Česku hrozí, že bude muset odstavit Dukovany

Ministerstvo zahraničí se obává rizika, že Česko bude muset kvůli mezinárodnímu tlaku během zhruba pěti let uzavřít jadernou elektrárnu v Dukovanech. Uvádí to páteční vydání deníku E15.

660

Evropská komise sice nemůže přikázat odstavení bloků, ale mohla by v atmosféře po fukušimské havárii nastavit tak přísná pravidla pro prodloužení jejich životnosti, že elektrárna ztratí ekonomický smysl. Vyplývá to z mezirezortních připomínek k návrhu aktualizované energetické koncepce z pera ministerstva průmyslu, které se podařilo deníku E15 získat.

Diplomaté v této souvislosti uvádějí, že úřad Martina Kuby nezohledňuje rizika plánů masivního rozvoje jaderných zdrojů, který právě ministerstvo průmyslu v návrhu koncepce prosazuje. Také z dalších úřadů zaznívá, že bombastické a nerealistické plány Kubova úřadu, podle nichž by měl podíl jádra na výrobě elektřiny vyrůst v příštích desetiletích až k devadesáti procentům, budou nakonec kontraproduktivní.

„Jakkoli se ztotožňujeme s premisou zachování a soustavného rozvoje české jaderné energetiky, vnímáme předloženou koncepci bohužel zejména jako vážnou diskreditaci tohoto cíle, ba jeho ohrožení,“ uvedl Úřad pro zahraniční styky a informace. Rozvědka upozorňuje na rostoucí negativní ohlas českého jaderného programu v zahraničí a také na zvýšený zájem cizích zpravodajských služeb o tuto oblast. „Základním a nejaktuálnějším rizikem je možnost nutnosti uzavření jaderné elektrárny Dukovany po konci současné licenční životnosti jejích bloků (2015–2017),“ uvedlo ve svých materiálech ministerstvo zahraničí.

A bez Dukovan bude podle Černínského paláce velmi obtížné rozvíjet a financovat výstavbu nových jaderných bloků. Maximum finančních prostředků, průmyslových kapacit i lidských zdrojů bude vázat dostavba Temelína. Evropská komise navíc může ovlivnit rozvoj atomové energie tím, jak nastaví pravidla pro pojištění jaderných elektráren. Ministerstvo průmyslu také uvažuje o výstavbě jaderných bloků v dalších třech lokalitách, kromě Temelína a Dukovan.

Podle dostupných zdrojů úřad zvolil „válcovací taktiku“ a budoucí podíl jaderné energie na celkové výrobě úmyslně nadsazuje. V oficiálních reakcích na připomínky se ministerstvo průmyslu a obchodu obecně odvolává na to, že rozvoj jaderné energetiky je důležitý pro posílení energetické bezpečnosti a mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky. Upozorňuje také na docházející zásoby tuzemských fosilních paliv a limitované možnosti pro rozvoj obnovitelných zdrojů. Na výtky ohledně kontraproduktivních plánů však úřad Martina Kuby nereaguje. O to právě ale podle rozvědky jde.

„Česká republika potřebuje seriózní analýzu své energetické situace i obhajitelný program dalšího rozvoje své energetiky včetně využívání jaderných elektráren. Předložený materiál však tento zásadní účel míjí a spíše nás při nutné argumentaci diskvalifikuje,“ uvedl Úřad pro zahraniční styky a informace.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky