5 nejčastějších chyb, kterých se lidé dopouštějí při uzavírání životního pojištění

Životní pojištění patří mezi nejsložitější produkty na trhu s pojištěním. Uzavíráme ho zpravidla na delší dobu a má sloužit ke krytí výpadků příjmu v obtížných situacích, jako jsou nemoci, úrazy či smrt. Přestože má zásadní vliv na rodinný rozpočet, patří mezi produkty, při jejichž sjednávání se nejčastěji chybuje. Největší omyly Čechů v této oblasti zveřejnila online služba DOK.

Ilustrační fotografie

1. Pojištění dětí místo rodičů

Pojištěný potomek a nepojištěný rodič, taková situace patří k nejčastějším přešlapům, kterých se Češi dopouští. Životní pojištění je nezbytné hlavně pro ty, na jejichž příjmu závisí někdo další, vždy by proto měl být v první řadě pojištěn rodič. Ani z hlediska zdravotních rizik není životní pojištění pro dítě ideální. K nejběžnějším rizikům v ČR způsobující trvalé následky či smrt patří infarkt myokardu a nádorová onemocnění. Ty hrozí mnohem častěji dospělým než dětem. U mladších bývá rizikem úraz, který je lepší krýt úrazovým pojištěním.

2. Výše pojistného neodpovídá příjmům

Chybou je také nastavit si pojištění podle ceny bez ohledu na výši příjmu. Platíte-li nízké částky, musíte očekávat, že i krytí bude malé. „Platba by se měla rovnat přibližně 5 % z příjmu pojištěného tak, aby při nečekané události adekvátně pokryla jeho ztrátu,“ říká Aleš Žárský z online služby DOK, chytrého správce pojištění. Pokud tedy pobíráte plat 30 000 korun, pak bude 300 korun nedostatečných. Odpovídající částka by měla činit 1 500 korun, abyste si v případě rizik zachovali svoji životní úroveň. Dalším nešvarem je neaktualizování smlouvy při změně výše příjmu nebo změně povolání. Každou takovou změnu je totiž potřeba hlásit pojišťovně.

3. Životní pojištění bez rizik sjednané jako spořící produkt

Pokud se chystáte uzavřít novou smlouvu, možná uvažujete o investičním životním pojištění. Oproti rizikovému pojištění plyne část z každé platby na investici. Taková smlouva může vypadat lákavě, ale před jejím uzavřením si řádně rozmyslete, co od ní vlastně očekáváte. Úspory nebo ochranu před riziky? Životní pojištění nastavené dokonce ve prospěch investice patří mezi nejzávažnější a zároveň nejčastější problémy v pojistných smlouvách. „K investování slouží řada jiných a mnohem výhodnějších produktů, jako je spořící účet, stavební spoření a podílové fondy. Bohužel velmi často se setkáváme s tím, že lidé si místo životního pojištění sjednají v podstatě jen méně výhodné „spořen“. Pokud si například trvalou invaliditu pojistíte jen pár tisíci korun ročně, je to k ničemu,“ varuje Aleš Žárský. Budete schopni pojištění platit dlouhodobě? I to zvažte.

4. Smlouvy nastavené jako úrazové

Častou chybou je také nevhodný výběr rizik, která Češi podceňují. Pro pojišťovnu i vaši kapsu představuje velký rozdíl to, zda invalidita plyne z nemoci, nebo vznikla vlivem úrazu. Stejné je to i v případě smrti. Lidé se zpravidla pojišťují levněji pro případ smrti úrazem než pro případ smrti z jakýchkoliv příčin. Statistiky přitom mluví jasně. Nejčastější příčinou úmrtí v ČR je vysoký krevní tlak či jeho akutní formy – infarkt myokardu a dále pak zhoubná onemocnění. Oproti tomu v důsledku úrazů zemře v Česku ročně přibližně desetkrát méně lidí.

5. Preference krátkodobých rizik před dlouhodobými

Životní pojištění může krýt dlouhodobá i krátkodobá rizika. Mezi krátkodobá patří zdravotní obtíže trvající do 1 roku, mezi dlouhodobá pak nemoci delšího charakteru než rok, invalidita, trvalé následky úrazů nebo smrt. Přestože rodinný rozpočet zásadně ohrozí právě dlouhodobá rizika, Češi obecně preferují ochranu před těmi krátkodobými. „Některá krátkodobá rizika, jako je nemoc, je vhodnější pokrýt z finanční rezervy, nebo se zkrátka po jistou dobu uskromnit. Naopak pro případ dlouhodobých rizik, která omezí rodinné příjmy po mnoho měsíců, let nebo dokonce na trvalo, nelze z rezerv pokrýt a pojištění je nutností,“ dodává Aleš Žárský.

Pro koho je životní pojištění vhodné?

Nezbytností je pro každého, na jehož příjmu je závislá další osoba. Je možností, jak po nečekané životní události zajistit své blízké. Rovněž je chytrým způsobem, jak se zajistit v případě, že přestanete být schopen splácet hypotéku či jiný úvěr.

Pozor na výluky ze smlouvy

Pro každého vždy platí důkladně číst smluvní podmínky. Ty mohou být jiné pro každou pojistnou instituci. Mezi výluky ze smlouvy, které neuznává většina pojistných institucí, patří smrt v důsledku terorismu či válečného konfliktu, během trestného činu způsobeného vlastní vinou, nebezpečných a extrémních sportů či sebevražda. Výjimkou ze smlouvy u řady pojišťoven bývají také psychická onemocnění a řada z nich odmítá krýt zdravotní problémy, které byly známy již před sjednáním životního pojištění.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky