Kdo se příští rok nevyhne kontrolnímu hlášení DPH?

Plátci DPH musejí od ledna příštího roku počítat s náročnější administrativou spojenou s evidencí daně z přidané hodnoty (DPH). Souběžně s daňovým přiznáním k DPH budou muset podávat i kontrolní hlášení. Daňová novinka má pomoci finančním úřadům odhalovat daňové podvody a zvýšit daňový výběr u DPH, informuje Mazars.

Ilustrační fotografie
reklama

Právnické osoby mají od ledna povinnost podávat vždy do 25. dne měsíce následujícího po zdaňovacím období kontrolní hlášení, a to i v případě, že je právnická osoba čtvrtletním plátcem DPH. Fyzické osoby jej budou podávat ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tedy měsíčně nebo čtvrtletně, opět vždy do 25. dne následujícího měsíce. Poprvé bude nutné podat kontrolní hlášení za leden 2016 do 25. února 2016. Ve všech případech se bude kontrolní hlášení podávat pouze elektronicky v předepsaném formátu a struktuře na elektronickou adresu podatelny správce daně. Lhůty se nedají prodloužit. „Vyplnění kontrolního hlášení a jeho včasnému odeslání na finanční úřad je nutné věnovat dostatek pozornosti, neboť za opožděné podání hrozí vysoké sankce. Neplnění zákonných povinností bude současně významným podnětem pro daňovou kontrolu,“ varuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Kontrolní hlášení bude obsahovat údaje navíc

Rozsah vyplňovaného kontrolního hlášení bude záviset na rozsahu a struktuře zdanitelných plnění v daném období. V kontrolním hlášení budou jednotlivá zdanitelná plnění uváděna detailněji, včetně DIČ dodavatelů a odběratelů, evidenčních čísel daňových dokladů nebo dat povinnosti DPH přiznat. Kontrolní hlášení by mělo přispět ke snížení vyplácení neoprávněných daňových odpočtů. Nebude se v něm však vykazovat například dovoz a vývoz zboží, dodání zboží či poskytnutí služby do zemí Evropské unie. To se bude i nadále vykazovat v souhrnném hlášení. „Díky tomu, že budou stejnou obchodní transakci uvádět v kontrolním hlášení oba účastníci obchodu, navíc s několika důležitými daty o každé transakci, budou moci speciální analytici finančních úřadů snadněji odhalit podezřelé transakce a operativními kontrolami zabránit daňovým podvodům, zejména takzvaným řetězovým podvodům,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Identifikované osoby kontrolní hlášení podávat nebudou

Kontrolní hlášení nebudou muset podávat živnostníci, kteří nejsou plátci DPH, plátci, kteří neuskutečnili ani nepřijali v daném období žádné zdanitelné plnění, ani identifikované osoby. Identifikované osoby jsou plátci DPH pouze pro zahraniční transakce. „V praxi jsou identifikovanými osobami často lidé přivydělávající si reklamou na svém webu, mající příjmy ze zahraničí, nebo neplátci DPH poskytující služby s místem plnění v jiné členské zemi Evropské unie,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Napravení chyby

Dojde-li při vyplňování kontrolního hlášení k chybě, je potřeba ji co nejdříve napravit. Před uplynutím lhůty k podání kontrolního hlášení je možné podat opravné kontrolní hlášení. V takovém případě se k původnímu hlášení nebude přihlížet. Při zjištění nesprávných údajů po uplynutí lhůty je nutné do 5 dní od zjištění chyby podat následné kontrolní hlášení, ve kterém se dřívější nedostatky napraví. Včasnou kontrolou je možné snížit i pokutu za neodevzdání kontrolního hlášení. V případě, že je daňové hlášení podáno bez výzvy finančního úřadu, činí pokuta 1 000 Kč. Při podání na základě obdržené výzvy v náhradním termínu bude pokuta již 10 000 Kč, při nepodání následného kontrolního hlášení na základě výzvy stoupne na 30 000 Kč a při nepodání ani v náhradní lhůtě se vyšplhá na 50 000 Kč. Kdo bude neplněním povinností souvisejících s kontrolním hlášením závažně ztěžovat nebo mařit správu daní, ten může dostat pokutu až ve výši 500 000 Kč. Pokuta za pozdní podání bude vyčíslena finančním úřadem již při opoždění o jeden den, v případě kontrolního hlášení se nebude uplatňovat pětidenní lhůta pro nevyměření pokuty za opožděné tvrzení daně stanovená daňovým řádem.

Účetní systémy je nutné včas sladit

Většina firem nebude mít problém získat potřebné údaje pro vyplňování kontrolního hlášení ze své počítačové evidence. Některé fyzické osoby, které jsou plátci DHP, však ano. Rozhodně je přínosné se s jednotlivými formuláři seznámit v dostatečném předstihu, kupříkladu na stránkách finanční správy. Ještě před koncem roku by tedy měli všichni plátci DPH sladit své účetní systémy s formulářem kontrolního hlášení, aby celá povinná administrativa s vyplňováním kontrolního hlášení byla co nejefektivnější a minimalizovala se možnost chyby. Možné nedostatky v účetním systému, které by celou agendu spojenou s vyplňováním a zasíláním kontrolního hlášení komplikovaly, je vhodné do konce roku odstranit v součinnosti s poskytovatelem firemního účetního systému.

Témata: ekonomika | daně | dph
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky