Mnohdy stačí jedna vteřina. Víc než na smrt je třeba myslet na úrazy

Mnohdy stačí jedna vteřina a neštěstí nás na dlouho, ne-li navždy vyřadí z aktivního života. Úrazy s sebou kromě zdravotních komplikací přinášejí také velké finanční problémy. Po nepříjemné události je totiž člověk nucen se vyrovnávat s dočasným nebo i trvalým výpadkem příjmu. V takovém případě je velmi dobrým pomocníkem správně nastavené životní pojištění, které však řada Čechů stále podceňuje.

Ilustrační fotografie
reklama

Na 17. říjen každoročně připadá Světový den úrazů. Ten v roce 1992 vyhlásila OSN jako upozornění na úrazy a jejich prevenci. Dodržování bezpečnostních pravidel v práci, opatrnost při sportu i řízení však často nestačí k tomu, aby se neštěstí zabránilo. Vedle prevence je proto záhodno myslet i na to, jak se s případným neštěstím vypořádat. Jako vhodný nástroj finanční specialisté často jmenují právě životní pojištění.

Ze statistik je ovšem vidět, že v otázce pojištění myslí Češi velmi často v prvé řadě na svůj majetek. A pojištění rizik, která souvisejí s jejich zdravím, nezřídka podceňují. Podle statistik České asociace pojišťoven bylo v prvním pololetí letošního roku v České republice platných 5 308 314 smluv na životní pojištění, ve stejném období roku 2017 jich pojišťovny evidovaly 5 411 230. V meziročním srovnání se tedy jedná o úbytek o více než 100 tisíc smluv.

„Jak je z dostupných statistik vidět, lidé si často chrání více majetek než vlastní zdraví, které je ale přitom zdrojem veškerých jejich příjmů. Zvlášť u těch osob, jež jsou živiteli rodin nebo mají závazky ve formě hypotéky a úvěrů, by mělo být životní pojištění na prvním místě,“ říká Zbyněk Kočiš, finanční specialista společnosti Poutko.

Investiční versus rizikové životní pojištění

První otázkou, kterou zájemci o životní pojištění řeší, je, jaký typ pojištění si vybrat. Na výběr přitom mají ze dvou základních variant – rizikového a investičního životního pojištění. V prvním případě se jedná o produkt, jenž je určen jen a pouze ke krytí vybraných rizik. U druhé varianty se pravidelná platba dá zjednodušeně rozdělit na dvě složky: na část, jež slouží k pokrytí pojistky, a pak na část k naplnění investiční strategie.

Obě varianty mají svá pro a proti. Zatímco u rizikového životního pojištění klient sice nespoří, ale na druhou stranu má při případné změně pojistky větší flexibilitu, než by měl u investiční varianty. Investiční životní pojištění pak zase může být lákavou volbou pro ty, kteří se chtějí pojistit a zároveň i něco uspořit, ale nechce se jim hledat investiční příležitost samostatně.

Nejvážnější rizika – smrt, úraz, invalidita

Další rozhodnutí se pak týká toho, jaká rizika by mělo pojištění krýt. „V prvé řadě by se mělo pamatovat na klíčová rizika, jako je smrt, vážná nemoc, úraz a jejich trvalé následky. To jsou – na rozdíl od menších úrazů jako podvrtnutý kotník či zlomená noha – ty největší hrozby pro rodinné finance a dlouhodobě je nelze pokrýt z finančních rezerv,“ podotýká finanční specialista z Poutka Michal Diviš.

Vedle smrti, úrazu a nemoci se vyplatí myslet též na riziko invalidity. A to nejen té způsobené úrazem, ale například i vážnou nemocí, jako je rakovina. Takové připojištění v případě, že se klient stane invalidním, zajistí, že je mu vyplacena sjednaná pojistná částka, případně je mu po dobu trvání invalidity vyplácen i důchod.

Progresivní versus lineární plnění

S čím se mohou zájemci o životní pojištění setkat, jsou různé varianty plnění u připojištění trvalých následků úrazu. To může být podle typu pojistky vypočteno dvěma způsoby – lineárně, nebo progresivně. První termín definuje pojistné plnění jako procento trvalého tělesného poškození krát sjednaná pojistná částka, a nejvyšší možné plnění je přitom rovno právě jí.

„Plnění progresivní pak znamená, že se za určitý rozsah celkového poškození zvyšuje násobek pojistné částky v několika stupních. Maximální možné plnění potom může dosáhnout několika násobků původně sjednané pojistné částky,“ vysvětluje hlavní rozdíl Zbyněk Kočiš s tím, že s vyšším plněním u progresivního plnění je spojeno i vyšší pojistné.

Soupis tělesných poškození s jejich procentním ohodnocením zveřejňují pojišťovny v takzvaných oceňovacích tabulkách. Jednotlivé hodnoty pro konkrétní typ trvalých následků se mohou pojišťovnu od pojišťovny lišit. Stejně tak nejsou všude stejné maximální násobky plnění u progresivní varianty poškození ani jejich odstupňování podle rozsahu tělesného poškození.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky