Co je pro mladé lidi výhodnější? Začít podnikat nebo si najít teplé místečko v zaměstnání?

Co je pro mladé lidi výhodnější? Začít podnikat nebo si najít teplé místečko v podobě hlavního zaměstnaneckého poměru? Je dnešní mladá generace průbojná a podnikavá? Nebojí se riskovat a jít si za svým profesním snem? Je podnikání v ČR spojeno s korupcí a nečestným jednáním? Na tyto záludné dotazy odpověděl marketingový výzkum, který na vzorku 523 respondentů starších 15 let provedla renomovaná výzkumná agentura Nielsen Admosphere v průběhu měsíce dubna 2018.

Ilustrační fotografie
reklama

Výsledky výzkumu odhalily skutečnost, že se mladí lidé do zakládání vlastních firem příliš nehrnou. Jedním z důvodů je nedostatečná výuka středoškoláků k podnikavosti. Rodiče dětí i samotní studenti středních škol by velmi uvítali možnost osvojit si podnikatelské dovednosti už v průběhu studií, aby měli jednodušší pozici při startování vlastního byznysu i při hledání zaměstnání.

Pouze 9% obyvatelstva si myslí, že studenti odcházejí s dostatečnými dovednostmi pro zahájení podnikání. „93% respondentů je přesvědčeno, že výuka k podnikavosti a finanční gramotnosti na školách je pro studenty nezbytná. 64% dotazovaných věří, že se podnikavosti lze naučit. Respondenti by uvítali, kdyby se už na středních školách vyučoval dlouhodobý vzdělávací program JA Firma, který by učil mladé lidi reálnému podnikání už na škole. Paradoxně však rodiče vlastním potomkům doporučují spíše dráhu zaměstnance. Důvodem je příliš velké riziko spojené s podnikáním a financováním těchto aktivit. Pouze 14% dotazovaných rodičů svým dětem doporučuje podnikatelské aktivity,“ prozradil výkonný ředitel neziskové organizace JA Czech, která si výzkum nechala zpracovat, Martin Smrž.

Na skutečnost, že se mladí lidé zatím do podnikatelských aktivit příliš nehrnou, poukázaly i další výsledky výzkumu. Pouze 27% všech dotazovaných přemýšlí o založení vlastní firmy. 15% respondentů si podnikání jen na chvíli vyzkoušelo, ale nyní již nepodniká. 52% dotazovaných tvrdí, že zaměstnanci mají výhodu jistoty práce a příjmu a být podnikatelem je vždy riskantní. 48% respondentů je přesvědčeno, že podnikání v ČR je často spojeno s korupcí a nečestným jednáním. 57% respondentů se domnívá, že největším rizikem podnikání je vstupní kapitál. 48% dotazovaných odrazuje byrokracie a s ní spojené zajištění potřebných povolení. 46% respondentů se obává konkurence.

93% obyvatel si myslí, že by se měl na středních školách vyučovat dlouhodobý vzdělávací program JA Firma, který by učil mladé lidi reálnému podnikání už na škole. 17% by jej uvítalo jako povinný předmět, 64% ho doporučuje zařadit do výuky jako předmět volitelný, kde se studenti naučí, co je podnikání tím, že pod vedením zkušeného lektora založí vlastní firmu a reálně ji jeden školní rok provozují.

Nezisková organizace JA Czech program na podporu vzdělání k podnikavosti mladých lidí nabízí od roku 1992, a to nepovinný předmět JA Firma. „Studenti v rámci tohoto programu založí vlastní skutečnou obchodní společnost, která funguje pod vedením učitele a konzultanta. JA Firma umožňuje účastníkům proniknout do problematiky fungování společnosti od jejího založení až po likvidaci. Jedná se o reálnou činnost, nikoliv fiktivní. Studenti se učí všechny nutné administrativní postupy při zakládání firmy, ale i přijímat rozhodnutí nebo zapojit společenskou odpovědnost do svého podnikání. Vzdělávání mladých je zkrátka nutné přizpůsobit požadavkům trhu. Podnikavost, flexibilita, umění prezentovat a spolupráce uvnitř fluidních týmů jsou dovednosti, které jsou ve 21. století potřebné. Našim cílem je, aby co nejvíce mladých lidí zažilo podnikatelské aktivity na vlastní kůži a byli připraveni do života,“ vysvětlil výkonný ředitel organizace JA Czech.

Organizace JA Czech se stala součástí evropské iniciativy na podporu podnikatelského vzdělávání The Entrepreneurship Education NETwork (EE-HUB). Cílem této iniciativy je zlepšit kvalitu podnikatelského vzdělávání, které je součástí řešení problému vysoké nezaměstnanosti mladých lidí. Do projektu se zapojilo dalších šest evropských zemí. Kromě České republiky se jedná ještě o Bulharsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Turecko. Výsledky výzkumu budou prezentovány na zasedání zástupců projektu EE-HUB z jednotlivých zemí, které se uskuteční 4. – 5. června 2018 v Budapešti.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky