Kolik stát vyplatil na důchodech a dávkách?

Od ledna do prosince loňského roku bylo na pojistném na sociální zabezpečení vybráno 480,1 mld. Kč, naproti tomu na důchodech a dávkách nemocenského pojištění bylo vyplaceno 457,5 mld. Kč.

CZK

Pojistné na důchodové pojištění

Inkaso pojistného na důchodové pojištění činilo za loňský rok téměř 445,5 mld. Kč. Výdaje na důchody činily necelých 423,5 mld. Kč.

Pojistné na nemocenské pojištění

Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění činily k 31. 12. 2018 takřka 35 mld. Kč. Na dávkách nemocenského pojištění bylo vyplaceno bezmála 34 mld. Kč.

„Tyto údaje ukazují, že rozpočty systémů sociálního zabezpečení jsou stabilní, a proto není třeba se obávat černých scénářů, jak se je někteří snaží malovat. Samozřejmě musíme pracovat na dlouhodobé udržitelnosti těchto výsledků. Například v oblasti penzí jsem nedávno ustavila Komisi pro spravedlivé důchody, která má jako jeden z hlavních úkolů navrhnout takové kroky, které systém stabilizují v dlouhodobém horizontu,“ říká ministryně Jana Maláčová (ČSSD).

Tabulka: Vývoj vybraných ukazatelů z oblasti důchodového a nemocenského pojištění k 31. 12.

                                                                       2016     2017    2018     

Příjmy z pojistného na důchodové pojištění v mld. Kč 372,86 405,27 445,49
Výdaje na dávky důchodového pojištění v mld. Kč *) 389,17 404,37 423,48
   z toho: starobní důchody 316,71 333,76 351,07
              invalidní důchody 42,49 43,57 44,72
             pozůstalostní důchody 26,41 27,03 27,69
Rozdíl mezi příjmy a výdaji na důchodové pojištění v mld. Kč 16,31 0,90 22,01
       
Příjmy z nemocenského pojištění v mld. Kč 28,48 31,51 34,61
Výdaje na nemocenské pojištění v mld. Kč 26,28 28,32 33,97
   z toho nemocenské 16,99 18,29 22,68
            ošetřovné 1,18 1,40 1,63
            peněžitá pomoc v mateřství 8,11 8,62 9,40
            vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 0,0090 0,0084 0,0085
           otcovská 0,2214
           dlouhodobé ošetřovné 0,0316
Rozdíl mezi příjmy a výdaji na nemocenské pojištění v mld. Kč 2,19 3,19 0,63

Zdroj: ČSSZ

*) zahrnuty i výdaje na jednorázový příspěvek důchodci

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky