Co byste měli vědět o postupu práce pojišťoven

Povodně, hurikán, krupobití a další živelné katastrofy se bohužel dějí stále častěji. Jen v Praze se škody za červnovou povodeň odhadují na 2 miliardy korun. Velké pojišťovny jednotlivě hlásí pojistné události až za 1,3 miliardy. Výši příspěvku pojišťovny může, mimo typ smlouvy, ovlivnit i vaše připravenost a informovanost.

660

Odklízení škod

Pojišťovny mají nejraději, pokud s odklízením počkáte až na příjezd jejich mobilního technika, který škody posuzuje. V případě, že by odkládání likvidace způsobilo další ztráty a ohrožovalo vaše zdraví, úklid neoddalujte. Vše ale pečlivě zdokumentujte. Věci vyfoťte nebo natočte tak, jak je najdete. Dobré je pořídit záznamy i z jejich přemisťování. Poškozené předměty, které nepodléhají zkáze, odložte stranou. Technik je bude později prohlížet. 

Poničené auto živlem se řeší v rámci havarijního pojištění nebo připojištění k povinnému ručení. Pokud vám do vozu natekla voda, raději jej nestartujte. Počkejte, až projde kontrolou v servisu. 


Co má obsahovat dokumentace pojistné události

Vzniklou škodu hlaste pojišťovně, nejlépe telefonicky nebo el. formulářem, bezprostředně po jejím vzniku. Při řešení pomůže, pokud pojišťovně poskytnete:

- seznam zničených a poškozených věcí s informacemi o jejich stáří a pořizovací ceně;
- účtenky, záruční listy (pokud je máte);
- doklad o opravě poničených přístrojů;
- fakturu za opravu majetku s přesným rozpisem položek, které zahrnují i použitý materiál a rozsah práce (v případě využití služeb firem). Pokud by částka převyšovala průměrnou místní cenu, nemusí pojišťovna fakturu 100% uznat.


Pojištění a účtenky

Od drahých věcí vždy schraňujte doklady o zaplacení. Pomůže to při určování jejich hodnoty. Bez účtenky bude např. vaše super drahá sekačka za 50 000 Kč posuzována dle ceny za věc obdobnou, tedy se stejnými technickými parametry a užitnými vlastnostmi. Škoda je hrazena podle typu smlouvy buď v ceně nového produktu, nebo v ceně časové (dle doby používání).


Jak probíhá cenění

Škody k vám vždy po nahlášení události přijede řešit pracovník pojišťovny, který si vše prohlédne a zapíše. Pojišťovna vychází jen z jeho úsudku a dostupné dokumentace. Zhodnotí-li předmět jako zcela zničený, dostanete náhradu dle typu smlouvy. V momentu, kdy vám voda zničí jen spodní část kuchyňské linky, získáte peníze pouze za zničenou část. Její nepoškozená deska bude nejspíš brána jako použitelný zbytek.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky