Pracovali jste v létě v cizině? Co na to vaše daně?

Lidé, kteří si v zahraničí přivydělávali pouze po část roku, například právě v letních měsících, jsou pro účely daně z příjmu fyzických osob považováni za tuzemské daňové rezidenty. Co to znamená a jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním?

Ilustrační fotografie
reklama

Daňoví rezidenti uvádí do daňového přiznání své celosvětové příjmy, tedy i ze zahraničí. „Příjmy ze zahraničí se uvádí do přílohy číslo tři daňového přiznání, přičemž zahraniční příjmy se přepočítají jednotným kurzem stanoveným každoročně pokynem Generálního finančního ředitelství,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Zamezení dvojího zdanění

Česko má s většinou vyspělých zemí světa uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, která brání tomu, aby se příjem zdaňoval dvakrát. Ustanovení jednotlivých smluv se liší. Pro daňové účely tedy záleží, o jaký druh příjmu se jedná a ve které zemi byl dosažen, vždy je nutné postupovat dle konkrétní mezinárodní smlouvy. Zaplacenou daň v zahraničí je nutné vždy doložit, zpravidla potvrzením příslušného zahraničního finančního úřadu nebo zaměstnavatele. „V praxi se používá metoda prostého zápočtu nebo metoda vynětí, při uplatnění metody prostého zápočtu zjednodušeně řečeno zaplacená daň v cizině poníží vypočtenou daň o část zahraniční daně poměrově odpovídající výši příjmů ze zahraničí,“ dodává Gabriela Ivanco.

Daňové slevy a daňové odpočty v přiznání

V daňovém přiznání se uplatní daňová sleva na poplatníka vždy v částce 24 840 Kč, i když nebyla výdělečná činnost v Česku vykonávána po celý kalendářní rok. Při splnění zákonných podmínek lze uplatnit i další daňové slevy a daňové odpočty, na které je nárok. Vždy však pouze dle české daňové legislativy. V českém daňovém přiznání nelze uplatňovat žádné daňové výhody ze země výkonu práce.

Odhlášení ze systému zdravotního pojištění

V rámci členských zemí Evropské unie nelze být zdravotně pojištěn ve více zemích, což platí i pro některé další smluvní státy, proto i pro práci jenom v letních měsících v jiné členské zemi Evropské unie je potřeba se odhlásit u příslušné české zdravotní pojišťovny a po dobu výkonu práce být pojištěn v zahraničí. „Po návratu z ciziny je nutné se opět v Česku přihlásit do systému veřejného zdravotního pojištění, které je pro všechny občany povinné a nelze ho suplovat komerčním pojištěním,“ říká Gabriela Ivanco.

Kde se platí sociální pojištění?

Při práci v zahraničí se odvádí sociální pojištění dle předpisů dané země, v rámci členských zemí Evropské unie platí institut jednoho pojištění a u ostatních zemí se postupuje dle případně uzavřené mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení. Pro splnění podmínek pro přiznání starobního důchodu, tj. zejména získání potřebné minimální doby pojištění, která v Česku v letošním roce činí 35 let, se však započítává i získaná doba pojištění v ostatních členských zemích EU, následnou výši státního důchodu z každé země však ovlivňují již pouze rozhodné příjmy na území daného státu. „Lidem pracujícím ve více členských zemí Evropské unie, tak zpravidla vzniká nárok na poměrný důchod ze všech zemí, kde pracovali a odváděli pojistné,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky