Zaměstnanci nedostávali výplaty. Bývalému provozovateli hotelu hrozí pokuta až dva miliony

Zaměstnanci hotelu Žákova hora v Herálci dva měsíce nedostali za svou práci zaplaceno. Na základě jejich oznámení v hotelu provedli kontrolu pracovníci Státního úřadu inspekce práce (SÚIP). Za nevyplacení mzdy nebo její části hrozí zaměstnavateli pokuta až dva miliony korun. Informuje MPSV.

Ilustrační fotografie

Právě toto hrubé porušování zákoníku práce inspektoři při kontrolách zjišťují nejčastěji. Inspektoři se pokusili hotel zkontrolovat již minulý týden. Na místě zjistili, že provozovatelem hotelu již není společnost E-FORMATION s.r.o., zastoupená Lukášem Makowskim. Ta hotel provozovala do konce září. Nový majitel inspektorům sdělil, že se zástupcem společnosti se nelze spojit, inspektoři ho proto kontaktovali prostřednictvím datové schránky. Pokud se ve stanoveném termínu ke kontrole v hotelu nedostaví, hrozí mu od oblastního inspektorátu práce pokuta až 200 tisíc korun.

Státní úřad inspekce práce provedl v letošním roce 1 761 kontrol zaměřených na odměňování zaměstnanců, zjistil 2 801 nedostatků u 523 zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení bylo uděleno 481 pokut ve výši 11 239 500 Kč. Součástí těchto kontrol je mimo jiné i kontrola řádného vyplácení mezd v době jejich splatnosti podle zákoníku práce.

V roce 2015 inspektoři provedli 2 341 kontrol zaměřených na odměňování. Zjistili 3 760 porušení u 755 zaměstnavatelů a uložili 685 pokut ve výši 16 642 500 Kč.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky