Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

ČOI vloni zajistila 18 508 kusů padělků za více než 36 milionů korun

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
Foto: ČOI

Česká obchodní inspekce se v průběhu loňského roku zaměřila na kontroly dodržování zákazu nabídky, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví. Provedla 803 kontrol a porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví zjistila při 360 kontrolách (44,8 %).

Do celoroční kontrolní akce, zaměřené na kontrolu dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byly zapojeny všechny regionální inspektoráty ČOI. Podle tohoto ustanovení se zakazuje nabízet za účelem prodeje, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu. V období od 2. ledna do 29. prosince 2023 byly provedeny celkem 803 kontroly. Porušení právních předpisů bylo zjištěno v 645 kontrolách (80,32 %), z tohoto počtu u 360 kontrol bylo zaznamenáno porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, což v procentuálním vyjádření představuje 44,83 %. 

Na základě porušení právních předpisů zjištěných v rámci kontrolní akce byly v roce 2023 pravomocně uloženy celkem 602 pokuty v hodnotě 10 123 000 Kč. 

Kromě sankčních opatření bylo zajištěno a uloženo mimo dosah kontrolovaných osob celkem
18 508 kusů padělků v hodnotě vyčíslené v cenách originálů ve výši 36 389 165 Kč. Zajištěné výrobky byly v souladu s ustanovením § 7b zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, uloženy mimo dosah kontrolovaných osob. Výrobky, které neodpovídají zvláštním právním předpisům, o nichž je pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, jsou následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům.

 Při realizaci kontrol dodržování zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, při kterých byly sledované výrobky zajištěny, bylo ve 45 případech využito součinnosti s dalšími orgány státní správy. ČOI při nich spolupracovala s Policií ČR (31 případů), živnostenskými úřady (12) a Celní správou (2). Při společných kontrolách bylo zajištěno 3 333 kusů padělků v hodnotě vyčíslené v cenách originálů ve výši 10 724 256 Kč.

Přestože ČOI každoročně uskutečňuje kontrolní akci, zaměřenou na dodržování zákazu nabídky, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu, dochází v této oblasti stále ke značnému porušování právních předpisů, o čemž svědčí vysoké procento zjištění. Inspektoři se při svých kontrolách zaměřili jak na příhraniční oblasti, kde převládá prodej ve stáncích, tak na kamenné prodejny uvnitř regionu a v neposlední řadě i na internetové obchody. Internetový prodej falzifikátů napodobujících výrobky renomovaných značek se jeví jako stále aktuálnější, čemuž bude ČOI věnovat v následujícím období patřičnou pozornost. V uplynulém období se opět osvědčila zákonná pravomoc zjednání možnosti vstupu do uzavřených prostor, kde existuje důvodné podezření na skladování padělků.

Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilních výrobků  a u výrobků určených primárně pro děti (hraček). Z celkového počtu zajištěných výrobků převažovaly v objemu ochranných známek značky PokémonWizards, Nike, Versace, Tommy Hilfiger, Apple, Guess, nebo Louis Vuitton.

Témata:  ČOI

Aktuálně se děje

16. května 2024 10:57

Spoření na důchod: Jak si díky penzijnímu spoření snížit daňový základ

Plánovaná důchodová reforma počítá s postupným zhoršováním výpočtu starobního důchodu a poklesu náhradového poměru při odchodu do starobního důchodu. Vlastní spoření a investování na důchod bude ještě důležitější, než je tomu nyní. Zodpovědní občané si přitom mohou díky penzijnímu spoření snižovat daňový základ. 

Zdroj: Marie Dvořáková

Další zprávy

Ilustrační fotografie

Zájem o brigádníky letos poklesl

Zájem firem o brigádníky a sezónní pracovníky letos ve srovnání s předchozími lety poklesl. Zatímco ještě vloni nabídka letních brigád převyšovala poptávku ze strany uchazečů, tohle léto se podobná situace neočekává. Když už se nějaká nabídka objeví, jedná se ve valné většině případů o manuální práci. Uchazeči ovšem nejčastěji preferují brigády v kanceláři. Mzdové ohodnocení se podle dat personální agentury Grafton Recruitment oproti loňskému roku nezměnilo, dle novely zákoníku práce však brigádníci mohou získat nárok na dovolenou.