Devět z deseti lidí má předsudky vůči ženám, tvrdí zpráva OSN

Zaujatost vůči ženám je ve společnosti stejně zakořeněná jako před deseti lety a pokrok ve zrovnoprávňování se zastavil.

Ilustrační fotografie

Napsal to list The Guardian s odkazem na dnešní zprávu Rozvojového programu OSN (UNDP), podle které má předsudky vůči ženám devět z deseti lidí bez ohledu na jejich pohlaví.

Polovina lidí v 80 zkoumaných zemích, mizi nimiž bylo i Česko, věří, že muži jsou lepšími politickými vůdci. Vyplynulo to z takzvaného indexu genderových sociálních norem, podle nějž se také 40 procent lidí domnívá, že muži jsou lepšími obchodními manažery, a čtvrtina věří, že je oprávněné, aby muži bili své ženy.

Důsledkem předsudků jsou překážky pro ženy v politice, podnikání a práci, jakož i rušení a porušování jejich práv, uvedli autoři zprávy. Navzdory tomu, že ženy jsou vzdělanější a kvalifikovanější než kdykoli předtím, je mezi nimi a muži 39procentní platový rozdíl, vyplynulo také ze zprávy.

Tyto údaje z dat shromážděných v letech 2017 až 2022 se příliš nezměnily oproti předchozí zprávě zveřejněné v roce 2020, která využívala údaje z let 2005 až 2014.

"Je to skutečně alarmující a vysvětluje to, proč je svět ztracen na cestě k dosažení rovnosti žen a mužů do roku 2030," uvedla Anam Parvezová z britské pobočky humanitární organizace Oxfam. "V roce 2021 se každá pátá žena vdala před dovršením 18 let, 1,7 miliardy žen a dívek žije z méně než 5,5 dolaru (121 Kč) na den a ženy na celém světě stále vykonávají třikrát více neplacené péče a domácí práce než muži," dodala.

K překonání zakořeněných předsudků je zapotřebí "vědomého úsilí a silného odhodlání ze strany všech úrovní společnosti", uvedla profesorka specializující se na genderově podmíněné násilí na Mnichovské univerzitě Heidi Stöcklová. Například v Bangladéši ale zaznamenala určitý pokrok, v zemi se zvyšuje vzdělanost žen, které jsou nyní také více zastoupeny v politice a hospodářství.

"Zažili jsme vážný odpor a ústup od ženských práv, především v Afghánistánu, ale také v západním světě se zvolením Donalda Trumpa nebo v Jižní Koreji, kde byl nedávno zvolen antifeministický prezident," uvedla Stöcklová. "Naději mi dává to, že mladší část populace tento ústup většinově zjevně nesnáší a usiluje o rovnoprávnou společnost," dodala.

Zpráva vyzývá k lepšímu uznání ekonomického přínosu žen pro společnost, včetně neplacené práce, k přijetí zákonů a opatření zajišťujících jejich účast na politice a k větší aktivitě v boji proti stereotypům.

Témata: ženy | muži | OSN | lidé | MoneyMAG.cz

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky