Přehled o příjmech a výdajích OSVČ: Každoroční povinnost čeká na téměř milion podnikatelů

I ten, kdo v roce 2014 ukončil podnikání, přesněji řečeno vykonával samostatnou výdělečnou činnost pouze po část roku, musí podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Povinnost platí pro všechny OSVČ, bez rozdílu druhu výdělečné činnosti. Všichni podnikatelé, řemeslníci a živnostníci musí zpravidla do 4. května 2015 splnit povinnost danou příslušným zákonem, informuje MPSV.

Ilustrační fotografie
reklama

Z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že převažují osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ), které vykonávaly hlavní činnost, bylo jich 586 112, vedlejší činnost provozovalo 386 244 OSVČ. Od ČSSZ obdržely OSVČ tzv. inventuru pohledávek za rok 2014. Ta je pro ně důležitým podkladem a pomůckou. Významně může usnadnit vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ (dále jen Přehled), neboť obsahuje tabulku se souhrnem předpisů a plateb. Díky tomuto podkladu lze předejít nesrovnalostem během vyplňování Přehledu a zjištěné rozpory ve svých podkladech mohou živnostníci a řemeslníci v předstihu začít řešit s okresní správou sociálního zabezpečení (OSSZ). ČSSZ apeluje na OSVČ tím, že pod souhrnem předpisů a plateb uvádí: „V případě nesouhlasu Vašich podkladů s naší evidencí se obraťte ještě před podáním Přehledu na referenta, který vede na OSSZ Vaši evidenci.“ ČSSZ již rozeslala přes 750 tisíc tzv. inventur, přitom 15 % z nich mohl úřad zaslat elektronicky přímo do datových schránek, pokud si ji OSVČ zřídily. Kromě toho mají všechny OSVČ tuto „inventuru“ dostupnou online na ePortálu ČSSZ.

Co se uvádí do Přehledu a jak se změní výše a placení záloh po jeho podání stručně sumarizuje Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2015. Je dostupná na každé OSSZ nebo ke stažení na webu ČSSZ  ZDE stejně jako detailní pokyny k vyplnění Přehledu. Příručka dále shrnuje termíny pro podání Přehledu a prohřešky, jaké se často při vyplňování Přehledu vyskytují.

Interaktivní tiskopis funguje jako kalkulačka; spočte-li doplatek, je 8 dnů na zaplacení

Novinkou letošního roku je nový kabát elektronického tiskopisu „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014“. Interaktivní tiskopis najdou OSVČ i jejich účetní či daňoví poradci ZDE. Tak jako v minulých letech tiskopis stále funguje jako kalkulačka pro pomoc s výpočtem pojistného a záloh na pojistné. Je to jednoduchý způsob, jak OSVČ zjistí, má-li na pojistném přeplatek či doplatek. Doplatek na pojistném je splatný nejpozději do osmi dnů po dni, kdy byl podán Přehled. Důležité je nezapomenout, že za den platby pojistného se považuje den připsání pojistného na účet příslušné OSSZ, nebo den, kdy bylo pojistné zaplaceno v hotovosti (do 10 000 Kč) na pokladně OSSZ.

ČSSZ nasadila a nasazuje na všechny tiskopisy novou moderní technologii, která je v rámci elektronické komunikace významným systémovým a koncepčním krokem vpřed. Za postupnou změnu přístupu v oblasti elektronizace je úřad svými klienty hodnocen kladně. Interaktivní tiskopisy obsahují logickou kontrolu vyplňovaných údajů. Využívá-li nejen OSVČ kvalifikovaný elektronický podpis nebo má-li zřízenou „datovku“, tiskopis po vyplnění a nezbytné kontrole dat (provede se automaticky) odešle elektronicky stiskem tlačítka. Vyplněný a odeslaný tiskopis si samozřejmě může vytisknout a založit do své evidence. Kromě elektronického podání nadále zůstává zachována možnost podat Přehled formou klasického papírového tiskopisu, který je k dispozici na webu ČSSZ pro ruční vyplnění, anebo jednoduše lze vyplnit jeho interaktivní verzi na počítači a po nezbytné kontrole vyplněných dat ho pomocí tlačítka v zápatí vytisknout. Pak už OSVČ odevzdá Přehled příslušné OSSZ.

Termíny

Odevzdat příslušné OSSZ Přehled za rok 2014 mají všechny OSVČ bez ohledu na to, zda vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost hlavní nebo vedlejší. Závazné termíny platné pro rok 2015 by jim neměly chybět v kalendáři povinností. Odevzdání Přehledu do pondělí 4. května 2015 se týká OSVČ, kterým nezpracovává daňové přiznání daňový poradce. Do pondělí 3. srpna 2015 mají čas ty OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Ale pozor, tuto skutečnost musí tyto OSVČ doložit příslušné OSSZ nejpozději do 30. 4. 2015, a to písemnou formou. Dostatek času k podání Přehledu zbývá také OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání – až do pátku 31. července 2015.

Statistické údaje k počtu OSVČ dle krajů

Témata: lidé | daně | OSVČ
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky