Nová služba prodejců: Opravdu se vyplatí? Čtěte velký test

Mnozí si rádi připlatí za jistotu, vyhnou-li se tak v budoucnu dalším výdajům třeba při nutnosti vyměnit prasklý displej u nového telefonu. Pojištění proti škodě a krádeži je čím dál populárnější. Záruka řeší vady, pojištění zase pamatuje na nechtěné pády, a to se přeci vyplatí. Nebo snad ne? Existují i nevýhody této vychvalované služby.

Ilustrační fotografie
reklama

Prodejci dnes běžně nabízejí prodloužení zákonné záruky jako placenou doplňkovou službu. Čím dál častěji se lze setkat i s pojištěním pro případ poškození, které záruka nekryje, někdy také i pro případ krádeže. Sice se spotřebiteli trochu navýší účet, ale odchází z obchodu spokojený, že ošetřil všechny nepříjemné situace, které by mohly potkat jeho nově pořízenou elektroniku. Nic víc se ovšem o pojištění z kupního dokladu nedozví.

„Co prodejce, to jiné podmínky této služby. A právě ty určují míru výhodnosti pojištění. Lidé se je ale většinou dozvídají, až když už je pozdě," upozorňuje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu. A dodává: „Pojištění sice dopadá na jiné situace než záruka, ale rozhodnutí o postupu je na prodejci. Pojištění škody se tak může snadno proměnit v produkt, který spotřebitelům spíše uškodí."

Objeví-li se nějaký problém s výrobkem během dvouleté záruky, vypraví se spotřebitel k prodejci. Nedá-li si však pozor, odnese si místo sepsané reklamace doklad o nahlášení pojistné události. Co to pro překvapeného spotřebitele znamená? „Především se prodejce vůbec nezabýval možností, že by se mohlo jednat o vadu, kterou je ze zákona povinen bezplatně odstranit. Problém rovnou vyhodnotí jako mechanické poškození a případ pro pojišťovnu. Spotřebitel se opravy nejspíš dočká, ale zatímco je prodejce při řešení reklamace vázán zákonnou lhůtou 30 dnů, pojistnou událost může pojišťovna řešit i tři měsíce, tj. trojnásobně delší dobu," vysvětluje Lukáš Zelený.

Většina nabízených pojištění zboží řeší nemožnost opravy poskytnutím výrobku kvalitou a cenou srovnatelného s tím rozbitým, kdežto v rámci záruky má spotřebitel právo na ten samý výrobek, navíc nový, anebo na vrácení plné kupní ceny, pokud se už nedá dodat. Vracení plné kupní ceny nemůže konkurovat částka ponížená o amortizaci či povinnou spoluúčast. A nakonec v případě opakovaného výskytu stejné poruchy nebude moci spotřebitel od smlouvy odstoupit, protože nešlo o reklamaci vady.

Jak můžete vyzrát na upřednostňování pojistných událostí prodejci? Trvejte na sepsání a vyřizování reklamace, zvláště v prvních šesti měsících od koupě, kdy se vadnost u zboží předpokládá. Přesvědčte se, že znáte podmínky zaplaceného pojištění a hlavně stanovené výjimky. Průzkum u šesti prodejců elektra ukázal, že panují nezanedbatelné rozdíly mezi produkty jednotlivých prodejců.

Pojištění jako doplněk záruky

Co mají pojištění škody a záruka společného? Ani jedno se nevztahuje na běžné opotřebení zboží, drobné poškození nemající vliv na funkčnost (škrábance, promáčknutí), důsledky nesprávného použití, údržby a instalace, vědomé poškození, škodu z dopravní nehody způsobené majitelem pojištěné věci. Je-li však škoda způsobena nárazem jiného vozidla, nárok na plnění máte.

A na jaké situace pamatuje pojištění? Náraz, pád, působení vlhkosti a vody, jako je například prolití klávesnice kávou, dále úder blesku či přepětí v síti. Vznikne-li škoda zkratem zapříčiněným úderem blesku během nabíjení věci, pojištění od společnosti Mironet.cz a.s. škodu nekryje, ale při samotném úderu blesku do věci už ano. Všichni poskytovatelé pojištění se však shodují na náhodném, nechtěném poškození ze strany vlastníka, dětí a domácích mazlíčků a škodách způsobených živelní událostí, typicky požárem.

Kromě případů poškození se pojištění vztahuje i na odcizení (krádež, loupež, vloupání). Alza za pojistnou událost pokládá i krádež věci, kterou má pojištěný na sobě nebo při sobě a kdy je věc odcizena i bez překonání překážky, tzv. krádež prostá. Pojištění proti krádeži a vloupání není součástí produktu Happy CARE společnosti Electro World s.r.o., u Záruky PLUS společnosti OKAY s.r.o. sice je, ale platí jen jeden rok, a to ještě jen na loupež a vloupání, nikoliv tedy prostou krádež. I Mironet vyžaduje překonání překážky. Mezi výjimky z pojištění proti krádeži patří odcizení věci z neuzamčeného prostoru. Necháte-li tedy volně ležet telefon na stole v restauraci či ponecháte notebook v nákupním vozíku, nový nedostanete.

Navíc je podmínkou při odcizení šetření ze strany Policie ČR, které musíte být schopni doložit. Před počítačovým virem vás však ani tento pojišťovací produkt neochrání. Pokud vznikne škoda v souvislosti s výrobní vadou zboží, tj. škodou způsobenou samotným zbožím (následná škoda), ani zde není pojišťovna povinna plnit. Pojistnou událostí není ani ztráta dat, pokud se vám pokazil harddisk, jak je vymezeno v produktu Happy Care. Produkt pojištění od Alzy se nevztahuje na odcizení zboží z automobilu, jedno jestli uzamčeného či nikoli.

Sjednání pojištění

Při uzavření pojištění není obvykle třeba podepisovat smlouvy, i když například Okay písemnou smlouvu vyžaduje. Stačí jen zakoupit pojištění a zaplatit jej, třeba i na dálku objednáním v e-shopu k danému výrobku. Objednáním a zaplacením vyjadřujete jako pojištěný souhlas s pojistnou smlouvou a podmínkami, sjednanými mezi prodejcem a pojišťovnou. Happy CARE lze sjednat jen při vyzvednutí nákupu v kamenné prodejně. Oproti tomu je možné u Alzy, Datartu a Mironetu přihodit pojištění ke zboží do elektronického košíku.

Hlášení škody či odcizení

U některých prodejců není forma nahlášení omezena. Můžete telefonovat, vyplnit elektronický formulář či zajít osobně na pobočku. Například u Datartu či Mironetu musíte zajít osobně. Pouze telefonem budete nahlašovat pojistnou událost u Okay. Podstatné je, že ve většině případů záležitost řešíte u prodejce, nikoliv u samotné pojišťovny. S pojištěním jsou obvykle spojeny dva subjekty – prodejce a pojišťovna. U Záruky PLUS od společnosti Okay se navíc objevuje další hráč, společnost Mondial Assistance, u které musíte škodu nahlásit. Patří do skupiny AGA International SA, která pojištění poskytuje.

Pozor je třeba dát na lhůty pro nahlášení škodné události. Liší se produkt od produktu. Je povinností nahlásit ji bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3, 7 nebo 30 dnů. Ovšem u Záruky PLUS pojišťovna plnit nebude, jestliže odcizení pojištěného výrobku nenahlásíte na Policii do 72 hodin poté, co jste odcizení zaznamenali. Pokud není možné nahlášení přímo na pobočce, kde byste rovnou předali i poškozenou věc, nevyhnete se jistým nákladům spojeným s odesláním poškozeného výrobku. Například u Záruky PLUS si hradíte dopravu zboží do hmotnosti 10 kg a v případě obrazovky do úhlopříčky 42. Alza i Datart umožňují zajít do kterékoliv prodejny. Electro World v rámci produktu Happy Care dokonce zajistí opravu doma za splnění dvou podmínek: bydlíte-li do vzdálenosti 50 km od prodejny a zboží váží více než 20 kg.

Rychlost řešení

Pozorný spotřebitel si všimne, že nikde není uvedena lhůta, v níž se prodejci zavazují pojistnou událost vyřešit. V pojistných podmínkách se pak objevuje lhůta 15 dnů pro plnění pojišťovny, která je podmíněna ukončením šetření a ohledně délky šetření pojistné podmínky odkazují na zákonnou úpravu. Tajnůstkaření ohledně lhůt je dáno tím, že pro šetření pojistné události zákon stanovuje maximálně 3 měsíce. Alza v případě tzv. bílého zboží vyžaduje, aby se jako první vyjádřil servis, který zboží opraví jen tehdy, nepřevýší-li cena opravy s diagnostikou 70 % z kupní ceny výrobku. Poté, co tuto částku zaplatíte, budete u prodejce či pojišťovny nárokovat proplacení. Je-li cena opravy vyšší nebo už není oprava možná, zaplatíte náklady diagnostiky a opět jdete za pojišťovnou nebo do Alzy. U Okay, po nahlášení u Mondial Asistance, se poté vaše zakázka předá příslušnému servisu, který vás bude maximálně do 2 pracovních dnů kontaktovat ohledně termínu opravy.

Délky pojištění a územní rozsah

Pojištění lze sjednat na různě dlouhé období, od 6 měsíců až na 5 let. Někdy je váš výrobek chráněn, ať se nachází kdekoliv, někdy je místo vzniku škody či odcizení určující pro plnění ze strany pojišťovny. Ochranu po celém světě slibují Alza a Electroworld, jen po Evropě vyjma států bývalé SSSR Datart.

Spoluúčast a amortizace

Víte, co znamená „časová cena"? Tušíte správně, že to rozhodně není cena, za kterou jste zboží zakoupili a tedy cena nového zboží. Jde o pojem typický pro pojistné podmínky a je v opozici k nové ceně. Časová cena je nová (pořizovací) cena snížená o částku odpovídající míře opotřebení nebo jiného znehodnocení věci. Alza zohledňuje právě časovou cenu, tj. cenu v době pojistné události. Nemá v podmínkách spoluúčast, zato má pravidelné paušální snižování kupní ceny o 2 % za každý započatý měsíc od data zakoupení. Pokud by došlo ke škodě po roce od nákupu, odečte se z pořizovací ceny 24 % amortizace. U Electroworldu se pojistná částka s postupem času a opotřebovávání nesnižuje. Datart má spoluúčast 10 %, stejně jako Mironet a Okay ji má odlišenou podle období, kdy ke škodě došlo. V prvním roce činí spoluúčast 15 %, druhý rok už 25 %.

Forma pojistného plnění

Primárním řešením v případě vzniku škody je oprava zboží. Teprve v případě faktické nemožnosti opravy či její nerentability je zákazníkovi poskytnuto náhradní zboží buď totožné, nebo srovnatelných parametrů. Náhradní výrobek si můžete nárokovat v případě odcizení. Vracení peněz vystavením dobropisu není samozřejmostí. Electro World, Mironet a Okay peníze nevrací, kdežto Alza a Datart ano.

Zánik pojištění

Pojištění zaniká zpravidla se zánikem pojištěné věci. S tím souvisí i limity pojistného plnění. U Alzy zaniká odcizením, neopravitelností, nemožností výměny. U plnění formou opravy je stanoven maximální limit plnění 3x během jednoho roku. Datart stejně jako většina ostatních prodejců limituje celkovou výši plnění za sjednanou dobu pojištění pojistnou částkou, která odpovídá pořizovací ceně zboží. Obecně tedy platí, že v případě dodání náhradního výrobku pojištění zaniká, kdežto plněním formou opravy ne.

Cena pojištění

V neposlední řadě je rozhodující cena služby. Prodejci výši ceny vážou na hodnotu koupeného zboží a délku služby pojištění. I zde se nabídky značně rozcházejí a můžete ušetřit i tisíce korun. Vezměme si kupříkladu iPhone 5s 32GB za přibližnou cenu 17.000 Kč. Pojištění u společnosti Alza vás vyjde na rok ještě dráž než u Datartu na roky tři, protože Alza jej nabízí na 12 měsíců za 2039 Kč a na 24 měsíců za 3398 Kč. Datart u stejného výrobku nabízí pojištění na 36 měsíců za 1849 Kč. Eletro World pojištění Happy CARE poskytne za 4999 Kč na pouhý jeden rok a obdobně na tom budete u společnosti Okay.

Témata: CZK | pojišťovny
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky