Superhrubá vs hrubá vs čistá mzda. Kam vám mizí výplata?

Při pohled na výplatní pásku vás jistě nejednou napadlo, kdo a na co vám bere tolik peněz a proč jsou peníze, které opravdu dostanete na ruku nebo účet, o tolik nižší než váš hrubý plat.

Ilustrační fotografie
reklama

Jistě víte, že se z čisté mzdy odečítá sociální pojištění, které činí 6,5 procenta z hrubé mzdy a zdravotní pojištění, které představuje 4.5 procenta z hrubé mzdy. To ale samozřejmě není vše. Strhává se vám totiž také daň z příjmu. Ta se sice odečítá z hrubé mzdy, ale počítá se ze superhrubé mzdy“. Přesněji řečeno dělá patnáct procent ze superhrubé mzdy zaokrouhlené na stokoruny nahoru.

Jde o hrubou mzdu, ke které se ještě připočítávají odvody, které za zaměstnance platí zaměstnavatel. Na sociální pojištění odvádí dvacet pět procent z hrubé mzdy, na zdravotní pojištění devět procent. Jinými slovy - superhrubá mzda je částka, kterou zaměstnavatel zaplatí za zaměstnance. Pokud by žádná ze stran neplatila státu žádné daně ani odvody, mohl by zaměstnavatel přesně tuto celou částku vyplácet zaměstnanci a jeho peněženka by nepoznala rozdíl.

Co se stane s penězi, které jste zaplatili na sociálním a zdravotním pojištění?

Pojistné na sociální zabezpečení vybírá Česká správa sociálního zabezpečení.a má tři složky - tou zdaleka největší je důchodové pojištění, pak jde o nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Podle zákona o důchodovém pojištění jsou osoby účastné tohoto pojištění zabezpečeni v životních situacích jako je stáří, invalidita a úmrtí živitele. Po splnění příslušných kritérií mají pojištěnci nárok na vyplácení dávek důchodového zabezpečení. Cílem dávek nemocenského pojištění je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany v okamžiku, kdy kvůli nemoci či mateřství ztratí krátkodobě výdělek. 

Zdravotní pojištění slouží k úhradě základní zdravotní péče. Platby na zdravotní pojištění odcházejí do zdravotních pojišťoven, nikoliv státu. Ze zdravotního pojištění pak finance putují na úhradu lékařských úkonů, zdravotnického materiálu a podobně. Nejsou tu však zahrnuty některé léky a služby, které do základní péče nepatří – a za které si musíte zaplatit zvlášť

Každý, kdo daň z přijmu platí, si může od daně odečítat základní daňovou slevu na poplatníka. Hodit se může také daňová sleva na dítě. Zvýhodnění se počítá také třeba za dítě do věku 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání. A existuje také také sleva na manželku či manžela, kterou je možné uplatnit v případě že její (jeho) příjmy v daném roce nejsou vyšší než 68 tisíc korun.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky