Dukovany jsou bezpečné, konstatovala mezinárodní komise

Jaderná elektrárna v Dukovanech je velmi dobře provozované zařízení. K takovému závěru podle mluvčího elektrárny Petra Spilky došla mezinárodní mise OSART, která elektrárnu sedmnáct dní kontrolovala.

660

V pořadí třetí mise Mezinárodní agentury pro jadernou bezpečnost (OSART) ve Vídni dopadla pro dukovanskou elektrárnu dobře. „Mise konstatovala, že elektrárna je velmi dobře provozovaným zařízením a dává elektrárně doporučení tří změn. V jedenácti případech navrhuje další možnost zlepšení stávajících postupů,“ uvedl mluvčí elektrárny Petr Spilka.

Nejstarší česká jaderná elektrárna by podle komisařů měla ještě zapracovat na zlepšení efektivity při používání metod pro analýzy kořenových příčin s cílem zabránit opakování událostí, vyjasnit a posílit očekávání elektrárny v oblasti využívání nástrojů pro prevenci chyb a zlepšení jejich používání a zajistit adekvátní ochrany havarijních pracovníků a evakuovaných osob po případném radioaktivním úniku. „Tým prováděl v Dukovanech důkladnou kontrolu aspektů podstatných pro bezpečný provoz elektrárny, které jsou z velké části řízeny vedením elektrárny. Závěry kontroly jsou založeny na Bezpečnostních standardech MAAE a osvědčené dobré mezinárodní praxi,“ vysvětlil Spilka.

Hodnotit výsledky příliš nechce ředitel elektrárny Tomáš Žák. „Výsledky nejsou dobré nebo špatné, jsou to jen výsledky. Důležitější je, jak je použijeme v praxi,” prohlásil. Přesto může být s misí mezinárodních komisařů spokojen. Ti si totiž z Dukovan odvezli nové poznatky, které chtějí doporučit i dalším podobným zařízením ve světě. „Mise OSART si odváží 10 dobrých praxí, které bude doporučovat na mezinárodním webu ostatním provozovatelům jaderných elektráren,“ potvrdil Spilka.
 
Elektrárna podle komisařů například používá jednotný přístup k náboru, výběru, psychologickému vyhodnocení a školení nových zaměstnanců, díky čemuž dosahuje trvale vysoké úrovně i úspěšnosti při zkouškách pro získání licence operátora a nalezení vhodných potencionálních kandidátů pro různá oddělení elektrárny. „Ukazatel výkonnosti pro kolektivní efektivní dávky Jaderné elektrárny Dukovany vykazuje v dlouholetém porovnání s jinými tlakovodními reaktory a reaktory typu VVER výjimečně dobré výsledky,“ upozornil na další poznatek komisařů Spilka.
 
Komisaři byli spokojeni také tím, jak elektrárna nacvičuje scénář simulace výpadku napájení elektrárny, takzvaný blackout. „Do scénáře je zahrnuta celá řada externích organizací a scénář je vysoce realistický. Používá se k nácviku a zlepšení doby reakce pro činnosti obnovy napájení a seznámení personálu vně elektrárny se zásadami jaderné bezpečnosti,“ vysvětlil Spilka.

Témata: energetika

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky