Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Na jaké příspěvky mají nárok rodiny s dětmi?

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
Foto: Pixabay

Přestože česká ekonomika roste, značná část lidí to na svých platech stále nepociťuje a v některých oblastech dosud zůstávají odkázáni na pomocnou ruku státu. Jaké možnosti sociální podpory existují pro rodiny s dětmi, a na které z nich máte nárok?

Jako rodina nebo svobodná matka s nižším příjmem můžete získat přídavek na dítě. Příspěvek na bydlení můžete dostat i jako jednotlivec. Rodičovský příspěvek náleží téměř každému a sociálně slabší rodiny mohou získat od státu jednorázovou částku na uhrazení nezbytných nákladů spojených s narozením dítěte.

Většina těchto příspěvků se přiděluje na základě výše vašich příjmů, které jsou při rozhodování o poskytnutí příspěvku posuzovány jako násobek minimálního životního minima. To začíná na 3 410 Kč u jednotlivce a stoupá podle počtu členů rodiny a věku dětíPřídavek na dítě

Přídavek na dítě je dlouhodobá dávka poskytovaná rodinám s dětmi. Nárok na ni mají rodiny s příjmem do 2,7 násobku životního minima pro rodinu. Například pro rodinu s jedním dítětem ve věku mezi 6 až 15 lety je částka životního minima 8 110 Kč. Pokud je celkový příjem takové rodiny do 21 890 Kč, má nárok na přídavek.

Základní výměra činí podle tabulek Ministerstva práce a sociálních věcí 500 Kč na dítě ve věku do šesti let, 610 Kč na dítě ve věku mezi 6 a 15 lety a 700 Kč na dítě do 26 let. Existuje ještě zvýšená výměra, která rodině náleží v případě, že jedna z posuzovaných osob má příjem z výdělečné činnosti nebo z jiných sociálních příspěvků. Zvýšená výměra je pak vyšší o 300 Kč u každé věkové kategorie dítěte. Při podávání žádosti budete potřebovat doklad o roční výši příjmů potvrzený od zaměstnavatele.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení náleží rodinám a jednotlivcům, kteří mají v bytě trvalé bydliště a jestliže 30 % (v Praze 35 %) jejich příjmů nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % příjmů je nižších než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. Normativní náklady jsou tabulkami Ministerstva práce a sociálních věcí stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Ministerstvo v nich rozlišuje byty užívané na základě nájemní smlouvy a byty v družstevním či osobním vlastnictví. Výše příspěvku pak činí rozdíl mezi reálnými náklady a rozhodným příjmem (příjmy všech posuzovaných osob včetně ostatních sociálních příspěvků) vynásobeným koeficientem 0.3 a 0.35 v Praze.

V reálu to znamená, že rodině, jejíž příjem činí například 20 100 a její náklady na bydlení jsou 8 120, připadne příspěvek na bydlení ve výši 2 090. 30 % příjmů činí 6 030, což je méně než částka za reálné náklady na bydlení a zároveň nížší než částka normativních nákladů na bydlení dle příslušné tabulky. 2 090 je pak rozdílem mezi skutečnými náklady a 30 % příjmu rodiny. O příspěvek je nutné žádat každé kalendářní čtvrtletí na krajské pobočce úřadu práce.

Rodičovský příspěvekNa rodičovský příspěvek má rodič nárok po skončení peněžité pomoci v mateřství, pokud po celý měsíc osobně celodenně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Nárok má rodič i v situaci, kdy dítě mladší dvou let navštěvuje jesle či jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřesahujícím 46 hodin v měsíci nebo pokud musí navštěvovat zdravotnické či rehabilitační centrum. Podle Kateřiny Jirkové, ředitelky odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek, může rodič čerpat příspěvek až do celkové částky 220 000 Kč do čtvrtého roku věku dítěte.

V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou dvě a více dětí narozených současně, má rodič nárok na vyčerpání celkové částky 330 000 Kč. Pokud rodič nárok na peněžitou pomoc v mateřství neměl, je mu rodičovský příspěvek vyplácen od prvního dne od narození dítěte. Tento příspěvek vyplací odbor sociální podpory zřízený při úřadu práce, kde si o něj mohou rodiče také zažádat. K předložení si musí připravit rodný list dítěte, občanský průkaz a potvrzení o nároku na dávku od České správy sociálního pojištění.Porodné

Příspěvek od státu formou porodného, které se vyplácí k pokrytí nákladů související s narozením dítěte, může dostat rodina, jejíž příjem byl v kaledářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte nižší než 2,7 násobek životního minima. Tento příspěvek se vyplácí v jednorázové částce 13 000 Kč při narození prvního dítě a 10 000 Kč při narození dítěte druhého.

Témata:  rodičovský příspěvek přídavky na děti bydlení lidé sociální dávky

Aktuálně se děje

17. července 2024 15:29

16. července 2024 10:49

Půjčování lodí a šlapadel: Jak se chovat na vodě

Letní měsíce a stále častější tropické teploty lákají stále více lidí k vodním radovánkám. I pro ty však platí různá pravidla. Věděli jste, že i při projížďce na šlapadle se z vás stává účastník plavebního provozu, který by měl znát jeho základní pravidla a postup v krizových situacích? A víte, na co si dát pozor v půjčovně lodí nebo jiných plavidel?

Zdroj: Marie Dvořáková

Další zprávy

Ilustrační fotografie

Jurečka vyzval členské státy EU ke zrychlení vyřizování důchodů pro občany, kteří pracovali v různých evropských zemích

V Bruselu jednali ministryně a ministři v rámci Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO). Českou delegaci vedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Ten na plénu předložil iniciativu, kterou vyzval ostatní ministry a ministryně, aby se ve svých zemích zabývali otázkou zrychlení vyřizování důchodů pro ty evropské občany, kteří využili svobody volného pohybu, a např. pracovali v různých státech EU. Rada se také zabývala otázkou nedostatku kvalifikovaných pracovních sil a začleněním osob se zdravotním postižením na trh práce.