Jaké jsou největší překážky českého průmyslu?

Manažeři českých průmyslových podniků spatřují největší bariéru rozvoje v nedostatku pracovních sil, legislativě a náročné administrativě. Studenti naopak považují za nejvýznamnější překážku zahraniční konkurenci a rostoucí náklady na podnikání. Za největší nedostatky českého průmyslu považují obě skupiny málo lidí na trhu práce, vysokou administrativní zátěž a nedostatečné investice do inovací. Na rozdíl od řídicích pracovníků považují studenti za nedostatek nízkou míru digitalizace a omezené finanční zdroje. Vyplývá to ze společného průzkumu inženýrské společnosti DEL a poradenské společnosti BDO, který provedla agentura Ipsos na základě osobního dotazování.

Ilustrační fotografie

Podle dat Českého statistického úřadu vzrostl loni tuzemský průmysl o 3 %. Jedná se o nejnižší hodnotu za posledních 5 let. Na zpomalení tempa růstu se významně podílelo několik překážek a nedostatků, s nimiž se český průmysl potýká. „Podle manažerů působících v tomto odvětví je největší bariérou rozvoje nedostatek pracovní síly, včetně té kvalifikované. Stěžují si i na množství regulací a administrativy,“ uvádí Jiří Kabelka, předseda představenstva společnosti DEL, s tím, že stejné bariéry v průzkumu uvádějí studenti středních a vysokých technických škol. Na rozdíl od manažerů vnímají jako velké překážky rozvoje sílu zahraniční konkurence a rostoucí náklady na podnikání.

Chybí investice, vyšší produktivita i přidaná hodnota

Od bariér se odvíjejí nedostatky českého průmyslu. Podle 9 z 10 manažerů patří mezi zásadní nedostupnost vysoce i méně kvalifikovaných pracovníků nebo příliš mnoho regulace a administrativy. Studenti většinou vnímají jako problém také nízkou produktivitu práce, nedostatek investic do inovací či nedostatečné čerpání dotací EU, a manažeři tento náhled potvrzují. „Z výsledků je patrné, že klíč k vytvoření a udržení konkurenceschopnosti českých podniků tkví v inovacích a vlastních řešeních,“ upozorňuje Petr Kymlička, partner poradenské společnosti BDO. Studenti vidí častěji než manažeři nedostatky v míře digitalizace českého průmyslu a omezených zdrojích financování. Manažeři naopak vnímají negativně zvyšující se mzdy, kdežto stávky a pozastavování výroby považují za okrajový problém. Společně se studenty se shodují na tom, že velkou komplikací není fungování v české koruně namísto eura.

Témata: průmysl | Česko | MoneyMAG.cz

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky