Mzda za (ne)podnikatelskou sféru nebude zveřejňována

Od prvního čtvrtletí 2017 přestane ČSÚ zveřejňovat průměrné mzdy tříděné na podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru. Tyto ukazatele byly vymezeny v návaznosti na dřívější metodiku ESA95. Se zavedením nového evropského manuálu ESA2010 se mění pravidla zařazování jednotek do sektorů, čímž se komplikuje vymezení podnikatelské a nepodnikatelské sféry. Tento fakt bude mít dopad i do české legislativy.

Ilustrační fotografie
reklama

Třídění na podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru není ustaveno žádným mezinárodním předpisem či doporučením, ani žádnou českou normou. V minulosti vzniklo v praxi národní statistiky s vazbou na klasifikaci institucionálních sektorů národního účetnictví. „S ukončením nařízení ESA95 přestává být možné tyto sféry jednoznačně definovat. Nový ESA2010 zavádí odlišná kritéria pro zatřiďování do sektorů, která souvisejí především s potřebou sledování vládního dluhu a dalších ukazatelů hospodaření státu. Jsou ale nevhodná pro účely mzdové statistiky. ČSÚ proto již nebude mzdy v tomto třídění od začátku referenčního roku 2017 publikovat,“ popisuje Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ.

Ukazatel průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře je implementován do české legislativy, kde slouží pro stanovování platů a náhrad spojených s výkonem funkce představitelů státní moci nebo státních zástupců. „Pro tyto legislativní účely je využíván údaj za předminulý rok. Do roku 2019 je tedy dostatek času, aby příslušné subjekty zvolily vhodné řešení avizované změny,“ doplnila Iva Ritschelová.

Odborný seminář, který k tematice ukazatele průměrné mzdy v třídění na podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru zorganizoval ČSÚ, se konal 8. června. Vedle statistiků se ho zúčastnili zástupci Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího státního zastupitelství, Soudcovské unie, Unie státních zástupců, Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu vlády. „Účastníci semináře se shodli na tom, že bude nezbytné příslušné zákony novelizovat a daný ukazatel nahradit a že další jednání budou navazovat,“ uzavřela předsedkyně ČSÚ.

ČSÚ trvale doporučuje uvádět namísto dat o mzdě dělené na podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru běžně používaná data o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě na přepočtené počty zaměstnanců. Více informací naleznete v článku v časopise Statistika&My, v tiskové zprávě ze dne 6. června nebo např. v Rychlé informaci o průměrné mzdě v 1. čtvrtletí 2016.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky