Diskriminace na trhu práce? Průzkum odhalil velký problém

Výrazná většina občanů ČR (73 %) se domnívá, že na našem trhu práce dochází k diskriminaci určitých skupin obyvatel. Tento podíl je ale nejnižší za posledních deset let, kdy toto téma v zrcadle mínění veřejnosti sledujeme. K diskriminaci v zaměstnání dochází podle názoru lidí nejčastěji kvůli věku. Časté je ale také znevýhodňování kvůli zdravotnímu postižení nebo těhotenství či mateřství.

Ilustrační fotografie
reklama

Jednou z hlavních oblastí, v nichž může ve společnosti docházet k diskriminaci, je snižování šancí na uplatnění v zaměstnání. Z výsledků říjnového výzkumu STEM vyplývá, že jednoznačná většina veřejnosti (73 %) si myslí, že u nás jsou v zaměstnání některé skupiny obyvatel znevýhodňovány. Třetina lidí je o tom dokonce přesvědčena pevně. S existencí diskriminace na pracovním trhu nesouhlasí jen čtvrtina občanů.

Výsledky výzkumů STEM realizovaných na téma diskriminace práce od roku 2004 ukazují, že na znevýhodňování určitých skupin obyvatel na trhu práce u nás poukazuje stabilně výrazná většina občanů. V loňském a letošním roce však zaznamenáváme mírné oslabení tohoto názoru. Podíl souhlasných odpovědí je v současnosti nejnižší za posledních deset let, kdy tuto problematiku sledujeme.

Jaké jsou nejčastější důvody, kvůli kterým podle veřejnosti dochází k diskriminaci na trhu práce? Jednoznačná většina dotázaných občanů (85 %) tvrdí, že v zaměstnání dochází k diskriminaci na základě věku. Tři čtvrtiny lidí se domnívají, že diskriminujícím faktorem na trhu práce je velmi nebo poměrně často také zdravotní stav či postižení. Podle dvou třetin občanů dochází k nerovnému přístupu v zaměstnání z důvodů těhotenství nebo mateřství.

Nižší podíl, stále však nadpoloviční (53 %), se domnívá, že na trhu práce dochází k diskriminaci kvůli rasovému nebo etnickému původu. Polovina lidí vidí časté znevýhodňování v zaměstnání kvůli pohlaví nebo kvůli rodinnému stavu a povinnostem k rodině.

Podle necelé třetiny lidí (29 %) dochází na trhu práce k diskriminaci z důvodů národnosti nebo státního občanství. Jen nízký podíl lidí připouští diskriminaci v práci na základě názorů (politika, víra), sociálního původu nebo majetku či odlišné sexuální orientace.

Z časové řady od roku 2004 nejsou patrné žádné výraznější změny v hodnocení jednotlivých druhů diskriminace. Lze ale říci, že frekvence výskytu většiny zkoumaných důvodů diskriminace se v čase postupně mírně snižuje. Znatelně je to vidět u diskriminace z důvodů těhotenství nebo mateřství a rasového nebo etnického původu.

Lidé politicky orientovaní vpravo méně často než středově nebo levicově smýšlející vidí diskriminaci na našem pracovním trhu z důvodů pohlaví, politického smýšlení nebo politické činnosti či sociálního původu nebo majetku.

Ženy významně častěji než muži uvádějí, že u nás často dochází k diskriminaci na základě pohlaví (ženy: 55 %, muži: 43 %), rodinného stavu a povinností k rodině (ženy: 53 %, muži: 44 %) a také těhotenství či mateřství (ženy: 69 %, muži: 60 %).

Témata: lidé | nezaměstnanost
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky