Platit pojištění nestačí. Co je dobré vědět?

Pojištění majetku vás ochrání při nečekaných životních situacích jako je krádež, živelná pohroma, havárie a některé další. Ale to pouze pokud máte správně vybraná rizika a nastavenou výši pojistných částek. To by mělo vždy odpovídat hodnotě vašeho majetku. Pokud tomu tak není, zbytečně se vystavujete riziku, že pojištění nebude dostatečně krýt vzniklé škody.

Ilustrační fotografie

Máte-li sjednané pojištění majetku, ať už se jedná o nemovitost, domácnost nebo vůz, ale smlouvu jste už několik let neaktualizovali, můžete mít zaděláno na pořádný problém. Je totiž pravděpodobné, že jej buď přeplácíte nebo naopak podhodnocujete. „Z našich údajů vyplývá, že přibližně polovina lidí své pojistné smlouvy nekontroluje i několik let, až 20 procent je neaktualizuje nikdy. Přitom pokud má pojistka pokrýt vzniklé škody na jejich majetku, musí vycházet z jeho skutečné aktuální hodnoty,“ uvádí Pavel Kuhn, ředitel online služby DOK, která zdarma hlídá pojistné smlouvy.

Pojištění nemovitosti nebo domácnosti? Potřebná jsou obě

V Česku patří k nejobvyklejším druhům pojištění to pro domácnosti a nemovitosti. I když se mohou zdát stejné, každé kryje něco jiného. V případě nemovitosti se pojišťuje stavba jako taková, tedy například stropy, zdi, podlahy či střecha a ostatní části, které jsou pevně spjaty s nemovitostí. Už se ale nevztahuje na vybavení, tedy například na nábytek, elektroniku či cennosti, které spadají do předmětu pojištění domácnosti. Pokud chcete být dobře chráněni, měli byste mít zabezpečenu nejen nemovitost, ale i domácnost.

Výše pojistných částek se v obou případech odvíjí od hodnoty majetku, která u nemovitostí a domácností časem zpravidla stoupá. U nemovitostí se zvedá rekonstrukcí, u pojištění domácnosti pak zejména pořízením nového vybavení. Odhad hodnoty majetku je ovšem to, v čem lidé často chybují, v horším případě majetek záměrně podhodnocují, aby dosáhli nižší částky pojistného. „Hodnotu majetku je potřeba pečlivě propočítat a uvést skutečně vše, co se v domácnosti nachází s ohledem na stáří jednotlivých věcí, míru opotřebení i uměleckou hodnotu. Jinak se zbytečně vystavujete riziku, že pojišťovna při škodní události vyplatí nižší pojistné plnění. Za záměrné ponížení hodnoty majetku může být navíc vyměřena i penalizace,“ říká Michal Šrubař, zakladatel a lektor finančního vzdělávání z EFAcademy.

Pojistná smlouva by měla být napsána jednoduše a měla by být flexibilní pro případné úpravy a doplnění. Právě rekonstrukce či pořízení vybavení, které změní hodnotu nemovitosti, jsou situace, kde je třeba přikročit k revizi pojistné smlouvy.

Drahé pojištění nerovná se kvalitní, zejména u vozidel

Zatímco cena nemovitosti zpravidla vzrůstá, u vozidel tomu bývá právě naopak. Tomu je potřeba uzpůsobit pojistnou smlouvu. Při sjednávání havarijního pojištění se pojistná částka vypočte z aktuální ceny vozu, při havárii ale pojišťovna vychází z tržní ceny v době, kdy událost nastala. „Nadpojištěnost je situace, kdy platíte vyšší pojistné, než je potřeba. To ale v žádném případě neznamená, že vám bude při škodní události vyplaceno více peněz. Vždy obdržíte pouze částku vypočítanou z aktuální hodnoty vozu,“ upřesňuje Michal Šrubař.

Podle expertů je klíčové mít o pojistných smlouvách přehled, hlídat, zda jsou aktualizované a kdy se blíží jejich výročí. „Pojištění sjednané před 5 nebo 10 lety bude pro klienta buď zbytečně drahé, protože hodnota pojištěné věci dávno klesla, nebo nebude zdaleka stačit na pokrytí případných škod u věcí, které na hodnotě získaly. Lidé by proto měli své smlouvy pravidelně kontrolovat, optimálně alespoň každé 2 roky, a případně aktualizovat,“ dodává Pavel Kuhn.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky