Jak hodnotí rok fungování EET sami podnikatelé?

Dnes je tomu rok, kdy byla spuštěna první vlna elektronické evidence tržeb (EET). Stalo se tak 1. prosince 2016 a zákonná povinnost se začala týkat podnikatelů v ubytovacích a stravovacích službách.

Placení, tržby, ilustrační foto

V březnu 2017 přibyli také malí a velcí obchodníci. Hodnocení EET se v této době objevuje mnoho, řeší se především dopad na výběr daní, ale také další plánované vlny. Společnost KASAmax, která se už 13 let zabývá vývojem a prodejem pokladních systémů, se rozhodla po roce fungování EET oslovit svoje klienty, kteří EET využívají, a v jedinečném průzkumu se jich na jejich názor na EET zeptat.

„S průzkumem jsme oslovili více jak 11 tisíc našich klientů. Naším cílem bylo, abychom se dozvěděli více o jejich postoji k EET, co pro ně během prvního roku fungování reálně znamenala a co by případně uvítali za změny. Do průzkumu, který jsme prováděli od 24. do 29. listopadu, se nakonec zapojilo 1164 respondentů,“ popisuje cíle a mechanismy průzkumu Martin Laštovica, provozní ředitel KASAmax. 

První ze tří otázek v průzkumu byla hodnotící. Respondenti hodnotili rok fungování EET z pohledu jejich podnikání, a to na stupnici od 1 do 5 jako ve škole. Jedničkou, tedy „výborně“, hodnotilo EET 18,5 % dotázaných. Dvojku, tedy chvalitebně, přidělilo EET 15,6 % respondentů, zatímco pro známku „dobře“, tedy trojku, hlasovalo 27 % podnikatelů. Negativní hodnocení v podobě čísla čtyři zvolilo 13 % dotázaných, zbylých 25,9 % ohodnotilo EET nejhorší možnou známkou.

„Při prvním pohledu na výsledky hodnocení je zřejmé, že výrazně nepřevládá žádný názorový pól, tedy buď vyloženě pozitivní, nebo vyloženě negativní. Na druhou stranu ale výsledky ukazují, že po roce fungování nepanuje mezi podnikateli k evidenci tržeb výrazný odpor. Když sečteme známky jedna a dvě, tedy ty pozitivní, a přidáme k nim známku tři, tedy v podstatě neutrální, zjistíme, že 61,3 % podnikatelů v tomto průzkumu hodnotí EET pozitivně, nebo s ní nemá výraznější problém,“ komentuje hodnocení elektronické evidence tržeb Laštovica.

V druhé části průzkumu společnosti KASAmax měli respondenti vybrat z deseti možných odpovědí dvě, které nejvíce vystihují, co jim EET za první rok existence přinesla. Z deseti možností nejčastěji podnikatelé volili šest, z nichž tři jsou pozitivní, tři negativní. Mezi pozitivní přínosy EET se zařadil lepší přehled o vlastním podnikání (32,6 %), větší kontrola nad tržbami (33,9 %) a méně práce s účetnictvím (25,4 %). Z negativních dopadů EET podnikatelé vybrali více administrativy (35,2 %), pomalejší obsluhu (34,3 %) a značné náklady (25,7 %).

„Opět výrazně nepřevažuje ani pozitivní, ani negativní hodnocení. Část podnikatelů zjistila, že zavedením elektronické evidence tržeb získal lepší přehled o tržbách nejen stát, ale také oni sami. A že jsou díky tomu schopni mnohem lépe řídit vlastní podnikání, protože do něj více vidí. Pak tu je samozřejmě stále část podnikatelů, kteří v EET vidí hlavně větší administrativu nebo náklady, které museli na začátku zaplatit,“ přidává opět komentář Martin Laštovica za společnost KASAmax.

V poslední části průzkumu se pak podnikatelé mohli volně vyjádřit k otázce, zda by něco měnili na EET. Tato otázka nebyla povinná, přesto na ni odpověděla téměř třetina oslovených (256 odpovědí). „Vedle toho, že nám přišly odpovědi typu nevím nebo nic bych neměnil, jsme zaznamenali dva výrazně se opakující komentáře. Ten první se dá shrnout do slova zruši. A druhý, přibližně stejně častý komentář spočívá v nesouhlasu s výjimkami z EET,“ popisuje nejzajímavější odpovědi na otevřenou otázku Laštovica. Jedna z odpovědí například zněla:

Spokojenost s tím, že je to funkční. Zlepšení: Aby EET byla povinná pro každého (bez výjimek).

„Několikrát se pak vyskytly odpovědi, které EET v podstatě chválily, ale stěžovaly si, že se evidenci stále vyhýbají vietnamští obchodníci. Což je jev, se kterým jsme se už v praxi sami setkali a dlouhodobě se o něm v oboru hovoří. Osobně to považuji za jednu z výzev, které před sebou EET má,“ doplňuje Laštovica.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky