Mladí chtějí raději podnikat, než se nechat zaměstnat. Láká je nezávislost a hlubší smysl práce

V České republice donedávna klesaly počty podnikatelů do 30 let. Díky nynějšímu nárůstu sotva plnoletých byznysmenů se však tento trend obrací. Aktuálně je v Česku nejvíce mladých podnikatelů za poslední půl dekády. Mnoho z nich vnímá podnikání jako možnost získat větší flexibilitu, nezávislost a pocit hlubšího smyslu práce.

Ilustrační fotografie
reklama

Téměř polovina všech začínajících podnikatelů byla v prvním pololetí letošního roku ve věkové skupině 18 až 30 let. Nejvíce mladých lidí letos začalo podnikat ve zpracovatelském průmyslu (13 %) a stavebnictví (13 %). „O jeden procentní bod méně pak zvolilo profesní, vědecké a technické činnosti. Do tohoto odvětví patří například právní, účetní a architektonické činnosti, výzkum a vývoj, reklama a průzkum trhu či veterinární činnosti. Na obchod připadlo 8 % začínajících podnikatelů,“ dodala Věra Kameníčková za aplikaci Cribis společnosti CRIF.

Z celkového počtu lidí, kteří letos začali s podnikáním, se mladí ve věku 18 až 30 let podíleli 55 % v kraji Vysočina a ve Zlínském kraji. V Ústeckém kraji představovali 53 % a po 52 % to bylo v Jihočeském a v Moravskoslezském kraji. Pouze ve třech krajích byl jejich podíl méně než poloviční, 45 % v Praze, 48 % ve Středočeském a 49 % v Olomouckém kraji.

Nárůst mladých podnikatelů a živnostníků vnímají i banky. Kupříkladu MONETA Money Bank tento trend pozoruje na počtu nových klientů zakládajících si podnikatelský účet. „Nově příchozí klienti jsou letos stále nejpočetnější ve věkové skupině 30 až 50 let, která tvoří 60 %. Věková skupina do 30 let je však nyní v zastoupení 26 %. Vidíme tedy, že naše klientské portfolio postupně omlazuje,“ řekla Zuzana Filipová, ředitelka ESG & Komunikace ve skupině MONETA. „Snažíme se být podporou začínajících podnikatelů a usnadnit jim už tak složitou cestu, kterou může podnikání býti. Proto na každé z našich poboček najdou specializovaného bankéře pro živnostníky a malé firmy, kteří klientovi pomohou sestavit produkt na míru dle jeho individuálních potřeb. Zároveň však máme v nabídce i Konto PRO podnikání, které je možné sjednat plně online,“ dodává Filipová.

Finanční gramotnost jako základ podnikání

Dle Asociace podnikavé Česko má o podnikání zájem až polovina českých středoškoláků. Největší chuť podnikat mají studenti posledního ročníku středních škol (70 %). Strach z neúspěchu má pouhých 37 % z nich.

Pro mladé lidi může být překážkou i nedostatečná finanční gramotnost. „Upřímně si nevzpomínám, že bychom měli ve škole předmět, kde bych se dozvěděl nějaké základy finanční gramotnosti. A pokud ano, tak hodně okrajově. Každopádně to nebyly žádné praktické a ucelené informace, které by mi se začátky v podnikání pomohly,“ vypráví mladý podnikatel Radek ze Svitavska. Živnost si založil hned v osmnácti letech, nyní ve 24 letech je zároveň spoluvlastníkem firmy s vůněmi a bytovými difuzéry. Všechny informace si musel při svých začátcích dohledávat sám, případně je získal od svých známých. „ V první řadě jsem měl asi největší problém zorientovat se ve všech úředních záležitostech, kterými si musí každý začínající podnikatel či živnostník projít. Myslím tím tedy samotné zřízení živnosti, komunikace s úřady (ČSSZ, FÚ a ZP), konzultace s účetním, podání daňového přiznání a další úkony,“ popisuje začátky svého podnikání.

Mezi mladými lidmi roste zájem o semináře či předměty zaměřené na finanční gramotnost, včetně základů podnikání. Zároveň proniká do učebních osnov českých středních škol stále více praktických programů zaměřených na finanční gramotnost. „Poptávka škol po vzdělávacích programech v podnikavosti se za posledních deset let zdvojnásobila. Jen letošní školní rok vzniklo na středních školách v Česku rekordních 270 studentských firem. Přitom studenti, kteří programy projdou, mají dvakrát vyšší šanci, že vlastní byznys po škole skutečně založí,“ uvedl Martin Smrž, ředitel nevládní organizace Junior Achievement, která se věnuje vzdělávání v podnikavosti na českých školách.

Jak navíc dodává Martin Vítek, předseda správní rady Nadačního fondu vzdělávání a podnikání, základním předpokladem pro úspěch ve 21. století, ve kterém jedinou jistotou je změna, je právě rozvoj podnikavosti u mladých lidí. Ta přitom zdaleka neznamená pouze umění začít podnikat. „Je to široký soubor dovedností, které se dohromady dají popsat jako schopnost být kreativní, iniciativní, ochotný měnit věci kolem sebe a mít vůli vydat se na vlastní cestu. Tato sada dovedností má dalším generacím pomoci například s uplatněním na trhu práce, který se s vývojem technologií výrazně změní,“ říká Martin Vítek.

Struktura nových podnikatelů v roce 2023:

Podíl věkové kategorie

18 až 30 let

31 až 40 let

41 až 50 let

51 až 60 let

61+

Praha

45 %

29 %

15 %

5 %

2 %

JHČ

52 %

26 %

12 %

4 %

1 %

JHM

50 %

28 %

13 %

4 %

1 %

KV

51 %

25 %

16 %

5 %

1 %

VYS

55 %

25 %

11 %

4 %

1 %

HK

51 %

27 %

13 %

4 %

1 %

LI

51 %

26 %

14 %

4 %

1 %

MSK

52 %

28 %

12 %

3 %

1 %

OL

49 %

27 %

14 %

4 %

1 %

PA

51 %

27 %

13 %

5 %

1 %

PL

50 %

27 %

14 %

4 %

1 %

STČ

48 %

27 %

16 %

5 %

1 %

UL

53 %

26 %

14 %

4 %

1 %

ZL

55 %

25 %

13 %

4 %

1 %

Celkem

50 %

27 %

14 %

4 %

1 %

Zdroj: aplikace Cribis společnosti CRIF

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky