Informační povinnost za loňský rok zatím nesplnilo 80 procent firem

Rok 2016 se překlopil do čtvrtého kvartálu, přesto informační povinnost za rok 2015 doposud nesplnilo téměř 80 procent tuzemských společností. Základní termín pro vložení finančních výkazů do sbírky listin vypršel koncem července 2016 a nejzazší termín uplyne na konci letošního roku. Nejhorší situace je ke konci září v Plzeňském a Karlovarském kraji, a dále v Praze. Nejméně disciplinované jsou firmy, které podnikají v oblasti úklidových prací a finančního zprostředkování. Analýzu dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode, která se zabývá poskytováním ekonomických informací o firmách.

Ilustrační fotografie
reklama

„Informační povinnost stanovenou zákonem o účetnictví v ČR dlouhodobě ignoruje nadpoloviční většina firem. Spoléhají se na minimální riziko postihu ze strany státu,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová. Současně dodává: „Nedodržování a nevymáhání zákonných povinností vede na jedné straně k netransparentnímu podnikatelskému prostředí, které vytváří prostor pro korupci, a na druhé straně, v rámci obchodního styku, znesnadňuje prověřování obchodních partnerů“.

Za rok 2015 doposud informační povinnost nesplnilo téměř 80 procent tuzemských společností, ačkoliv základní termín vypršel koncem července 2016, a nejzazší uplyne 31. 12. 2016. Z hlediska právní formy dlouhodobě zákonnou povinnost spolehlivěji plní spíše akciové společností než společnosti s ručením omezeným.

Čím vyšší tržby, tím spolehlivější plnění informační povinnosti

Naprosto nejhorší přístup k dodržování platných právních norem mají firmy, které podle ČSÚ nevykazují tržby. V této kategorii informační povinnost za rok 2015 doposud splnila jen jedna firma z deseti. Nejlepší přístup ke zveřejňování finančních výkazů mají naopak společnosti s ročními tržbami přesahujícími jednu miliardu korun. Za rok 2015 jsou výsledky hospodaření k dispozici u více než třetiny společností.

Informační povinnost v Praze nesplnilo přes 80 % firem

Z dlouhodobých statistik poradenské společnosti Bisnode vyplývá, že nejhůř informační povinnost plní společnosti, které mají sídlo v hlavním městě Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. „Jedná se o regiony s největší koncentrací podnikatelských subjektů,“ vysvětlila Petra Štěpánová z Bisnode. Nicméně za rok 2015, jsou prozatím nejméně disciplinované společnosti se sídlem Plzeňském a Karlovarském kraji, s mírným odstupem následuje Praha spolu s Libereckým krajem. Naopak dlouhodobě nejspolehlivěji informační povinnost plní společnosti z Královéhradeckého kraje a Vysočiny, a tento trend se doposud potvrzuje i za rok 2015.

V deseti segmentech podnikání podíl firem, které nesplnily informační povinnost, přesáhl 90 procent

Úklidová činnost je oblast podnikání, kde informační povinnost za rok 2015 doposud nesplnilo 92 procent firem. Nad devadesáti procentní hranicí neplnění informační povinnosti jsou také aktuálně ostatní finanční zprostředkování, výroba magnetických a optických médií, velkoobchod a výrobky pro domácnost, činnosti v oblasti filmů, poštovní a kurýrní činnost, informační činnost, maloobchod s potravinami a obchod s nemovitostmi.

Témata: firmy
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky