Finanční úřady začnou nabízet on-line služby, mění se sankce

Změny v daňovém řádu, které jsou ode dneška účinné, umožní spuštění on-line služeb finančních úřadů, tzv. portálu Moje daně. Ten nabídne komunikaci s finančním úřadem bez nutnosti fyzické přítomnosti. Přes portál bude možné podat přiznání ke všem daním a každý poplatník v systému bude mít osobní daňový kalendář s upozorněním na blížící se daňovou povinnost. V systému bude také služba automatického vyplňování daňových formulářů. Novela také například zjednodušuje kontrolní postupy nebo výrazně upravuje systém sankcí.

Ilustrační fotografie
reklama

Zároveň řád automaticky prodlužuje lhůty při podání daňového přiznání elektronicky, tedy o jeden měsíc do konce dubna. Využít to bude přitom možné již při podání daňového přiznání za loňský rok.

Dále změna přináší firmám automatický nárok na zálohu na odpočet DPH ve výši, kterou správce daně nehodlá prověřovat. "Plátci DPH tak dostanou možnost disponovat dříve finančními prostředky, které za stávající právní úpravy zůstaly ve státní kase neúměrně dlouho," uvedl partner PwC Česká republika Martin Diviš.

Novela také umožňuje při vymáhání zajišťovacích příkazů využít nejen exekuci, která může fungování firmy ohrozit, ale i prohlášení o majetku nebo zástavní právo. V případě prohlášení o majetku nebude ochromena činnost firmy tím, že by neměla přístup ke svým penězům.

Daňový řád rovněž zavádí možnost individuálního prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, což dosud nebylo možné. Snižuje také veškeré sankce o šest procentních bodů na úroveň podle občanského zákoníku. Dosud byly sankce na úrovni základní úrokové sazby České národní banky navýšené o 14 procentních bodů, tedy aktuálně na 14,25 procenta. Současně se zvyšuje částka, od níž vzniká sankční úrok, na 1000 korun. Podle odborníků jde o první zásadní změnu nastavení sankčního systému správy daní.

V souvislosti s elektronizací správy novela také zavedla v případě identifikovaných osob podle zákona o dani z přidané hodnoty povinnost elektronické formy podání v oblasti daně z přidané hodnoty. Jde zejména o přihlášku k registraci, daňové přiznání a kontrolní a jiná hlášení.

Nově jsou rovněž v rámci daňové kontroly připuštěny dálková forma komunikace zejména při jejím zahájení a ukončení. Díky tomuto opatření se podle MF zkrátí jednotlivé fáze daňové kontroly.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky