Jak na Nový rok, tak po celý rok. Co když vám začne špatně?

Oslavy Nového roku bohužel doprovází nejrůznější škody na majetku. Nebo ještě hůře, újmy na zdraví. Pojištění na blbost, jak se také říká pojištění odpovědnosti, vám ale v případě, že nějaké škody způsobíte vy, může ušetřit relativně velké množství peněz. A to nejen na Nový rok. Pojištění odpovědnosti vás chrání po celý rok, jeho význam byste proto neměli podceňovat.

Nový rok
reklama

K silvestrovským radovánkám samozřejmě patří zábavní pyrotechnika, která však často může vlivem neopatrnosti stát za rozsáhlým poškozením majetku. Například v loňském roce na Silvestra a při novoročních oslavách vyjížděli hasiči k téměř 200 požárům, které ve většině případů způsobila právě zábavní pyrotechnika. Situace, kdy se rachejtle neočekávaně stočí k domu souseda a poničí mu například fasádu, auto nebo cokoliv jiného, není během silvestrovské noci ničím ojedinělým.

V takovýchto případě ždímání peněz z vaší peněženky může odvrátit pojištění takzvané občanské odpovědnosti, které bývá nejčastěji sjednáváno dohromady s pojištěním domácnosti. Z něj je pak možné nahradit nejen újmu na majetku, ale i na zdraví včetně například ušlého zisku za měsíce léčení. Podle výroční zprávy České asociace pojišťoven celkový objem pojištění u občanské odpovědnosti v posledních letech roste rychleji, než u ostatních druhů pojištění. Přesto růst není nijak výrazný.

2017

2016

2015

Předepsané pojistné
(tis. kč)

2 063 347

1 881 983

1 725 220

Vyplacené pojistné plnění (tis. kč)

1 021 961

940 849

879 545

Zdroj: Česká asociace pojišťoven, Výroční zpráva 2017

Výhodou pojištění odpovědnosti je, že ve stejném rozsahu jako pojištěnec je pojištěn také každý rodinný příslušník, který žije s tímto člověkem v jedné domácnosti. „Pojištění odpovědnosti, nebo také takzvané „pojištění na blbost“ často volí rodiče malých dětí, které častěji ať už svojí neopatrností, nebo nešikovností, mohou způsobit někomu zranění odpálenou rachejtlí, nebezpečnou jízdou na sáňkách,” přibližuje Marek Orawski z První klubové pojišťovny a dodává, že pojištění se vztahuje i na škody způsobené zvířetem. Váš pes může způsobit dopravní nehodu, poraní cyklistu, pokouše jiného psa. Taky vás může zachránit v situacích, které se zdají býti banální. „Jedna paní se chtěla rozběhnout na tramvaj a i při pomalém pohybu odmrštila jinou paní, která utrpěla mnohonásobnou frakturu zápěstí. Škoda byla asi 350 tisíc,” dodal Marek Orawski z První klubové pojišťovny.

Podobně jako u jiných typů pojištění je i v tomto případě třeba si pohlídat výši nastavených limitů. Abyste totiž byli schopni z pojištění odpovědnosti pokrýt i škody velkého rozsahu, měly by tyto limity být vždy nastaveny alespoň na několik milionů korun. “Rozhodně nezapomínejte na to, že pojištění odpovědnosti platí pouze za situace, že byla újma na zdraví nebo majetku způsobena třetí osobě. Tedy na případy, kdy si během bujarých silvestrovských oslav sami způsobíte nějakou újmu, nebo ji způsobíte členovi vaší domácnosti, se tak pojištění odpovědnosti bohužel nedá uplatnit,” upřesňuje Marek Orawski z První klubové pojišťovny.

Oslavy příchodu Nového roku se obvykle neobejdou bez alkoholu, zde však buďte obzvláště obezřetní. Pojištění odpovědnosti se totiž samozřejmě nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou po požití alkoholu či jiných omamných látek. “Pojišťovny by měly vždy při posuzování přihlížet k tomu, do jaké míry alkohol ovlivnil chování člověka a jaký to mělo vliv na vznik nebo výši způsobené škody. Mnohdy si ale situaci zjednodušují a pokud viník požil nějaký alkohol, na první pokus to prostě zamítnou,” říká Marek Orawski z První klubové pojišťovny. Pojištění občanské odpovědnosti se pak samozřejmě nevztahuje ani na případy, kdy způsobíte škodu úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Pokud tedy budete na Silvestra zábavní pyrotechniku využívat naprosto nepřiměřeným způsobem, ani v tomto případě se od pojišťovny žádného pojistného plnění nedočkáte.

V neposlední řadě mějte také na paměti, že pokud se rozhodnete oslavy příchodu Nového roku strávit kdekoliv v zahraničí, pojištění odpovědnosti má vždy danou svou územní působnost. Odpovědnost si tedy v tomto případě musíte připojistit v rámci cestovního pojištění.

Na co nezapomenout v souvislosti s pojištěním odpovědnosti:

  1. Pojištění odpovědnosti se vyplatí mít sjednané celoročně.
  2. Pojištění odpovědnosti pokryje nejen vámi způsobenou škodu na majetku, ale i újmu finanční a na zdraví.
  3. Nezapomeňte, že se pojištění odpovědnosti vztahuje pouze na škodu, kterou způsobíte třetí osobě. Nemůžete jej tedy uplatnit ani na případy, kdy způsobíte újmu někomu z vaší rodiny.
  4. Do pojištění odpovědnosti jsou zahrnutí i rodinní příslušníci, se kterými sdílíte jednu domácnost.
  5. Nezapomeňte si pohlídat výši nastavených pojistných limitů. Ty by měly být nastaveny alespoň na několik milionů korun.
  6. Důkladně se seznamte s výlukami z pojistného plnění.
  7. Berte vždy v úvahu, že pojištění odpovědnosti se nevztahuje na škody způsobené pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
  8. Nezapomeňte, že se pojištění odpovědnosti nedá uplatnit ani v případech, kdy dojde ke škodě v důsledku vaší hrubé nedbalosti.
  9. Pamatujte, že pojištění odpovědnosti má vždy svou územní působnost. V případě cesty do zahraničí se proto musíte připojistit v rámci cestovního pojištění.
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky