Nemůžete v Česku sehnat práci? Zkuste to za hranicemi

Počet občanů ČR, kteří cestují za prací do zahraničí, roste. Zatímco v roce 2006 jich podle orientačních údajů evropského portálu pracovní mobility EURES vycestovalo přibližně 55 600, na konci roku 2014 se jich rozhodlo pro práci v cizině téměř 110 400. Jsou mezi nimi jak zástupci mladší generace, tak i lidé nad 50 let. Vzhledem k tomu, že občané ČR nemají povinnost hlásit své odjezdy do ciziny, má Úřad práce ČR (ÚP ČR) k dispozici jen kvalifikované odhady.

Ilustrační fotografie
reklama

Nejčastěji lidé míří do Velké Británie, Německa, Rakouska a severských zemí. Evropští zaměstnavatelé mají největší zájem o profese ve zdravotnictví, gastronomii, službách a v technických oborech, např. v IT.

“V současné době je velká poptávka po kvalifikovaných řemeslnících, jako jsou elektrikáři, pekaři a truhláři. Zaměstnavatelé také hledají sezónní pracovníky v turistickém ruchu a v zemědělství,” vyjmenovává národní koordinátor EURES ČR Miroslav Chytil.

Největší šanci na získání dobře placeného místa mají ti zájemci, kteří obstojně ovládají cizí jazyk, případně hned několik. Dalším plusem je pak předchozí praxe.

„Vyjet za prací do zahraničí je obrovská zkušenost a člověk z ní může čerpat po celý život. Nejenže se naučí dobře cizí jazyk, ale získá také přehled o tom, jak se v konkrétní zemi žije. Každopádně je ale na místě být před odjezdem velmi obezřetný. Doporučuji všem, aby si při hledání práce vždy ověřili veškeré skutečnosti. Jen tak se mohou vyhnout případným problémům,“ upozorňuje ředitelka Odboru zprostředkování a poradenství Generálního ředitelství ÚP ČR Věra Kolmerová.

Do zahraničí vyjíždějí za prací nejčastěji mladí lidé, ale rozhodují se pro ni i dříve narození.

“Uchazeči nad 50 let se na evropském trhu práce mohou uplatnit. Záleží samozřejmě na jejich kvalifikaci, jazykových znalostech, zdravotním stavu a ochotě ke změnám,“ říká EURES poradkyně Radka Vojtíšková z Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích.

Práci nacházejí například jako řemeslníci, v sociální oblasti a ve zdravotnictví, uplatní se v gastronomii, jako řidiči nákladních automobilů, řezníci, v technických oborech nebo ve zpracovatelském průmyslu. Část z nich, především v příhraničních oblastech, do zaměstnání denně dojíždí, další pak vyjíždějí za hranice na delší dobu. Nejčastěji do SRN, Rakouska, na Slovensko nebo třeba do Irska.

„Odchod za prací do zahraničí je velká životní změna, ale také příležitost, zejména v pozdějším věku. V momentě, kdy uchazeč nad 50 let nemůže najít práci v ČR, je například péče o seniory v příhraničních oblastech s Německem optimální příležitostí. Sice se musí přizpůsobit jiné mentalitě, firemní kultuře nebo plnit jazykové požadavky zahraničních zaměstnavatelů, na druhou stranu ale většinu lidí po padesátce už doma neváže starost o malé děti a tuto výzvu tedy lze přijmout,“ shrnuje Petr Langer, specialista na segment práce.

Možností, jak získat práci v cizině je několik – buď si ji člověk najde sám a odpoví třeba na inzerát, nebo se obrátí na agenturu či využije služeb EURES.

Pokud se člověk rozhodne pro agenturu práce, měl by si v první řadě ověřit, jestli má povolení ÚP ČR ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí. Pravidelně aktualizovaný seznam agentur je k dispozici na adrese www.portal.mpsv.cz/sz v sekci Pro občany – Agentury práce. Další podmínkou je, že taková agentura musí mít sjednané pojištění proti úpadku. V tom případě pak má člověk jistotu, že pokud nedostane v zahraničí domluvenou mzdu, může se obrátit na pojišťovnu. Neméně důležité je, aby si klient hned na začátku ujasnil, s kým vlastně uzavírá pracovně právní vztah. Tedy kdo bude jeho zaměstnavatel. Zda agentura nebo firma v zahraničí, pro kterou bude pracovat. Agentura si v žádném případě nesmí říct o jakýkoli finanční obnos za zprostředkování a nesmí požadovat procenta z domluvené mzdy. Výjimku tvoří uhrazení výdajů spojených s cestou (jízdenky, letenky apod.) či ubytováním.

Informace o volných pracovních místech v konkrétních zemích najdou zájemci na webových stránkách evropského portálu pracovní mobility EURES www.eures.europa.eu. Volné pozice, které nabízejí evropské firmy pracovníkům přímo z ČR, jsou pak zveřejněny na www.eures.cz.

V rámci sítě EURES, která je zájemcům k dispozici v celé EU, funguje přes 900 poradců. Celkem 19 z nich působí na krajských pobočkách ÚP ČR. Lidé se na ně mohou obracet s dotazy týkajícími se nejen práce v zahraničí, ale také tamních životních podmínek. Pracovní místa, která zaměstnavatelé přes EURES nabízejí, jsou prověřená a minimalizuje se tak možnost podvodu.

Evropské služby zaměstnanosti EURES operují na území členských států EU/EHP a Švýcarska. Tato celoevropská síť podporuje pracovní mobilitu na jednotném evropském trhu práce a stimuluje tak právo každého občana EU na volný pohyb pracovních sil. Česká republika se do systému EURES zapojila v roce 2004, současně se vstupem do Evropské unie. V ČR je EURES plně integrován na Úřadu práce ČR. Služby EURES cílí zejména na uchazeče o zaměstnání, zaměstnavatele a na další partnerské organizace na trhu práce v Evropě. Mezi hlavní aktivity patří mezinárodní i regionální burzy práce, přeshraniční informační a poradenské dny nebo asistence při náborech pro zaměstnavatele.

Témata: lidé | nezaměstnanost
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky