé při stěhování přijít odhlásit nebo nahlásit, kolikrát jsem se o nových majitelích dozvěděl až s několikatýdenním zpožděním. Nový majitel bydlel takzvaně bez poplatků a starý odmítal za nového cokoli platit. Sehnat  starého majitele byl problém. S předěláním vyúčtování máme navíc spojené náklady,  které nám nikdo nezaplatil a vznikala tím škoda nám všem.“   

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky