Platba kartou na finančních úřadech? Poplatníky čeká malý krůček vpřed

Od začátku roku 2019 čeká daňové poplatníky malý krůček vpřed: Na finančních úřadech bude možné zaplatit správní poplatky a daňové dluhy platební kartou. Na pořádný krok, který by reflektoval vývoj bezhotovostních plateb v ČR, tedy na možnost platit kartou samotné daně, budeme ale všichni čekat dál. Snad ne marně.

Ilustrační fotografie

Většina finančních správ v zahraničí přitom tuto možnost nabízí, lze najít i takové finanční správy, které zcela přešly na elektronický platební styk a naopak neumožňují úhradu daně v hotovosti.

Už v roce 2014 se projekt placení kartou připravoval i u nás. Tehdy však vznikl problém s úhradou transakčních poplatků, které by byly účtovány k tíži správce daně, tedy státního rozpočtu.

Také anketa portálu Měšec.cz, který se tomuto tématu nedávno věnoval, potvrdila zájem veřejnosti o změnu. On-line a hned po vyplnění přiznání také on-line by rádo platilo daně 34 procent respondentů, dalších 16 procent by rádo platilo on-line i na pokladnách finančních úřadů.

Jako ideální vidím situaci, kdy po vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, prostřednictvím internetového formuláře na stránkách správce daně, bude mít poplatník možnost prostřednictvím tzv. platebního tlačítka přímo zadat platbu kartou, nebo alespoň být přesměrován do svého internetového bankovnictví k zadání platby. Tento způsob zná daňová veřejnost ze všech větších internetových obchodů. Stejně tak by tomu mohlo být v případě úhrady daňové povinnosti.

Komfort nabídnutý daňovým poplatníkům není nijak samoúčelný. Jakékoli ulehčení způsobu platby daně podporuje dobrovolné plnění daňové povinnosti a snižuje náklady na straně správce daně vzniklé s případným upomínáním daňového subjektu či s případným vymáháním nezaplacené daně. Mimoto se snižují náklady na straně správce daně z titulu nákladů na provoz hotovostních pokladen. Tvoří je mzdy, převážení hotovosti, ochrana a podobně.

Jsem proto toho názoru, že možnost úhrady daně kartou bude jednou velmi vítaným opatřením. Jak ale hodnotit opatření, která začnou fungovat už v příštím roce?

Zatímco u placení kartou pro správní poplatky a daňové nedoplatky vidím poměrně široké využití, u druhé možnosti, tedy úhrady daňového nedoplatku prostřednictvím karty, pochybuji o jejím reálném využití.

Jak Generální finanční ředitelství informovalo v tiskovém prohlášení, předpokládá se, že daňový dlužník tímto způsobem bude moci vyřešit například svůj nedoplatek při návštěvě daňového exekutora na provozovně dlužníka. K osobní návštěvě daňového exekutora však dochází v drtivé většině v případech, kdy již veškeré způsoby vymáhání byly vyčerpány, a správce daně hodlá provést exekuci movitých věcí, která představuje ten nejkrajnější způsob vymáhání. Tomuto, z mého pohledu poslednímu kroku, by měly předcházet jiné způsoby vymáhání, včetně exekuce na bankovní účet.

Lze tedy jen těžko očekávat, že dlužník bude schopen před zahájením exekuce movitých věci zaplatit na místě prostřednictvím karty, neboť v té době již pravděpodobně bude jeho bankovní účet zatížen exekučním příkazem správce daně, informuje Jiří Žežulka, daňový expert poradenské skupiny Apogeo.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky