Co přinese spotřebitelům nový zákon o distribuci pojištění?

Dlouho očekávaný zákon o distribuci pojištění, který představuje provedení evropské směrnice o distribuci pojištění do českého řádu, byl 31. července podepsán prezidentem republiky. Podpisem prezidenta došlo k završení legislativního procesu. Zákon nabude (v závislosti na vyhlášení ve sbírce zákonů) s největší pravděpodobností účinnosti 1. prosince.

Ilustrační fotografie

Zákon zavádí do českého právního řádu, v souladu s celoevropským trendem neustálého zvyšování standardu ochrany spotřebitele, významné povinnosti na straně pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů při sjednávání či nabízení pojistných produktů a rovněž rozšiřuje práva klienta.

“Pojišťovny a zejména distributoři by mohli také profitovat z větší kultivace odvětví distribuce pojistných produktů a s tím souvisejícím zvýšením kredibility tohoto sektoru,” říká Monika Pisáková, ředitelka oddělení compliance Chytryhonza.cz.

Co nový zákon přinese?

 • Zákon klade důraz na větší míru informovanosti spotřebitele při sjednávání pojištění. Klient obdrží rozsáhlý soubor informací jak o pojistném produktu, tak o pojistiteli, případně o pojistném zprostředkovateli.
 • V rámci sjednávání určitých typů pojištění bude existovat povinnost provést pro klienta analýzu, tak aby měl k dispozici odborné a objektivní informace o vhodnosti konkrétního pojistného produktu.
 • Zákon se snaží omezit možnost nabízení nevhodných produktů klientovi tím, že stanoví povinnost zachytit průběh jednání o pojištění či jeho podstatné změně. Tímto omezí možnou preferenci konkrétního pojistného produktu poradcem a zároveň důkazně posílí klientovo postavení.
 • Zákon jasně vymezuje odpovědnost pojišťovacího zprostředkovatele za své poradce. Způsobí-li poradce klientovi svým jednáním škodu, odpovídá mu za ni vždy pojišťovací zprostředkovatel.
 • Spotřebitelé mohou profitovat z vyšších nároků na profesionalitu, důvěryhodnost a odbornost osob setkávajících se s klienty při distribuci pojistných produktů, včetně jejich následného profesního vzdělávání. Nový zákon také u poradců předpokládá dosažení alespoň středoškolského vzdělání zakončeného maturitní zkouškou.
 • Došlo k výrazné redukci často matoucích kategorií pojišťovacích zprostředkovatelů, a to z pěti na dvě. Klientovi bude zřejmější s kým jedná, a zda zprostředkovatel provádí zprostředkování pro něho či pro pojišťovnu.

Zkoušky odborné způsobilosti

 • Zkoušky odborné způsobilosti, které již byly zavedeny na poli penzijních produktů, úvěrů a investic, se nyní stávají podmínkou výkonu činnosti i při prodeji pojistných produktů.
 • Oproti současným zkouškám budou pojišťovací zprostředkovatelé muset mít podrobnější znalosti o prodávaném produktu, aby s klientem mohli jednat s odbornou péči.
 • Odborné zkoušky se nově budou skládat z teoretické i praktické části, budou obsahovat pět okruhů odbornosti a budou probíhat před zkušební komisí.
 • V rámci praktické části odborné zkoušky se na případových studiích bude hodnotit i schopnost zprostředkovatele řádně vysvětlit zájemci o pojištění nabízený produkt a jeho vlastnosti.
 • Současně nový zákon sjednotí podmínky odborného výkonu činnosti s dalšími sektory finančního trhu.

V neposlední řadě se rovněž předpokládá omezení počtu registrovaných zprostředkovatelů, kterých dnes ČNB eviduje téměř 170 000, přičemž značná část z nich není aktivních. Nově bude nutné prodlužovat platnost oprávnění po zaplacení správního poplatku ve výši 1 000 Kč každých 12 měsíců, čímž dojde k výrazné eliminaci neaktivních zprostředkovatelů.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky