Do kdy platí statut studenta? Pozor na zbytečné chyby

Nastalo období, v průběhu kterého si studentů či absolventů začíná hledat svoji první práci. Často však není jasné, do kdy mohou uplatňovat takzvaný statut studenta, a tudíž využít výhodnějšího režimu z pohledu daní a pojistného. Jak se zorientovat radí Jan Kašpar, daňový poradce ze společnosti KODAP.

Ilustrační fotografie
reklama

V případě zdanění hraje hlavní roli možnost uplatnění slevy na studenta a daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Dobu, po kterou je poplatník považován za studenta, určuje pro oba případy zákon o státní sociální podpoře.

Slevu na studenta lze uplatnit po dobu, po kterou se student soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Toto ovšem neplatí u daňového zvýhodnění na vyživované dítě, kde je hranice pevně stanovena dovršením věku 26 let, žádná výjimka pro doktorské studium zde není.

V případě ukončení studia se doba, po kterou je poplatník považován za studenta, odvíjí od možných situací:

Střední škola

  1. Student úspěšně ukončil na jaře 2019 studium na střední škole, složil maturitní nebo závěrečnou zkoušku a nastupuje v témže kalendářním roce na vysokou školu – za soustavnou přípravu na budoucí povolání se považuje i období navazujících školních prázdnin bez ohledu na to, zda student vykonává výdělečnou činnost.
  2. Student úspěšně ukončil na jaře 2019 studium na střední škole, složil maturitní nebo závěrečnou zkoušku a nenastupuje na vysokou školu – za soustavnou přípravu na budoucí povolání se považuje i období navazujících školních prázdnin (červenec a srpen), pokud dítě nevykonávalo po celý kalendářní měsíc (od 1. 7. do 31. 7., resp. od 1. 8. do 31. 8.) výdělečnou činnost nebo nemělo po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti. Slevu lze tedy uplatnit naposledy za srpen 2019.
  3. Student úspěšně ukončil na jaře 2019 studium na střední škole, ale maturitní nebo závěrečnou zkoušku nesložil – dítě přestává být studentem školy k 30. 06. 2019. Nicméně za soustavnou přípravu na budoucí povolání se opět považuje i období navazujících školních prázdnin (červenec a srpen), pokud dítě nevykonávalo po celý kalendářní měsíc (od 1. 7. do 31. 7., resp. od 1. 8. do 31. 8.) výdělečnou činnost nebo nemělo po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti. Slevu lze tedy uplatnit naposledy za srpen 2019.
  4. Student zanechal studia nebo byl vyloučen – v měsíci, kdy bylo zanecháno studia, nebo byl student vyloučen, jsou stále splněny podmínky soustavné přípravy na budoucí povolání, a za tento měsíc je možné slevu ještě uplatnit. V následujícím měsíci již nikoliv.

Vysoká škola

  1. Student úspěšně ukončil studium složením státní závěrečné zkoušky – za soustavnou přípravu na budoucí povolání se považuje i měsíc následující po měsíci, ve kterém bylo studium ukončeno (tj. při ukončení studia v červnu je za soustavnou přípravu na budoucí povolání považován i červenec), pokud dítě nevykonávalo po celý kalendářní měsíc (od 1. 7. do 31. 7.) výdělečnou činnost nebo nemělo po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti. Slevu lze tedy uplatnit naposledy za červenec 2019.
  2. Student zanechal studia nebo byl vyloučen - za soustavnou přípravu na budoucí povolání se považuje i měsíc následující po měsíci, ve kterém bylo studium ukončeno, pokud dítě nevykonávalo po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost nebo nemělo po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti. Slevu lze tedy uplatnit naposledy za červenec 2019.

A co odvody?

Zdravotní pojištění hradí stát za absolventy středních škol obecně ještě do konce srpna, u vysokých škol ještě měsíc po měsíci, v němž bylo řádně ukončeno studium (tj. je-li studium řádně ukončeno v červnu, je plátcem pojistného stát ještě do konce července). Sociální pojistné je vázáno na zdanitelný příjem, bude hrazeno tudíž až od okamžiku, kdy bude absolvent dosahovat příjmu ze zaměstnání nebo jako OSVČ.

Pokud poplatník začne pracovat v zaměstnaneckém poměru, bude pojistné odváděno zaměstnavatelem v rámci zúčtování měsíční mzdy. V případě výkonu samostatné činnosti musí poplatník hradit zálohy na pojistné již v měsíci jejího zahájení a po skončení roku podává Přehled pro zdravotní pojišťovnu i správu sociálního zabezpečení. Nebude-li student po ukončení střední či vysoké školy dále studovat ani pracovat, je třeba se do 8 dnů přihlásit na obě instituce jako osoba bez zdanitelných příjmů a platit pojištění.

Témata: studenti | daně | MoneyMAG.cz

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky