Náhrady pro zaměstnance na služební cestě v roce 2018

Bezesporu žijeme v digitální době. Díky technologiím se můžeme spojit s kýmkoli na druhém konci světa během několika okamžiků. Přesto se kvalitně osobnímu setkání nic nevyrovná. Proto je potřeba, aby zaměstnanci nebo podnikatelé čas od času vyjeli a strávili nějaký čas na pracovní cestě, mimo své pracoviště. Ty mohou být jen na několik hodin, dní a v případě zahraničních pracovních cest i několik měsíců dlouhé.

Ilustrační fotografie

Zvýšila se minimální výše stravného

Tradičně dochází k úpravě stravného. „Zatímco ve veřejném sektoru je stanovený interval, který musí zaměstnavatel při vyplácení stravného dodržet, v soukromém sektoru je dané jen minimum. Maximální výše není stanovena a zaměstnavatel není nijak limitován. Musí však respektovat pravidla daňové uznatelnosti stravného,“ vysvětluje Jan Vaněk z účetní firmy Tigra. Minimální výše stravného v soukromém sektoru je shodná s minimální výši stravného ve veřejném sektoru. V roce 2018 to tedy jsou.

- 78 Kč až 93 Kč, pokud pracovní cesta trvá 5 – 12 hodin

- 119 Kč – 143 Kč, pokud pracovní cesta trvá 12 – 18 hodin

- 186 Kč – 223 Kč, pokud pracovní cesta trvala v daném dni více než 18 hodin

Pokud služební cesta trvá více dní, nárok na stravné je posuzovaný za každý den individuálně.

Po dohodě se zaměstnavatelem může zaměstnanec vyrazit na služební cestu vlastním vozem. V takovém případě, má nárok kromě náhrady za projeté pohonné hmoty, také nárok na náhradu za opotřebení vozidla. Náhrada za jeden ujetý kilometr v jednostopém vozidle nebo tříkolce je 1,10 Kč, za cestu v osobním silničním motorovém vozidle náleží náhrada 4 Kč.

Zaměstnanec může využít vlastní vůz

Výše náhrady za spotřebované pohonné hmoty většinou plyne z dodaného dokladu z čerpací stanice. Pokud zaměstnanec doklad nemá, vychází zaměstnavatel z dané průměrné ceny pohonných hmot a údajů o spotřebě vozu ve velkém technickém průkazu.

- Cena za 1 litr motorové nafty je 29,80 Kč

- Cena za 1 litr Naturalu 95 je 30,50 Kč

- Cena za 1 litr Naturalu 98 je 32,80 Kč

„Nárok na náhradu má také zaměstnanec, který cestuje vozidlem na LPG. Pro toto palivo není stanovena průměrná cena, náhrada se počítá jen z údajů ve velkém technickém průkazu,“ upřesňuje Vaněk.

Zaměstnanec může na cestu využít samozřejmě také prostředků hromadné dopravy. Pak je náhrada cestovních výdajů rovná údajům na jízdních dokladech.

Zahraniční stravné se změnilo v osmi zemích

Pracovní povinnosti mohou zaměstnance přivést až za hranice České republiky. V případě, že zahraniční pracovní cesta trvá více než 5 hodin, má zaměstnanec nárok na stravné v zahraniční měně. Jeho výše je dána v zákoníku práce. V letošním roce došlo k navýšení základní sazby stravného v osmi zemích.

Země

Stravné 2017

Stravné 2018

Austrálie a Oceánie

50 USB

55 USB

Belgie

45 EUR

50 EUR

Velké Británie

40 GBP

45 GBP

Bahamy

50 USD

55 USD

Bolívie

45 EUR

50 EUR

Korea

45 EUR

50 EUR

Maroko

35 EUR

40 EUR

Nový Zéland

50 USD

55 USD

Na zahraniční stravné v plné výši má zaměstnanec nárok, pokud v zahraničí strávil více než 18 hodin.

„Pokud zahraniční pracovní cesta trvá méně než 18 hodin, je nárok krácený. Na druhou stranu, pokud zahraniční pracovní cesta trvá déle než jeden měsíc, má zaměstnanec po domluvě se zaměstnavatelem nárok na proplacení návštěvy příbuzného,“ uzavírá Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky