Letní brigády: Jak na zdanění příjmů?

V létě se nejen studentům otevírá možnost zajímavého přivýdělku formou brigád. Nejčastěji jsou brigády uzavírány jako dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Ilustrační fotografie
reklama

Tato forma zaměstnání je zejména pro studenty totiž výhodná především z pohledu zdravotního a sociálního zabezpečení, proto se k ní mnoho zaměstnavatelů uchyluje.

Dohoda o provedení práce

Nejčastěji zaměstnavatel nabídne přivýdělek na dohodu o provedení práce. Tento režim je vhodný nejen z hlediska pojistných odvodů, ale za určitých podmínek i z pohledu zdanění. „Pokud nemáte jiného zaměstnavatele, u kterého jste podepsali prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti (nejčastěji růžový formulář, Prohlášení), nabídne vám toto prohlášení pravděpodobně váš nový, byť dočasný zaměstnavatel. Pokud ale máte kromě tohoto zaměstnání i jiné, ve kterém jste prohlášení již dříve podepsali, druhé už podepsat nesmíte a měsíční slevy na dani nebo daňová zvýhodnění vám uplatní pouze první zaměstnavatel,“ vysvětluje Jan Kašpar, daňový poradce společnosti KODAP. V situaci, kdy nebylo podepsáno prohlášení, a brigádník dosáhne příjmů v maximální výši 10 000 Kč za měsíc, bude z příjmu sražena tzv. srážková daň. Pokud toto splněno nebude, uplatní se daň zálohová.

Příklad:

Student uzavřel dohodu o provedení práce s odměnou 11 000 Kč měsíčně. Jak bude příjem z této DPP zdaněn, jestliže zaměstnanec nemá u dotyčného zaměstnavatele podepsán formulář Prohlášení?

Sjednaná odměna přesahuje hranici pro uplatnění srážkové daně, z toho důvodu bude zdaněna zálohovou daní. Zaměstnanec může po skončení roku podat daňové přiznání a od celkové daně odečíst sraženou zálohovou daň.

Dohoda o pracovní činnosti

Kromě dohody o provedení práce se často objevuje také dohoda o pracovní činnosti, která je nicméně z pohledu pojistného na zdravotní a sociální pojištění méně vhodná. V případě zdanění platí podobné pravidlo, jako u zdanění příjmů z dohody o provedení práce - pokud nebylo podepsáno prohlášení a brigádník dosáhne příjmů v maximální výši částky rozhodné pro účast na nemocenském pojištění, to je 3 000 Kč za měsíc, bude z příjmu odvedena opět srážková daň. Pokud toto splněno nebude, uplatní se daň zálohová.

Příklad:

Zaměstnanec má uzavřenu dohodu o pracovní činnosti s odměnou 2 900 Kč měsíčně. Jak bude příjem z této DPČ zdaněn, jestliže zaměstnanec nemá u dotyčného zaměstnavatele podepsán formulář Prohlášení?

Sjednaná odměna nepřesahuje hranici pro účast na nemocenské pojištění, tj. 3 000 Kč, z toho důvodu bude zdaněna srážkovou daní. Zaměstnanec může po skončení roku podat daňové přiznání a sraženou daň započíst na celkovou daň.

Volba mezi brigádou „na dohodu o provedení práce“ a „na dohodu o pracovní činnosti“ je odvislá i od náplně brigády, zda se jedná o konkrétní pracovní úkol či se jedná o výkon činnosti.

Ať už bude zvolena jakákoliv z výše uvedených „forem“ brigády, sražená daň nemusí být konečnou daňovou povinností, neboť zákon umožňuje poplatníkovi (brigádníkovi) podat i v této situaci daňové přiznání a snížit daňovou povinnost o odpočty a slevy na dani. „Po ukončení brigády doporučujeme požádat zaměstnavatele o vystavení potvrzení o výši příjmu a sražené dani (potvrzení o zdanitelných příjmech). Bez tohoto potvrzení nelze daňové přiznání vyplnit a podat. Podání přiznání lze rozhodně doporučit tehdy, pokud zaměstnání trvalo jen po část roku a tudíž nebyla uplatněna sleva na poplatníka v celé roční výši 24 840 Kč. V takové situaci vznikne přeplatek, který bude poplatníkovi při splnění podmínek správcem daně vyplacen,“ dodává Jan Kašpar ze společnosti KODAP.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky