Chcete podnikat? Dejte si pozor na tyto rizikové obory

K nejrizikovějším oborům podnikání v České republice patří obchod, pohostinství, doprava a stavebnictví. Nejstabilnější a nejméně rizikové jsou firmy, které podnikají v oblasti zdravotní péče, výroby elektřiny, vzdělávání, nemovitostí a zemědělství. Z pohledu rizikovosti podnikání je na tom Česká republika lépe než Slovenko. Analýzu rozložení rizikovosti a stability firem v jednotlivých sektorech podnikání v České republice a na Slovensku dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode. Výsledky vycházejí z metodiky skóringového modelu Bisnode, jehož cílem je odhadnout riziko úpadku firmy v následujících dvanácti měsících.

Ilustrační fotografie
reklama

Detailní analýza tuzemské podnikatelské základny ukázala, že zvýšeným rizikem krachu je ohrožena každá třetí firma podnikající v oblasti obchodu nebo pohostinství a ubytování, každá čtvrtá firma z dopravy a každá pátá stavební firma. V těchto oborech činnosti působí největší podíl společností  se skóringovým stupněm „rizikový“ (CCC, CC, C). „Každý obor má svá specifika a důvody stojící v pozadí zvýšeného rizika firem. Známý investiční trojúhelník riziko-výnos-likvidita je platný i pro obory. Obchod je schopen poskytnout relativně vyšší výnos, avšak za cenu vyššího rizika podnikání, větší konkurence. Restaurace a ubytování je velmi závislé na cestovním ruchu a reflektuje jak aktuální, tak historický stav domácí i zahraniční ekonomiky. Dlouhodobě se potýká s problémy poptávky, které se tak odráží do zvýšeného rizika ohrožení tamějších firem. V dopravě je extrémní konkurence a velmi vysoký tlak na efektivitu a produktivitu firem, čímž se část méně zdatných podnikatelů ocitá ve zvýšeném riziku. Stavebnictví je obecně známé zvýšeným rizikem projektů, které však nabízejí zajímavé zhodnocení, pokud se povedou. Nicméně riziko oboru jasně ukazuje na náročnost podnikání v tomto oboru,“ komentuje výsledky analytik Bisnode Michal Řičař.

K nejstabilnějším oborům činnosti v České republice, z pohledu největšího zastoupení firem se skóringovým stupněm „vynikající“ (AAA, AA, A), patří jednoznačně zdravotní a sociální péče, výroba elektřiny a vzdělávání. V těchto oblastech činnosti současně podniká velmi malý počet rizikových subjektů. „I v tomto případě se musíme podívat na každý obor zvlášť. Zdravotní a sociální péče je ze své podstaty méně rizikovým oborem podnikání. Jednak proto, že existuje stálá poptávka po těchto službách – jedná o základní a nevyhnutelnou potřebu občanů. Dále fakt, že je na tento obor úzce napojen státní sektor přes VZP a také proto, že v tomto oboru podnikají zpravidla erudovaní podnikatelé. Taktéž u vzdělávání můžeme nalézt podobné faktory – zejména nutnost užití občanem. V neposlední řadě, výroba elektřiny je v podmínkách ČR tradičně velmi profitabilním oborem podnikání, jenž přináší svým investorům jednak značné zisky, jednak výsadní a stabilní postavení v ekonomice,“ uvedl dále analytik Bisnode.

V rozložení rizikovosti a stability firem v jednotlivých oborech podnikání na Slovensku, ve srovnání s Českou republikou, jsou podle skóringového modelu Bisnode patrné shody i zřetelné rozdíly. Také na Slovensku k nejméně rizikovým oblastem podnikání patří zdravotnictví a sociální péče a činnosti v oblasti nemovitostí. Rozdílnosti nalezneme zejména u podílu rizikových firem, které působí v oborech těžby, výroby elektřiny, vzdělávání a pohostinství. „Zajímavé je, že na Slovensku je největší podíl nejméně a současně nejvíce rizikových firem zastoupen v oblasti výroby elektřiny. To poukazuje na fakt, že zde působí skupina silných firem, které ovládají trh a zbytek společností v oboru je značně rizikový, nestabilních. Naopak v ČR všechny firmy ve výrobě elektřiny vykazují extrémně nízké riziko, což naznačuje velmi dobré postavení všech firem a celého oboru. V ČR jsou tedy firmy v oblasti výroby elektřiny stabilnější,“ komentuje rozdíly analytik Bisnode Michal Řičař. Závěrem dodává: „Z pohledu rizikovosti podnikání je na tom Česká republika značně lépe než Slovenko, což odráží stav rozdílné vyspělosti obou ekonomik“.

Témata: lidé | firmy | podnikatelé
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky