Novinky v letošním daňovém přiznání: co už neplatí, co opět ano a kdo si polepší?

Každý rok musí daňoví poplatníci čelit řadě změn. Mnozí se mylně domnívají, že svá přiznání vyplňují ideálním způsobem, ale opak je pravdou – nevyužijí všechny slevy, které jim náleží, anebo naopak uplatňují pravidla, která už neexistují. Jaké novinky by letos v daňových přiznáních mohly překvapit?

Ilustrační fotografie

„Na dani z příjmů oproti loňsku ušetří především rodiče malých dětí a senioři. Díky školkovnému a opětovně zavedené slevě na poplatníka pro pracující důchodce si obě skupiny polepší až o desítky tisíc korun. Daňová povinnost ostatních poplatníků by se měla rovnat podmínkám v loňském roce,“ míní daňová poradkyně Blanka Štarmanová ze společnosti TaxVision a portálu www.eDane.cz.

Největší novinka letošního daňového přiznání k dani z příjmů, takzvané školkovné, se týká především rodičů, kteří platí předškolní docházku svých dětí do mateřských škol nebo jiných dětských skupin. Ze svých daní si mohou odečíst tyto výdaje, kromě stravného, až do maximální výše 8500 korun za každého potomka. „Nárok na slevu ve výši zaplacených a prokázaných příspěvků za umístění dítěte má pouze jeden z rodičů – poplatníků žijící s dítětem ve společně hospodařící domácnosti. V daňovém přiznání musí nárok na slevu prokázat potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy o výši vynaložených výdajů poplatníka za umístění vyživovaného dítěte v těchto zařízeních v roce 2014,“ doplnila Blanka Štarmanová.V daňovém přiznání je na tuto slevu nový řádek 69a a potvrzení je povinnou přílohou daňového přiznání.

U některých podnikajících seniorů stále vyvolává zmatky znovu zavedená sleva na poplatníka. Loni pracující důchodci nárok na slevu jako jediní pozbyli, ovšem i za rok 2013 mohou zpětně zažádat o navrácení již zaplacené částky a v nynějším daňovém přiznání už je opět možné slevu ve výši 24 840 korun uplatnit.„V daňovém přiznání za rok 2014 lze zohlednit pouze slevu za rok 2014. Co se týče vrácení slevy na poplatníka za rok 2013, je nutné podat dodatečné přiznání za rok 2013, nelze ji zahrnout do aktuálního přiznání. V dodatečném přiznání zažádá poplatník o vrácení přeplatku a uvede své číslo účtu, na který jej finanční úřad vrátí. Dle sdělení finanční správy nebude uplatňována žádná sankce za pozdně podané daňové přiznání za rok 2013,“ popsala Blanka Štarmanová. Povinnost zdanit důchod při příjmech nad 840 tisíc korun platí až od 1. ledna 2015, nyní tedy žádné další daňové povinnosti seniorům nehrozí.

Pro plátce DPH a všechny poplatníky se zřízenou datovou schránkou je nová povinnost podat přiznání k dani z příjmů pouze elektronicky, výjimku tvoří fyzické osoby s obratem do šesti milionů korun. „Na základě sdělení Generálního finančního ředitelství lze elektronické podání učinit mimo jiné také datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu, kterou poplatník podá prostřednictvím Daňového portálu, pokud je toto podání do pěti dnů správci daně potvrzeno nebo opakováno písemně či ústně do protokolu,“ uvedla Blanka Štarmanová.

Zásadní změnu spojenou s daňovým přiznáním letos prvně vyzkouší také právnické osoby, které obchodují s osobami spojenými, tedy mateřskými a sesterskými společnostmi, nebo mají obrat více než 80 milionů korun ročně, více než 40milionová aktiva či přes 50 zaměstnanců. „Právnické osoby, které splňují alespoň jedno z vyjmenovaných kritérií pro povinný audit, musí k daňovému přiznání přiložit novou přílohu – přehled realizovaných transakcí se spojenými osobami. Formulář této přílohy již vydalo Generální finanční ředitelství,“ upozornila Blanka Štarmanová. „V případě, že společnost vykáže ztrátu či bude držitelem příslibu investičních pobídek, bude přílohu vyplňovat za všechny spojené osoby, se kterými realizovala v daném období nějakou transakci. V ostatních případech bude uvádět pouze transakce se spojenými osobami sídlícími v zahraničí.“

Pozor na novinky, které se v daňovém přiznání za rok 2014 objeví poprvé:

  • Každý rodič předškolních dětí, které docházejí do mateřské školy či jiných dětských skupin, může tento výdaj uplatnit až do výše 8500 korun za každého potomka.
  • Pracující důchodci mohou opět uplatnit slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun. O navrácení částky, která jim byla loni upřena, mohou zažádat zvlášť v dodatečném daňovém přiznání za rok 2013.
  • Plátci DPH a poplatníci se zřízenou datovou schránkou musí podat přiznání elektronicky. Jedinou výjimku mají plátci DPH – fyzické osoby s obratem nižším než šest milionů korun, pokud nemají povinnost podat hlášení k DPH (souhrnné hlášení, hlášení o přenesené daňové povinnosti).
  • Právnické osoby, které splňují alespoň jedno z kritérií pro povinný audit, musí k daňovému přiznání uvést přílohu s realizovanými transakcemi se spojenými osobami.
Témata: CZK | daně

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky