Firmám hrozí likvidace. Co se děje?

Nejpozději k poslednímu červnu 2014 musí změnit své zakladatelské listiny nebo stanovy všech více jak 391 tisíc firem, které v současnosti fungují v České republice. Pokud tak neučiní, hrozí jim v krajním případě až riziko zrušení a následná likvidace. Jenže! Řada jednatelů především z řad středních a menších firem o tomto riziku vůbec ani neví! Informuje Právnígramotnost.cz

„Zákon o obchodních korporacích výslovně stanoví, že ujednání společenských smluv, které jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona, jsou od počátku roku 2014 neplatné.“ Upozorňuje advokát Mgr. Tomáš Chalupa spolupracující s portálem www.pravnigramotnost.cz a dodává, že lhůta, kterou zákon stanovil k úpravě těchto listin, se velmi rychle zkracuje. Jednatelé mají už jen zhruba měsíc na to, aby své společenské smlouvy stihli přizpůsobit nové právní úpravě a zároveň i vložit do sbírky listin.

Možnost první – úprava

Lze předpokládat, že většina jednatelů se bude snažit termín stihnout a splnit tak své povinnosti stanovené zákonem tím nejjednodušším způsobem. A sice nechá si tyto dokumenty pouze přizpůsobit, aniž by se podřídila zákonu o obchodních korporacích. „V takovém případě se na společnost budou i nadále aplikovat ustanovení předchozího obchodního zákoníku, zároveň však pro ně bude platit i zákon o obchodních korporacích. Otázkou zatím zůstává, jaký bude mít na firmy praktický dopad takováto právní dvojakost.“ Zamýšlí se Chalupa, kterému zatím není zcela jasné, jak se budou řešit mnohdy konfliktní vztahy mezi novou právní úpravou a původním obchodním zákoníkem. Napadají ho nejrůznější praktické dotazy, jako například: jakými pravidly se má řídit výkon funkce a odpovědnost členů firemních orgánů? Obdobně je na tom většina advokátů, kteří netrpělivě čekají na vydání prováděcích předpisů.

Možnost druhá

Rozhodnutím valné hromady a následným zápisem do obchodního rejstříku je možné podřídit se zákonu o obchodních korporacích jako celku (tzv. generální opt-in). Tím se obchodní společnosti vyhnou jakýmkoliv případným problémům, které s sebou nejasnosti s výkladem přechodných ustanovení nesou. Navíc taková firma může využít jakoukoliv z novinek, kterou nové korporátní právo přináší. Zápis týkající se podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích je nutné učinit také dodatečně a doručit ho do obchodního rejstříku nejpozději do 31. 12. 2015. Pozor! I v tomto případě je do 30. 6. 2014 nutné provést alespoň úpravu zakladatelských listin.

Notáři nestíhají

Ať už měníte zakladatelský dokument jakýmkoliv způsobem, pamatujte, že je nutné všechny změny přijmout formou notářského zápisu. Pokud tedy nyní společnost přistoupí jen na úpravu zakladatelských listin a teprve poté se rozhodne o podřízení zákonu o obchodních korporacích, může se už nyní začít připravovat na dvojí vyřizování a dvojí poplatky. A pozor! V současnosti jsou notáři zcela zahlceni prací a objednací termíny k nim jsou v průměru dvouměsíční.

„Zákon totiž stanoví, že pokud obchodní společnosti výše uvedeným povinnostem do 30. 6. 2014 nedostojí, pak jim soud vyměří dodatečnou lhůtu k nápravě. Jestliže ani poté nedojde k úpravě dokumentů, soud nařídí faktické zrušení firmy a její likvidaci.“ Vyjmenovává hrozící rizika Mgr. Tomáš Chalupa. Toho si je řada jednatelů vědoma, proto se snaží zákonem stanovený termín stihnout.

Témata: firmy | manažeři

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky