Sociální dávky? Mimořádná okamžitá pomoc v roce 2015

Když se dostanete do akutní krize, kterou je třeba řešit bezodkladně, hned, může vám stát vyplatit mimořádnou okamžitou pomoc. Situace, kdy jednorázovou finanční náplast dostanete, vymezuje zákon.

Ilustrační fotografie

Stát vyplácí chudým tři druhy dávek v hmotné nouzi, o příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení jste na Peníze.cz četli nedávno:

Když je nejhůř. Příspěvek na živobytí v roce 2015
Když není na činži. Dávky na bydlení v roce 2015

Dnes se zaměříme na poslední z nich: mimořádnou okamžitou pomoc. Jde o (obvykle) jednorázovou dávku v akutní tísni; nárok na ni vzniká jen v konkrétních případech, které vymezuje zákon. A jen za předpokladu, že úředníci z úřadu práce, který má výplatu dávky na starost, usoudí, že podporu opravdu potřebujete – posuzovat budou vaše příjmy i majetek.

Když jde o zdraví

Na mimořádnou okamžitou pomoc můžete dosáhnout, když nesplňujete kritéria nutná k tomu, aby vám vznikl nárok na opakované dávky v hmotné nouzi (podle zákona tedy v hmotné nouzi nejste – podrobnější vysvětlení v boxu), ale kvůli nedostatku peněz vám hrozí vážná újma na zdraví. Například nemáte na léky. Dávka se pak vyplácí v částce, která dorovná váš příjem na úroveň existenčního minima, v případě nezaopatřeného dítěte na úroveň životního minima. Je možné ji čerpat opakovaně.

Když řádí živly

Mimořádnou okamžitou pomoc můžete dostat také v případě, že přijde živelná pohroma nebo třeba dojde k průmyslové havárii, a následkem jejich řádění se ocitnete bez peněz, bez bydlení, bez osobních věcí. Dávka se vyplácí až ve výši patnáctinásobku životního minima jednotlivce (tedy až 51 150 korun). Buď jednorázově, nebo postupně. Výše dávky se určuje podle rozsahu pohromy, vzniklých škod i sociálních a majetkových poměrů daného člověka či rodiny.

Když přestane sloužit pračka, lednička nebo není na postel

Mimořádnou okamžitou pomoc můžete využít také na pořízení nebo opravu nezbytného vybavení dlouhodobé potřeby, pokud jste na tom tak zle, že sami na zaplacení nemáte. Dávka se vyplácí až do výše konkrétního nákladu, platí však, že součet dávek na tyto účely nesmí překročit v kalendářním roce desetinásobek životního minima jednotlivce – tedy částku 34 100 korun.

Když se nedostává na vzdělání a kroužky dětí

Chudá rodina může dávku využít také k úhradě nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností (nezaopatřených) dětí. Strop je opět stanoven na desetinásobek životního minima jednotlivce v kalendářním roce (34 100 korun), výše jednorázové dávky se odvíjí od konkrétního nákladu a situace rodiny.

Když hrozí „sociální vyloučení“

Poslední možností, kdy můžete na mimořádnou okamžitou pomoc dosáhnout, je situace, kdy se z nějakého důvodu dostanete do ohrožení „sociálním vyloučením“. Jde především o případy, kdy člověka propustí z vězení nebo výkonu trestu, ukončí léčbu závislosti a opouští zdravotnické zařízení nebo psychiatrickou léčebnu, případně právě vychází z dětského domova nebo pěstounské péče. Dávku může dostat také člověk bez přístřeší nebo člověk, který je ohrožen trestnou činností jiného. Jednorázová dávka je v uvedených případech zastropovaná tisícikorunou. Zároveň platí, že součet dávek vyplacených na zmiňované účely nesmí v jednom kalendářním roce přesáhnout čtyřnásobek životního minima jednotlivce – tedy 13 640 korun.

Celý text si přečtete na Peníze.cz

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky