Pojišťovna používa proti pojistným podvodům hlasový detektor lži

Allianz pojišťovna vyhlásila boj pojistným podvodům a od letošního roku bude mít k dispozici hlasovou analýzu telefonních hlášení. Přístroj, který původně vznikl pro armádní účely, pracuje podobně jako detektor lži. Místo tepu a potu se však zaměřuje na hlasovou křivku. Důvod je více než nasnadě – vloni odhalila Allianz 2063 pojistných podvodů, což je o 397 případů více, než v roce 2012. Celkově šlo o 110 milionů korun, což bylo o téměř 10 milionů více, než rok předešlý. Nejvíce podvodů se odehrálo v Praze, ve Středočeském kraji a v Moravskoslezském kraji. Velký nárůst jich pojišťovna zaznamenala také v kraji Jihočeském. Největší procento pojistných podvodů se už tradičně týkalo automobilů.

660

A co jiné pojišťovny?

Detektivové Generali šetřili v průběhu minulého roku rekordní počet 414 pojistných podvodů oproti 400 případům v roce 2012.

Jejich objem vzrostl ze 45 na 46 milionů korun. Konečný účet ještě není uzavřen. Několik desítek případů za další miliony je nadále v šetření. Celková čísla loňského roku podtrhují dlouhodobý trend častějších podvodů v menším objemu. Oproti roku 2010 je jejich počet více než dvojnásobný. Spouštěčem bývá zpravidla reálná škoda, kterou se pachatelé snaží uměle navýšit pro své obohacení. Přestože i nadále dominují podvody v pojištění motorových vozidel, významně rostou případy v pojištění osob. Z regionálního pohledu je nejvyšší frekvence v Praze, středních Čechách a na severní Moravě. Uvedené údaje vyplývají ze statistik pojišťovny Generali.

Skokový růst pojistný podvodů lze sledovat v životním a úrazovém pojištění. Zatímco v loňském roce šetřili detektivové Generali pouhé dva případy, v loňském roce to bylo už 82 případů. Zpravidla se jednalo o fingované úrazy, záměrné uvádění nepravdivých informací o původu a rozsahu zranění, účelové prodlužování doby léčení či nedodržování léčebného režimu.

Z dlouhodobého hlediska dominují podvody z pojištění motorových vozidel. Nejčastěji se pohybují pod hranicí 100 tisíc korun. Výrazně menší počet pojistných podvodů tuto částku překračuje. Uvedený trend může být v přímé souvislosti s povinností přivolat policii pouze k nehodám se zraněním či škodou převyšující částku 100 tisíc korun. Statistiky odhalených pojistných podvodů však ukazují, že pojišťovny mají dostatečné prostředky na to, aby se pojistným podvodům účinně bránily i přes tuto komplikaci.

Podíly podvodných skutků v jednotlivých regionech se meziročně víceméně nezměnily. Nelichotivé statistice nadále vévodí Praha a za ní střední Čechy. Velká koncentrace obyvatel a s ní související anonymita hlavního města páchání podvodů zřejmě nahrává. Dalšími frekventovanými regiony jsou severní Čechy a severní Morava, což může do jisté míry souviset s horší ekonomickou situací obyvatel těchto oblastí. Nejvyšší meziroční růst vykazují jižní Čechy, které dlouhodobě patřily ke krajům s nejnižším počtem pojistných podvodů.

 

Lidé si často neuvědomují, že pojistná událost je považována za podvodnou i tehdy, když se podvodné jednání vztahuje pouze na část pojistného plnění. To je typické především právě pro oportunistické podvody, které tvoří podstatnou většinu. Typickým příkladem jsou podvody v oblasti pojištění motorových vozidel. Obecně jsou oportunistické podvody frekventovanější a škoda se obvykle pohybuje maximálně v řádu desítek tisíc korun. Princip se takřka vždy opakuje. Klient nahlásí pojistnou událost, která se skutečně stala. Současně ale hlásí škody, ke kterým nedošlo.

Hrozí vysoké tresty

 

 

Celosvětové statistiky uvádějí, že zhruba 14% všech pojistných událostí může vykazovat příznaky pojistného podvodu. Údajně až 35% pojištěnců v oblasti pojištění motorových vozidel se pokusí alespoň jednou svou pojišťovnu podvést.

Pokus o pojistný podvod je obecně vnímán jako méně společensky nebezpečné jednání než například zpronevěra. Pachatelé pojistných podvodů si však často neuvědomují, že se jedná o trestný čin s horní hranicí sazby nepodmíněného odnětí svobody až na 10 let.

Témata: pojišťovny

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky