Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Nový zákon má sjednotit přístup k obětem domácího násilí

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
Foto: Pixmac

Zamezit nejednotnému přístupu soudů, policie či orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) k obětem domácího násilí má nový zákon, který dnes novinářům představily zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková či předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách Branislava Marvánová Vargová. Norma přináší definici domácího násilí, která podle nich doposud v české legislativě chybí.

Návrh jde v příštích dnech do připomínkového řízení, následně ho projedná vláda. Účinnosti by měl podle Šimáčkové Laurenčíkové nabýt v červenci příštího roku. "Domácí násilí je přetrvávající a vážný problém v naší společnosti," uvedla zmocněnkyně. Je podle ní nejrozšířenější formou násilí vůbec.

"Pojem domácí násilí explicitně zmiňuje osm klíčových zákonů. Žádný zákon ho však nedefinuje," uvedla Šimáčková Laurenčíková. V občanském zákoníku by tak nově mělo být jasně vymezeno, jaké chování se považuje za domácí násilí a kdo je obětí. V návrhu je popsáno jako "jednání vůči oběti, kterým bylo nebo může být neoprávněně zasaženo do její duševní nebo tělesné integrity, svobody, důstojnosti, zejména v pohlavní oblasti, vážnosti, cti nebo soukromí". Za domácí násilí se považuje i narušení schopnosti oběti uspokojovat své potřeby a zneužití moci nebo nerovného postavení.

"Chybějící legislativní definice vede k tříštění chápání a výkladu domácího násilí ze strany zainteresovaných subjektů - policie, OSPOD, soudy, lékařské a nelékařské pomáhající profese, školy nebo správní orgány," prohlásila Šimáčková Laurenčíková. Nejednotný přístup k obětem podle ní vede k neschopnosti poskytnout včasnou a adekvátní pomoc.

Návrh zákona dále obsahuje novelu občanského zákoníku, podle které budou muset soudy k případnému domácímu násilí přihlížet při rozhodování o svěření dítěte do péče a při rozhodování o vypořádání společného jmění manželů při rozvodu. Změna občanského soudního řádu má v budoucnu zakázat nařízení mediace při rozvodovém řízení v případech, kdy dochází k domácímu násilí. Podle další části zákona budou muset pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) navrhnout ustanovení zmocněnce v trestním řízení, ve kterém je dítě obětí trestného činu.

Návrh počítá i se změnou zákona o policii, která prodlužuje délku vykázání ze společné domácnosti v případě domácího násilí z deseti na 14 dní a zavádí povinnost policie zabavit vykazované osobě střelnou zbraň. Při přestupcích se znaky domácího násilí pak oběti budou moci mít podle návrhu právo na doprovod důvěrníka a na zabránění kontaktu s pachateli násilí.

Témata:  domácí násilí ženy

Související

Aktuálně se děje

19. července 2024 10:13

Všude draho, doma nejdráž? Jaké jsou ceny výrobků v řetězcových drogeriích u nás a v zahraničí

Spotřebitelská organizace dTest se po čase rozhodla opět porovnat situaci v českých a zahraničních obchodech. V centru jejího zájmu stanula drogerie, přesněji řetězce dm-drogerie markt a Rossmann, a výrobky jejich privátních značek. Srovnání ukázalo, že na totožném nákupu lze v zahraničí významně ušetřit.

Zdroj: Marie Dvořáková

Další zprávy