Češi nerozumějí pojistným smlouvám. Také máte nepořádek v papírech?

Nerozumíme pojistným smlouvám, dlouhodobě platíme nevýhodné pojištění a nevíme, kdy a jak smlouvu změnit či vypovědět. Především nás ale nebaví se o sjednané pojištění starat. Tato a další zjištění vyplývají z aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK pro projekt DOK.

Ilustrační fotografie
reklama

O pojištění se zpravidla přestáváme starat v okamžiku, kdy uzavřeme smlouvu, a často tak platíme drahé a nevýhodné pojistky i několik let. „Pro Čechy je úplně nejdůležitější být dobře pojištěný, o smlouvy se ale nechtějí starat. Čtvrtina lidí přiznává, že má v pojistkách nepořádek, často ani netuší, kde se jejich smlouvy nacházejí. Až 60 procent by proto uvítalo online službu, která by sjednané pojištění hlídala a efektivně spravovala za ně,” říká šéf inovací ve skupině Home Credit, Pavel Kuhn, který stál u zrodu projektů Zonky, Mobito či Sazka mobil. Dnes se zabývá projektem DOK, který dává zákazníkům nástroj umělé inteligence pro online správu jejich pojistek. DOK bude nalézat nejvýhodnější podmínky na trhu a navrhovat změnu tehdy, když ji jde bez jakékoliv ztráty i udělat.

Výzkum veřejného mínění v Česku potvrzuje, že pro tři čtvrtiny Čechů je výběr správného pojištění složitý a více než polovina (56 %) přiznává, že na hledání nového produktu nemá čas. Také proto se jen třetina lidí, kteří jsou se svou pojistkou nespokojeni, přepojistí či stávající produkt zruší.

Češi se také často neorientují ve smluvních podmínkách, v mnoha případech například netuší o existenci tzv. výročí smluv, to je okamžiku, kdy lze pojistku vypovědět. „Pětina Čechů přiznává, že by chtěla uzavřenou smlouvu zrušit, ale nedovolují jim to smluvní podmínky. Náš systém je proto včas upozorní na důležité termíny vyplývající ze smlouvy a klienti už tak nikdy neprošvihnou možnost změnit pojistku, se kterou nejsou spokojeni, v tu nejvhodnější dobu,” dodává Pavel Kuhn.

Služba DOK také bezplatně radí s úpravou stávajících smluv, doporučuje výhodnější produkty a celkově zjednodušuje výběr i administraci pojištění. Platforma dále reviduje uzavřené smlouvy a neustále je porovnává s nabídkami na trhu, čímž zajišťuje jejich stálou aktuálnost. Registrované uživatele zároveň včas upozorní na důležité milníky a termíny stávajících smluv a v neposlední řadě pomůže i s vypořádáním pojistné události. 

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky