Analýza MoneyMag: Co se stane s daní dědickou a darovací?

V oblasti daně darovací a dědické se v brzké době budou dít divy. Obě daně by měly být zrušeny a plně začleněny pod daň z příjmu. Co to bude znamenat pro naše peněženky?

660
reklama

Zrekapitulujeme si nejprve současný stav. Ačkoliv zákon udává poměrně přesný návod k výpočtu daně dědické a darovací pro kohokoliv, na jeho konci se krčí větička, že od obou daní jsou osvobozeni příjemci z první a druhé skupiny. Výpočty v této analýze se tedy nikterak netýkají nikoho, kdo dědí či přijímá dar od svých příbuzných v řadě přímé či manžela/manželky, což je první skupina, a dále sourozenců, synovců, neteří, tet, strýců, manželů děti, dětí manžela, rodičů manžela, manželů rodičů nebo dalších osob, které pečovaly s nabyvatelem, dárcem či zůstavitelem alespoň rok před převodem majetku.

Tímto vpravdě krkolomným výčtem je vyloučena kompletní užší a středně široká rodina z nutnosti platit daň darovací či dědickou a takto by to mělo do budoucna i zůstat. Český stát je v tomto ohledu velkorysý, v Evropě není běžné, aby bylo celé dědictví převáděné rodině oproštěno od daně. Obvyklé naopak je, že daň je vyměřována progresivně a ve skupinách, tedy podobně jako u nás.

Daň se tedy u nás prakticky týká darů a dědictví, které směřují mimo rodinu, popřípadě do velmi vzdálené rodiny. I zde je však výjimka, daň se neplatí z darů a dědictví v hodnotě do 20 tisíc korun u věcí osobní povahy a také u peněz a cenných papírů (celkem tedy maximálně 40 tisíc korun) a u všeho vyšší hodnoty je tato částka odečtena. Z praktického života tak můžeme nalézt například příklad, kdy zůstavitel nemá vlastní potomstvo a chce závětí odkázat majetek svým přátelům.

Dnes je daň dědická a darovací rozčleněna do pásem, které jsou daněny 7 až 40 % u daně darovací, daň dědická má sazbu vždy poloviční. Daň je progresivní a výpočet v současné době je zobrazen v tabulce níže. V případě daně dědické se vypočítaná daň vždy vydělí číslem dvě, sazba je tedy prakticky poloviční.

Od Kč

do Kč

Daň

-

1 000 000

7,0 %,

1 000 000

2 000 000

70 000 Kč a 9,0 % ze základu
přesahujícího 1 000 000 Kč,

2 000 000

5 000 000

160 000 Kč a 12,0 % ze základu
přesahujícího 2 000 000 Kč,

5 000 000

7 000 000

520 000 Kč a 15,0 % ze základu
přesahujícího 5 000 000 Kč,

7 000 000

10 000 000

820 000 Kč a 18,0 % ze základu
přesahujícího 7 000 000 Kč,

10 000 000

20 000 000

1 360 000 Kč a 21,0 % ze základu
přesahujícího 10 000 000 Kč,

20 000 000

30 000 000

3 460 000 Kč a 25,0 % ze základu
přesahujícího 20 000 000 Kč,

30 000 000

40 000 000

5 960 000 Kč a 30,0 % ze základu
přesahujícího 30 000 000 Kč,

40 000 000

50 000 000

8 960 000 Kč a 35,0 % ze základu
přesahujícího 40 000 000 Kč,

50 000 000

a více

12 460 000 Kč a 40,0 % ze základu
přesahujícího 50 000 000 Kč.

 
Plánem ministerstva financí je sloučit daně dědickou a darovací pod daň z příjmů. Ta by se s vysokou pravděpodobností vypočítávala analogickým způsobem, avšak s rovnou sazbou, která náleží dani z příjmů, v roce 2013 tedy 19 %. Tento krok je pochopitelný. Obě daně jsou mimořádně neefektivní, jejich inkaso jen stěží pokryje náklady na jejich výběr. V případě daně dědické například v roce 2004 tvořily náklady 78 % inkasa.  U daně darovací to bylo příznivějších 17 %. Může za to také minimální inkaso z těchto daní, obě dohromady jen stěží přesáhnou miliardu korun.

Co se tedy stane s našemi daněmi po reformě, to si ukážeme na následujících výpočtech. V tabulce jsou ukázány jednotlivé výše darů a k nim odvod státu před reformou a po reformě. Výpočet je koncipován na jeden darovaný předmět o konkrétní hodnotě.

Hodnota daru

Daň 2011

Daň 2013

Rozdíl

20 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč;
0 %

50 000 Kč

2 100 Kč

5 700 Kč

3 600 Kč;
171 %

100 000 Kč

5 600 Kč

15 200 Kč

9 600 Kč;
171 %

150 000 Kč

9 100 Kč

24 700 Kč

15 600 Kč;
171 %

200 000 Kč

12 600 Kč

34 200 Kč

21 600 Kč;
171 %

500 000 Kč

33 600 Kč

91 200 Kč

57 600 Kč;
171 %

1 000 000 Kč

68 600 Kč

186 200 Kč

117 600 Kč;
171 %

2 500 000 Kč

217 600 Kč

471 200 Kč

253 600 Kč;
117 %

5 000 000 Kč

517 000 Kč

946 200 Kč

429 200 Kč;
83 %

10 000 000 Kč

1 355 800 Kč

1 896 200 Kč

540 400 Kč;
40 %

 
 Pro daň dědickou platí sumy poloviční.

Je tedy patrné, že se zvýšenou sazbou se přijetí daru od osoby mimo rodinu prodraží na téměř trojnásobek, pokud nepůjde o dar s velmi vysokou hodnotou. Při darech nad deset milionů se již díky progresivitě dostává zdanění nad 19 % a nový postup by ji snížil. Otázkou je, kolik takových darů či dědictví se v ČR ročně uskuteční.

Naopak výhodou se v případě začlenění pod daň z příjmů mohou stát odečitatelné položky u poplatníků, kteří nevyčerpají jejich výši celou. To však jen stěží pokryje zvýšenou daň.

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky