Zaměstnat dítě není problém. Manžele ano. Co je rodinným podnikem?

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vyhlásila rok 2018 Rokem rodinného podnikání. Podle průzkumů, je celosvětově v rukou rodinných podniků 80 % veškerého podnikání. Přesné statistiky počtu rodinných podniků v České republice nejsou evidovány, ale odhaduje se, že rodinné podniky tvoří třetinu ze všech firem působících na českém trhu.

Ilustrační fotografie

Co je rodinným podnikem?

V současné době není v české legislativě rodinné podnikání definované. ASMP ČR navrhuje vymezit rodinné podnikání v zákoně o obchodních korporacích. V návrhu je, že rodinným podnikem je rodinná farma, rodinná živnost nebo rodinná obchodní společnost. Rodinnou obchodní společnost vlastní více než z poloviny členové jedné rodiny a jeden člen této rodiny musí být statutárním orgánem. “Členové rodiny by podle tohoto návrhu měli být v přímé linii, sourozenci nebo manželé. Zároveň musí dovršit 15. rok věku,” říká Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

Rodinné podniky obecně patří ke společnostem se silnou firemní kulturou, jejichž zakladatelé pracují s vysokým nasazením. Dle průzkumů majitelé rodinných firem vnímají statut rodinného podnikání jako konkurenční výhodu a těší se větší důvěře obchodních partnerů. Zároveň se ale potýkají se specifickými problémy. Jedním z nich je zejména předání podniku nové generaci. Dalším problémem může být prosazování členů rodiny na důležité firemní posty, na které nemají kvalifikaci a předpoklady. To také neprospívá celkové atmosféře ve firmě.

Zaměstnat dítě není problém. Manžele ano

Jak již bylo zmíněno, rodinný podnik mohou spoluvlastnit manželé, rodiče s dětmi, nebo jiní příbuzní v přímé linii. “Je však třeba být obezřetný, protože dle českého zákoníku práce, je výslovně zakázaný vznik jakéhokoli pracovněprávního vztahu mezi manželi nebo registrovanými partnery,” upozorňuje Vaněk. Problém naopak není se zaměstnáním jiných příbuzných. Dokonce pokud pracovněprávní vztah vznikl před uzavřením manželství, podle zákona v den svatby zaniká.

Situace je rozdílná, pokud jeden z manželů je společníkem nebo statutárním orgánem podniku. V tom případě totiž není pracovní poměr uzavřený mezi dvěma fyzickými osobami, ale mezi osobou fyzickou a právnickou.

Manželé mohou samozřejmě také využít institutu spolupracujících osob. Spolupracující osobou může být manžel, manželka či jiná osoba žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Příjmy a výdaje musí v tomto případě být rozděleny v poměru 50:50. Spolupracující osoba musí být také registrována na ČSSZ, u zdravotní pojišťovny a správce daně. “Spolupracující osoby vždy musí podat přehledy o příjmech a výdajích. Výše záloh se odvíjí od výše příjmů. Má zkrátka stejné povinnosti jako OSVČ,” uzavírá Vaněk.

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky