Kdy lidé nejčastěji uzavírají životní pojištění?

Češi se o životní pojištění začínají zajímat až v době, kdy se jejich život a kariéra stabilizuje. Z analýzy dat společnosti AXA také vyplývá, že na pojištění stále více myslí muži a jejich počet se výrazně zvyšuje. Při uzavírání smluv však nemyslí jen na sebe, ale i na rodinu.

Ilustrační fotografie
reklama

Průměrný věk klienta, který si v pojišťovně uzavírá životní pojištění, je 36 let. „Je to přirozené, lidé se začínají zajímat o pojištění převážně v době, kdy mají pokryty základní životní potřeby jako je stabilní příjem a bydlení,“ říká Karel Żyla, manažer PR a interní komunikace AXA v ČR a SR. Věk po třicítce také často souvisí s rozrůstajícími se mladými rodinami. „Zatímco průměrný věk pojistníka je 36 let, věk pojištěného pouze 22. Znamená to, že hlava rodiny často při pojistné ochraně myslí i na svou manželku či manžela a děti,“ dodává Karel Žyla. Například rizikové životní pojištění ActiveLife umožňuje pojistit na jedné smlouvě až osm lidí a v průběhu pojištění jejich počet měnit.

Zajímavé jsou také rozdíly v pohlaví vyplývající ze zmíněných statistik. I přesto, že se v České republice o pojištění zajímá stále více mužů (53 %), je to v porovnání se Slovenskem stále málo. Tam tvoří muži již 61 % pojistníků.

Průměrná pojistná částka, na kterou mají klienti svůj život pojištěn, je 122 539 korun. „Živitelé rodin však průměrnou pojistnou částku většinou překračují, extrémem jsou například pojistná krytí pro případ smrti i na několik milionů korun,“ vysvětluje Karel Žyla.

I když obecně mají klienti stále nejvíce v oblibě investiční životní pojištění, je patrný rostoucí zájem o oddělování pojistné ochrany od spoření či investování. Klienti tak stále častěji sahají po rizikovém životním pojištění. Kombinace čistě rizikového pojištění s produkty pravidelného investování je přehlednější a umožňuje pružnější přizpůsobování novým podmínkám tak, jak se v průběhu času mění potřeby klientů. Například ve společnosti AXA se objem rizikového životního pojištění za poslední rok zvýšil o 140 % a od roku 2012 se objem více než zdvojnásobil.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky