Aktualizujte si včas svou pojistnou smlouvu, jinak nemá smysl

Průzkum veřejného mínění České asociace pojišťoven (ČAP) zveřejněný ve čtvrtek ukázal, že 37 procent klientů nikdy neaktualizovalo pojistnou smlouvu. Jedna pětina odpovídajících pak ani nevěděla o tom, že by se pojistná smlouva měla nebo dokonce musela aktualizovat.

660

V neprospěch efektivně sjednaného pojištění přitom hovoří i fakt, že průměrná délka pojistné smlouvy je osm až deset let.

"Klienti zapomínají na průběžnou aktualizaci pojistných smluv a nezohledňují v nich své stoupající nároky a potřeby," upozornila Marcela Kotyrová, manažerka vzdělávání a komunikace ČAP.

U životního pojištění by podle ní měli vždy informovat svou pojišťovnu o změnách kontaktních údajů, rodinného stavu nebo výrazných změnách životního stylu (aktivní sport, změna zaměstnání atd.). "Kromě těchto aktualizací je nutné se nad životním pojištěním pravidelně zamýšlet jako nad celkem, zvažovat průběžně, jestli je pojistná částka stále dostačující a jestli zcela pokrývá narůstající životní standard rodiny," upozornila Kotyrová s tím, že pokud tomu tak není, pojištění částečně ztrácí svůj efekt.

"Důsledkem nedostatečné aktualizace smluv je nedostatečná pojistná ochrana. V případě vážných událostí, jako je například invalidita, úmrtí nebo závažné onemocnění pak není vyplacené pojistné plnění dostačující pro kompenzaci vzniklé finanční ztráty," zdůraznila Kotyrová, podle které je pro správné stanovení pojistné částky užitečné se nad konkrétními situacemi zamyslet.

"Položit si otázku, co by například obnášela pro chod celé rodiny trvalá invalidita jejího hlavního živitele a jak by se tato skutečnost promítla do rodinného rozpočtu. Přesněji – co by představoval výpadek jeho finančních příjmů, jaké by si jeho invalidita vyžádala náklady na úpravu domácnosti nebo jaké náklady by například byly třeba vynaložit na speciální péči o nemocného," radí Kotyrová.

Důsledkem nedostatečné aktualizace může být však i neodpovídající rozsah krytých rizik. Rizika, která jsou vhodná v jedné etapě rodiny, nemusí být aktuální za deset let a naopak. "Krácení pojistného plnění, rovněž z důvodu nedostatečné aktualizace může nastat i v případě, že klient například nenahlásí aktivní provozování sportu či změnu zaměstnání, jehož odlišný charakter může být jedním z kritérií pro úpravu výše pojistného," upozornila Kotyrová.

"Nedostatečná aktualizace smluv se bohužel nevyhýbá ani majetkovým pojistným smlouvám. Pojistné částky na zastaralých smlouvách zpravidla neodpovídají aktuální hodnotě majetku a rozsah krytých rizik tak nemusí být kompletní," podotkla Kotyrová.

Majitelé nemovitostí a domácností si podle ní mnohdy neuvědomují, že hodnota majetku se průběžně mění a že je tyto změny třeba zohledňovat. "Pokud je sjednaná pojistná částka nižší než hodnota pojištěného majetku, nekryje pojistné plnění v případě škodní události škodu v plném rozsahu. Chybou a důvodem pro zbytečné zklamání jsou nevhodně zvolená rizika. Pojistitel vždy hradí jen škody z pojistných rizik, která jsou ve smlouvě uvedena," doplnila Kotyrová.

Témata: pojišťovny

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky