Poplatky za půdu pro veřejně prospěšné stavby brání rozvoji území

Půdu na veřejně prospěšné stavby je třeba zlevnit, omezuje totiž rozvoj území. Poukazuje na to Svaz měst a obcí ČR. Podporuje tak senátní znění novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF). Právní úprava počítá s tím, že se za půdu pro veřejně prospěšné stavby, jako jsou třeba školy, školky, domovy pro seniory, úřady, hřbitovy aj., v zastavěném území nebude platit. V zastavitelné ploše by se poplatek za vynětí pozemku ze ZPF měl počítat pouze podle bonity půdy. Předlohu má toto úterý, tedy 24. května, projednat Poslanecká sněmovna.

Ilustrační fotografie
reklama

„Podle senátního znění novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu by poplatek za půdu na veřejně prospěšné stavby buď nebyl žádný, což města a obce podporují, nebo až desetinásobně nižší,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Například stávající poplatek za vynětí pozemku pro rozšíření hřbitova byl jednomu městu na jižní Moravě stanoven na 4,5 milionu korun, po navrhované úpravě by byl 450 000 korun. Ušetřené peníze by samosprávy mohly použít v jiných oblastech života obce – na opravy chodníků, silnic, veřejného osvětlení, na podporu spolků aj.“

S penězi na vynětí pozemků ze ZPF města a obce ve svých rozpočtech nepočítaly. Logicky jim tedy chybí jinde, nebo se nemohou dále rozvíjet, dále stavět. Samosprávy si navíc – na rozdíl od soukromých investorů – nemohou vybrat lokalitu, kde budou stavět. Limituje je katastrální území, které se často celé nachází na bonitní půdě, či na i jinak chráněném území.

„Přestože stát ví, že města a obce jsou dlouhodobě podfinancované a jedná s nimi o zvýšení podílu z rozpočtového určení daní, v případě veřejně prospěšných staveb chce po samosprávách, aby platily milionové částky za pozemky,“ říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal a dodává: „Situaci je třeba změnit, stejně jako je třeba napravit velký nepoměr v tom, že průmyslové zóny mají snížené poplatky za půdu, veřejně prospěšné stavby však nikoliv.“

V kontextu s novelou zákona o ochraně ZPF Svaz měst a obcí ČR nedávno napsal ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi. V dopise mimo jiné vysvětluje dopady projednávané legislativy a také účel i proces přípravy výstavby veřejně prospěšných staveb. Pokud by právní předpis týkající se ZPF zůstal v současné podobě, náklady obcí za půdu pro tyto objekty by byly v řádech až milionů korun. Dopis najdete ZDE

Svaz měst a obcí si je vědom, že ZPF je třeba chránit, nicméně apeluje na to, aby to nebylo na úkor rozvoje měst a obcí. Rovněž zastává názor, že občany a obce je třeba vychovávat k ochraně půdy a k environmentálnímu uvážení. A právě to je idea senátního znění projednávané novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

Témata: CZK | Svaz měst a obcí

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky