Podnikatelé přinášejí do světové ekonomiky nejvíc nových pracovních míst

Nejvíce pracovních míst v ekonomice vzniká díky podnikatelům a jejich podnikatelským aktivitám. Podle aktuálního průzkumu poradenské společnosti EY (EY Global Job Creation and Youth Entrepreneurship Survey 2015) hodlá v příštích 12 měsících přijmout další zaměstnance až téměř polovina z nich (47 %). Průzkum, jehož cílem bylo zmapovat přínos podnikatelů a jejich podnikání pro globální trh práce, oslovil ve 13 zemích/regionech světa 2 144 podnikatelů. Položené otázky se týkaly jejich plánů v oblasti zaměstnanosti. Druhou skupinu respondentů tvořilo 2 807 mladých lidí pocházejících ze stejných zemí. Průzkum se dotazoval na jejich podnikatelské ambice a zjistil, že podnikatelem se chce v některé etapě své kariéry stát až dokonce 65 % dotázaných.

Ilustrační fotografie
reklama
  • 47 % podnikatelů plánuje podle studie EY nabírat během příštích 12 měsíců nové zaměstnance
  • Důvěra podnikatelů v globální ekonomiku roste 
  • Mládež má velké podnikatelské ambice – 65 % mladých by rádo „někdy“ mělo vlastní byznys

Podnikatelé vytvářejí nejvíc nových pracovních míst 

Nabírat nové zaměstnance plánuje během následujících 12 měsíců necelá polovina oslovených podnikatelů, mezi účastníky soutěže EY Podnikatel roku je to dokonce 77 %. Tato čísla ostře kontrastují s plány vrcholových manažerů velkých společností, jejichž názory a postoje zmapoval aktuálně jiný globální průzkum EY, Barometr investiční důvěry. Podle něj hodlá vytvářet nová pracovní místa jen 29 % dotázaných velkých společností.  

„Globální ekonomika je sice na cestě k oživení, nicméně hospodářský růst je zatím jen slabý. Přitom jedna z možností, jak ho výrazněji posílit – podpora podnikatelů – zůstává často opomíjená,“ upozorňuje Magdalena Souček, vedoucí partnerka společnosti EY v České republice a střední a jihovýchodní Evropě. „Pokud jde o důvěru v ekonomiku a nabírání nových zaměstnanců, podnikatelé se už tradičně vymykají globálním trendům, a náš průzkum tento fakt opět potvrdil. Zaslouží si, aby s nimi stát i celá byznysová sféra víc spolupracovaly a vytvářely jim optimální podmínky pro úspěšný rozvoj.“ 

Podnikatelé mají stále větší zájem o zahraniční zaměstnance

Podnikatelé se při nabírání nových zaměstnanců stále častěji obracejí do zahraničí. V příštím roce se k tomu chystá 47 % oslovených podnikatelů, přičemž největší je toto procento opět v rozvíjejících se ekonomikách, konkrétně na Blízkém východě/v severní Africe (74 %), v Číně (68 %) a Indii (63 %). Mladí jsou v tomto směru odvážnější, nábor zahraničních pracovníků plánuje 69 % oslovených podnikatelů v kategorii do 35 let. Nezabrání jim v tom ani nedostatečný přístup k financím (43 %) ani jiné negativní ekonomické faktory (43 %), což jsou dvě překážky v podnikání, které oslovení mladí lidé uvádějí nejčastěji.

Největší zájem o zahraniční pracovníky je v odvětví takzvaných čistých technologií, kam patří obnovitelné zdroje nebo recyklace (75 %) a v biotechnologiích a farmaceutickém průmyslu (74 %). Naopak nejméně pravděpodobný je nábor zahraničních pracovníků v odborných službách (26 %) a v dopravě a cestovním ruchu (15 %). 

„Podnikatelé byli vždycky průkopníci a inovátoři, kteří hledali nové příležitosti, posouvali hranice a podporou inovací a svým „tahem na branku“ pomáhali globální ekonomice, aby lépe fungovala,“ říká Magdalena Souček. „Zájem podnikatelů, především těch mladších, o zahraniční zaměstnance svědčí o tom, že dnešní trh práce je globalizovaný a podnikatelům, kteří mají ty správné nápady a potřebnou podporu a chtějí růst, nabízí obrovské příležitosti. Je jasné, že když nějaký podnikatel začne podnikat, nepřináší to prospěch jen jemu samotnému. Proto je důležité, aby vlády a velké společnosti s podnikateli spolupracovaly a vytvářely jim podmínky, ve kterých se jim bude dobře dařit a které je budou motivovat k vytváření nových pracovních míst.“  

Pracovních míst přibude díky sílící důvěře v ekonomiku

Podle průzkumu vidí dnes podnikatelé ekonomické perspektivy mnohem optimističtěji než před rokem. V budoucnost vlastní domácí ekonomiky aktuálně věří 71 % účastníků průzkumu, v případě celé světové ekonomiky je to jen o něco méně (66 %, oproti 46 % v roce 2014).

Nicméně nálada není stejně optimistická po celém světě. Největší důvěru v globální ekonomiku mají čínští podnikatelé (95 %) těsně následovaní svými kolegy v Indii a na Blízkém východě a v severní Africe (shodně 90 %). Na opačném konci pomyslného žebříčku se ocitli francouzští (52 %), australští (51 %) a japonští (49 %) podnikatelé, což názorně ilustruje celkovou ekonomickou situaci v těchto zemích.                                                                         

Přes rostoucí důvěru v ekonomiku oslovení podnikatelé nepodceňují přetrvávající rizika, mezi nimi na prvním místě nepříznivou situaci na trhu, kterou v průzkumu jako největší riziko uvedlo 31 % respondentů. Například britští (29 %) a němečtí (35 %) podnikatelé ale považují za největší riziko byrokracii a američtí nedostatek kvalifikovaných pracovníků (27 %).

Podnikatelům jde o víc

Průzkum EY ukázal, že podnikatelům nejde jen o finanční zisk. Na otázku, jaké motivy je kromě těch finančních vedly k podnikání, uvedlo 38 % dotázaných přání zanechat po sobě „pozitivní dědictví“, 36 % snahu udělat něco přínosného pro širší společenství a 32 % chce inspirovat své následovníky.

Podnikatelé věnují rovněž velkou pozornost mládeži a její podpoře a rozvoji. 41 % respondentů průzkumu má interní praktické programy pro mladé typu internship nebo si vychovává vlastní učně (nejvíc jich je v Číně, 61 %). I v tomto směru jsou na špičce účastníci soutěže EY Podnikatel roku, kteří působí jako mentoři nebo nabízejí internship či učňovské programy dvakrát častěji, než je průměr mezi ostatními podnikateli.

Mládež má podnikatelské ambice, ale potřebuje podporu 

Průzkum EY se letos poprvé neomezil jen na podnikatele, ale oslovil také 2 807 mladých lidí ve věku od 18 do 25 let. Respondenti, mezi nimiž byli jak studenti, tak lidé, kteří už jsou na pracovním trhu, byli dotázáni na to, jak si představují svou kariéru a zda uvažují o tom, že sami začnou podnikat. Podnikatelské ambice má řada z nich. Vlastní podnik by v některé etapě kariéry chtělo mít 65 % dotázaných. Třetina z nich (27 %) dokonce hned a 38 % poté, co získají nějaké pracovní zkušenosti. Čtvrtina oslovených mladých lidí už navíc v současnosti pracuje na podnikatelském plánu.

Mladí lidé, kteří mají podnikatelské ambice, podle průzkumu nejvíc ocení radu a podporu od zkušených podnikatelů. 39 % respondentů uvedlo, že by jim s realizací jejich podnikatelských cílů nejvíc pomohl praktický internship v podniku zabývajícím se obdobnou činností, stejné procento preferuje možnost spolupracovat s předním podnikatelem jako mentorem. V této souvislosti není dobrou zprávou, že podporu od místních podnikatelů považuje za dostačující pouze 36 % oslovených mladých lidí. Přitom 79 % dotázaných podnikatelů si myslí, že podpora, kterou poskytují mládeži, je dostatečná.

Společnost EY věnuje mladým lidem s podnikatelskými ambicemi velkou pozornost. Podílí se na celé řadě mezinárodních inciativ, jako je Network for Teaching Entrepreneurship, Endeavour nebo Youth Business International. A navíc EY každoročně přijímá 40 tisíc mladých lidí, kteří hned po svém nástupu absolvují intenzivní školení. 

Největší překážkou podnikatelského úspěchu jsou finance 

Mladí lidé si velice dobře uvědomují, že cesta k podnikatelskému úspěchu není snadná. Za největší překážku, která by mohla zhatit jejich podnikatelské plány, považují nedostatečný přístup k financím a jiné negativní ekonomické faktory (shodně 43 %), následuje konkurence a nedostatek sebedůvěry (shodně 25 %).

„Na světě je podle odhadů momentálně bez práce 75 milionů mladých lidí. Když včas nepodchytíme jejich ambice a optimismus, hrozí nám celá jedna ztracená generace, se všemi dlouhodobými osobními i ekonomickými ztrátami,“ dodává Magdalena Souček. „Je nesmírně důležité, aby šéfové velkých společností, podnikatelé i politici poskytli mladým lidem maximální možnou podporu a pomohli jim realizovat potenciál, který v nich je. A nejen finanční podporu, ale aby jim umožnili získat praktické zkušenosti, byli jejich mentory, nabídli jim pracovní příležitosti a zajistili školení.“  

 

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky